Blogs

HC Blog Carmen Netten: Mijn opinie over Pro-ana

By 31 mei 2015 No Comments

Ik wil graag mijn opinie geven over Pro-ana… een interessant begrip en term met inmiddels heel wat (onterechte) lading. Naar aanleiding van het onlangs besloten verbod voor Pro-ana sites in Frankrijk, laait ook in ons kleine kikkerlandje de inmiddels antieke discussie weer hoog op. Hebben wij niets beters te doen vraag ik mij als eerste af, dan ons (alweer) druk te maken of we een klein clubje mensen moeten verbieden zich te uiten op het internet.

Als je de moeite neemt om je echt te verdiepen in de Pro-ana beweging en haar vele verschijningsvormen moet je toegeven dat we het maar over een heel klein aantal mensen hebben die de echte hardcore Pro-ana aanhangt. Degenen die mager zijn en niet eten zien als bewuste levensstijl is maar heel klein (vaak langdurig chronisch zieken die in een eigen subcultuur leven). Deze mensen zoeken elkaar op, delen hun do’s en don’ts, maar stimuleren niet mensen die er al niet in zitten over de streep te gaan. Dat is geenszins hun doel namelijk. Ze verkondigen niet het woord en willen geen zieltjes willen. Sterker nog je komt er niet zomaar in en ze zijn niet makkelijk vindbaar.

Pro-anorexia.nl de grootste en mogelijk eerste Pro-ana site in Nederland heeft ons in een gesprek 5 jaar geleden uitgebreid uitgelegd dat er achter hun site een duidelijke filosofie zit. Zij willen een neutraal platform creëren waar je vrijuit mag praten over je stoornis, waar je noch wordt gestimuleerd tot herstel noch de dood wordt ingedreven. Waar je je niet hoeft te schamen, waar je niet meteen hoeft te herstellen, waar je niet de helft van je verhaal moet verzwijgen omdat je anders mogelijk anderen triggert. Je moet openlijk kunnen delen immers over wat je doet om je dag door te komen. Dat ziet er meestal niet fraai uit, maar is wel de harde realiteit. Het ontkennen van deze waarheid is struisvogelpolitiek. En doet geen recht aan de ernst van je stoornis.

Pro-anorexia.nl wist ons ook uit te leggen dat bezoekers door een strenge selectie procedure gaan. De meeste bezoekers komen eigenlijk maar een keer langs, dat zijn de nieuwsgierigen die aangezwengeld door de media aandacht toch maar eens gaan kijken waar al die ophef over gemaakt wordt. De meesten komen en gaan. Poppetje gezien kastje dicht. Degenen die toch blijven hangen die worden gewaarschuwd voor de risico’s. Argeloze bezoekers die wat af willen vallen of net en eetstoornis hebben komen niet zo maar terecht in het afgeschermde deel van de site. Die is alleen voorbehouden voor mensen die daar echt voor kiezen die kiezen voor dit leven met deze uittingsvorm. Zoals een gothic bijvoorbeeld of een punker. De echte lifestyle van Pro-ana dateert nog uit de heroïne chique mode periode van 1990. Voor al deze groeperingen geldt vrijheid van meningsuiting lijkt mij.

Al het andere wat men voor het gemak ook maar schaart onder de term Pro-ana is enkel een groep mensen met een eetstoornis die een eigen platform hebben gecreëerd waar zij vrijuit kunnen praten over hun doorgaans niet begrepen en niet erkende eetstoornis. Mensen die diep in hun hart wel beter willen worden. Maar daar nog niet aan toe zijn.

Kortom je wordt niet zomaar besmet met een soort Pro-ana virus omdat het bestaat en je een kijkje kunt nemen. Dat wil de media ons wel doen geloven. Het zit allemaal iets genuanceerder in elkaar.

Door de media aandacht die na 2008 begon, om Pro-ana te verbieden ontstond er een hetze, een polarisatie die er alleen maar voor heeft gezorgd dat er meer traffic is op deze sites of blogs. Dus het tegenovergestelde gebeurde. En iedere keer weer als de media met dit sensationele onderwerp op de proppen komt (goed voor de kijk- of leescijfers) zie je de aantallen bezoekers toenemen. De meesten komen maar een keer, zijn enkel nieuwsgierig. Een enkeling blijft hangen. Dus hoe meer aandacht hoe meer we meewerken aan iets waar we zelf bang voor zijn.

Human Concern is al sinds het prille begin van de hele Pro-ana hype, actief betrokken bij de discussie: Pro-ana slecht? Verbieden? en heeft daarin doelbewust en onderbouwd een duidelijk standpunt ingenomen. Die gebaseerd is op het reëel inschatten van het gevaar van Pro-ana sites, het willen snappen van wat daar gebeurd en waarom, en het daarop inspelen in plaats van een patstelling in te nemen en de deur dicht te gooien. Onze ervaring is dat Pro-ana open staat voor dialoog als je ze maar niet met de rug tegen de muur zet. Het begrijpen van elkaars verschillen maar ook overeenkomsten zet meer zoden aan de dijk, dan proberen iets te verbieden wat niet te verbieden is.

We hebben destijds contact gezocht met de oprichter van een Nederlandse Pro-ana site. We hebben veel en vaak gesproken en uiteindelijk hebben we een vorm gevonden waarin we elkaar konden helpen. We hebben samen gekeken naar onze site, we hebben informatie uitgewisseld en mede met behulp van input hebben wij het forum ikookvanmij.nl ontwikkeld. Een forum waar je ook open en eerlijk kunt delen, waar je niet meteen hoeft te herstellen, waar geen taboes zijn. De overstap van Pro-ana naar ikookvanmij.nl is klein. We willen niet dat bezoekers lang bij ons blijven, daarom zijn wij wél gericht op herstel, hoe klein ook. Het is dus geen leefomgeving waar je tot in lengte van dagen kunt rondhangen. Nee je moet iets komen halen.

Vanuit die open houding komen er mijn inziens meer mensen tot inzicht dan wanneer ze in een hoek gedreven worden. De natuurlijk reactie op een aanval is altijd de verdediging of een tegenaanval. Men kan zich afzetten tegen de tegenstander en dus niet naar zichzelf kijken. Wij willen liever deze nutteloze strijd niet aangaan (het zet dit toch voort in de underground), we zoeken liever contact en dialoog. We proberen te snappen wat er speelt. Vanuit deze dialoog ontstond er een open doorgang en een vrije keuze. 40% van onze bezoekers komt direct via een Pro-ana site. Bezoekers van Pro-ana durven blijkbaar bij ons langs te komen omdat ze zich niet veroordeelt voelen. En zo dragen we toch bij aan een vreedzame en langzame weg naar herstel.

We hebben dus bewust de insteek van verbinding en samenwerking gekozen in plaats van polarisering en veroordeling zodat we mensen met een ernstige eetstoornis toch langzaamaan richting herstel en hulp kunnen bewegen en dit werkt zeer goed. Wij hebben als eerste kliniek disclaimers op veel Pro-ana sites laten plaatsen met informatie en een directe link naar een eigen forum. Onze deur staat open en daarachter bevindt zich een brug tussen Pro-ana en herstel/hulpverlening. Zouden we de brug vernietigen door te kiezen voor demonisering van Pro-ana dan is dat wat mij betreft een zeer kwalijke ontwikkeling die meer schaadt dan baat.

Daarbij de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. De aantallen en het gevaar wordt ons inziens schromelijk overdreven in de media en nu ook in de politiek. Alles wordt klakkeloos overgenomen. Papegaaien we elkaar. Want wat weet men nou eigenlijk van Pro-ana? Is er wel eens iemand in gesprek met hen geweest?

Hierdoor wordt Pro-ana alleen maar interessanter en hipper en bereiken we met alle goede bedoelingen juist het tegendeel. Meer nieuwsgierigen gaan eens een kijkje nemen. Het imago van Pro-ana wordt voor een groot deel gecreëerd, in stand gehouden en versterkt door de media aandacht die keer op keer de publieke interesse en opinie doet oplaaien. Niet gebaseerd op onderbouwde fundering.

Beter zou zijn de Pro-ana hype de hype te laten en het te laten slinken door er minder sensationele aandacht aan te besteden. We hebben het immers maar over zeer klein aantal hardcore Pro-anas. Laat hen in hun waarde.Maar zie het wél als een signaal van onze maatschappij waar veel jonge mensen vast lopen en houvast zoeken in eten, verslaving, werk.

Nog beter zou zijn politieke aandacht te besteden aan het modebeeld, de maakbare mens, de graatmagere modellen, de gefotoshopte medemens waardoor een beeld ontstaat dat perfectie de nieuwe realiteit en alles manipuleerbaar is. Véél en veel gevaarlijker dan welke Pro-ana blog ook. Dit is waar jonge mensen het spoor bijster raken. Waar hun zelfbeeld in de knel komt, hun identiteit onder druk komt te staan.

Meer geld en energie steken in preventie en vernieuwing van zorg: (ervarings)deskundige, vooral duurzame (integrale en langer durende )behandeling voor deze doorgaans dure patiëntenpopulatie die wanneer ze niet goed behandeld worden – alleen op symptoom – keer op keer in zorg terug komen.

Pro-ana is enkel een druppel op een gloeiende plaat. Zoek met die druppel verbinding en richt je pijlen verder op andere veel belangrijkere issues…

Kortom, bovenstaande is wat ons betreft ook zeker ook interessant om mee te nemen in de omstreden discussie en de gestelde Kamervragen.

Carmen Netten
Algemeen/inhoudelijk directeur
Stichting Human Concern – Centrum voor eetstoornissen

Lees ook:

Verbod Pro-ana sites geen oplossing

Blog oud-cliënt Liza over pro-ana websites

Leave a Reply