Klinische opname Be-LeeF! (Portugal)

Veel cliënten willen diep van binnen heel graag beter worden, maar weten niet meer hoe. De kort-klinische boost-behandeling Be-LeeF!* is er bij uitstek voor deze mensen, die kampen met een hardnekkige of langdurige eetstoornis (anorexia, boulimia, eetbuistoornis / BED of een andere gespecificeerde voedings-of eetstoornis). Be-LeeF! kan een doorbraak forceren wanneer de ambulante behandeling stagneert of behandelingen elders geen duurzaam resultaat hebben opgeleverd. Als onderdeel van het programma Be-LeeF! verblijf je onder andere 42 dagen (zes weken) in onze kliniek voor eetstoornissen in Portugal. Tijdens je verblijf staat alles in het teken van het doorbreken van hardnekkige patronen. Terwijl jij in Portugal ons programma volgt, volgen de naastbetrokkenen die jij hebt uitgekozen, een parallelprogramma in Nederland.

Home » Klinische opname Be-LeeF! ( Portugal)

De eetstoorniskliniek van Human Concern waar de kort-klinische opname Be-LeeF! plaatsvindt, is gevestigd in Zuid-Portugal. Alles is er anders: de mensen, de natuur, het eten en het klimaat. Je bent ver weg van alles wat bekend, vertrouwd en (schijn)veilig voor je is en hierdoor vormt deze bijzondere plek de ideale omgeving om hardnekkige patronen te doorbreken.

Zonder je externe en zogenaamd vertrouwde ankerpunten, kun je niet anders dan terug naar jeZelf, je eigen kompas!

Human Concern

Ervaringsdeskundigen eetstoornis

Boven alles is Be-LeeF! een plek van hoop, waar je in alle rust, warmte en veiligheid werkt aan herstel met hulp van onze Ervaringsprofessionals®, die deze weg al eerder hebben afgelegd. Be-LeeF! biedt alle ingrediënten om thuis te komen bij jezelf en een nieuw perspectief te krijgen op jouw toekomst en jouw leven. Hiermee geeft het je een krachtige impuls richting herstel

Ervaring cliënt: "Tijdens Be-LeeF! heb ik bergen verzet. Ik heb inzicht gekregen in de werking van mijn eetstoornis en geleerd stil te staan bij wat er in mij leeft en erover te praten als ik ergens mee zit. Ik kom nu voor mezelf op en ben niet meer bang voor de gevolgen. Dit is voor mij het teken dat ik meer mezelf mag zijn. Ik geniet echt zoveel meer van alles. Zelfs eten is een feest. Dit is een openbaring voor me.

Nanda (44)

Wanneer kom je in aanmerking voor Be-LeeF?

Tijdens je lopende ambulante behandeling bij Human Concern kun je geïndiceerd worden voor het Be-LeeF! traject.

Het Be-LeeF! programma kan een juiste stap zijn in je herstelproces als je:

 • Bent vastgelopen op meerdere levensgebieden (school/werk/familie/vrienden/financiën);
 • Meerdere keren voor een eetstoornis bent behandeld zonder (blijvend) resultaat;
 • Problematiek hebt die ambulant onvoldoende krachtig en passend kan worden behandeld;
 • Het je niet lukt om de winst uit een ambulant gesprek thuis vast te houden of door te zetten;
 • Gemotiveerd bent om op deze intensieve manier aan je eetstoornis te werken;
 • Problemen ervaart bij/met direct naastbetrokkenen die een negatieve uitwerking hebben op (de behandeling van) je eetstoornis;
 • Kunt profiteren van het in een groep zijn.

Wanneer je jezelf herkent in één van bovenstaande punten, bespreek dit dan tijdens het intakegesprek óf wanneer je al in behandeling ben bij ons, met je ambulante therapeut of je regiebehandelaar, zodat zij met jou mee kunnen kijken of Be-LeeF! inderdaad toegevoegde waarde heeft. Het multidisciplinaire Be-LeeF! team, bestaande uit een psychiater, een diëtist, een systeemtherapeut, een Ervaringsprofessional® en een arts, nemen onder andere bovenstaande punten zorgvuldig in overweging en indiceren jou indien mogelijk op basis van hun bevindingen.

Klinische opname bij eetstoornis
Klinische opname bij eetstoornis

Wat zijn de behandeldoelen?

Doelen van de klinische boost-behandeling Be-LeeF! zijn onder andere:

 • Inzicht krijgen in de manier waarop en waarom je de eetstoornis inzet, de zogenaamde functies van je eetstoornis;
 • Aanleren van alternatieve manieren om met problemen en emoties om te gaan;
 • Onderzoeken van je eigen identiteit. Wie ben ik, wat wil ik?;
 • Je verhouden tot andere mensen, oefenen met sociale contacten, interactie;
 • Verkennen van wensen en verlangens ten aanzien van werk, school en in relatie tot belangrijke naastbetrokkenen;
 • Normaliseren van het eetpatroon;
 • Corrigeren van gedachten met betrekking tot voeding en gewicht.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandeling bestaat uit een combinatie van verschillende behandelmethoden en wordt in verschillende fases aangeboden door een multidisciplinair team, waarin onze Ervaringsprofessionals® een onderscheidende rol spelen.

Klinische behandeling voor eetstoornis
Klinisch behandelprogramma van Human Concern

Programma kort-klinische opname

Ambulant voortraject

 • Wekelijkse of tweewekelijkse therapiesessies;
 • Systeemtherapie met je naastbetrokkenen;
 • Individuele voedingsbegeleiding;
 • Opstellen van het behandelplan voor het gehele Be-LeeF! traject. Dit behandelplan stelt de cliënt samen met de Ervaringsprofessional® op en wordt ter goedkeuring ingebracht in het multidisciplinaire overleg;
 • Huiswerkopdrachten (e-health);
 • Een bijeenkomst in Nederland met je toekomstige groepsgenoten ter voorbereiding.

Programma kort-klinische opname in Portugal (zes weken)

Eerste vier weken

 • Van maandag tot en met vrijdag elke dag intensieve therapie, in het weekend is er tijd voor dagbesteding en hobby’s;
 • Voornamelijk groepstherapie met daarnaast ook individuele gesprekken;
 • Een parallelprogramma voor naastbetrokkenen in Nederland;
 • Zes begeleide eetmomenten per therapie-dag;
 • Het verder concretiseren van het behandelplan met doelen, zodat hier gericht aan gewerkt kan worden;
 • Je zal verblijven met de andere groepsgenoten in dezelfde woning.

Laatste twee weken

Je zal ‘verhuizen’ naar een meer zelfstandige woonvorm op hetzelfde terrein. Waarin je alleen of met een groepsgenoot woont. Je oefent in deze twee weken om de overgang naar Nederland te vergemakkelijken.

Ambulante therapie en TIP-dag (terug in Nederland)

 • Minimaal één keer per week een ambulant gesprek bij je eigen therapeut op je eigen locatie;
 • Om de week een verplichte TIP-dag (Therapie In Praktijk);
 • Begeleiding door de diëtiste;
 • Systemische begeleiding door de systeemtherapeut of eigen therapeut;
 • Twee keer een terugkomdag met je groep uit Be-LeeF!.
Klinische behandelprogramma Human Concern

Wie vormt het behandelteam van Be-LeeF?

Een team van Ervaringsprofessionals®, systeemtherapeuten, een diëtist, een psychiater/regiebehandelaar, een casemanager, verpleegkundigen en artsen staat het gehele behandeltraject voor je klaar. Ervaringsprofessionals® zijn psychologen, orthopedagogen, GGZ-agogen en vaktherapeuten, die zelf hersteld zijn van een eetstoornis. Ook werken we, echter in mindere mate, met professionals die een vergelijkbare moeilijke levenservaring hebben doorgewerkt. Uniek is dat zij deze ervaring op een methodische, professionele en doelgerichte wijze inzetten tijdens de behandeling. Dit bevordert begrip, vertrouwen en (hoop op) herstel. Zo bieden onze Ervaringsprofessionals® het beste uit twee werelden.

Naast het bovenstaande team hebben we nog meer belangrijke begeleiders in Portugal zoals bijvoorbeeld onze gastvrouw/ervaringswerker. En niet te vergeten Vere, en zijn keuken team die een belangrijke rol spelen bij het opbouwen van weer een gezonde relatie met eten. Zij nodigen hiertoe als geen ander uit met hun warme persoonlijkheden én pure, overheerlijke maaltijden. Vraag het onze oud-cliënten!

Periodieke evaluatie behandeling

Regelmatig heeft het multidisciplinaire team overleg over de voortgang en de manieren waarop je het beste geholpen kunt en wilt worden. Ook evalueren zij de behandeling periodiek met jou. Samen kijken jullie hoe het staat met de behandeldoelen die jij vooraf en tijdens de behandeling in een behandelplan hebt geformuleerd.

Wat betekent Be-LeeF! voor je naastbetrokkenen

Een eetstoornis heb je nooit alleen. Deze grijpt ook diep in op het leven van je naastbetrokkenen. Bovendien zijn hun steun en begrip voor jou onmisbaar op weg naar herstel. Daarom betrekt Human Concern hen bij de behandeling in het algemeen, maar bij Be-LeeF! in het bijzonder. Dit gebeurt in de vorm van gezamenlijke gesprekken onder leiding van de systeemtherapeut, maar ook door diverse bijeenkomsten te organiseren voor jouw naasten, terwijl jij in Portugal verblijft en daarna.

Een deel van de kosten bij deelname aan Be-LeeF! valt niet onder de basisverzekering, lees hier meer over vergoede zorg bij Human Concern.

Bekijk de filmpjes van de koks die tijdens Be-LeeF! in Portugal koken of hieronder het filmpje van ambassadrice Marly van der Velden (GTST) die je rondleidt in de kliniek in Portugal.