Skip to main content
search

De kracht van je eigen persoonlijke identiteit

Door: Tess Veldhuizen, onderzoeksmedewerker Human Concern

Herstellen van een eetstoornis doe je niet van de één op andere dag. Het is een proces van vallen en opstaan. Door jezelf telkens weer te herpakken wordt je sterker en weerbaarder. Je komt meer in je eigen kracht te staan en krijgt vertrouwen in je eigen kunnen. De ontwikkeling van je eigen authentieke “ik” is dan ook een belangrijke aspect voor herstel.

Mensen met een eetstoornis (ES) worstelen vaak met een innerlijk conflict over de ware aard van hun ‘ik’. In hoeverre zijn hun keuzes, emoties en verlangens authentiek? Wanneer iemand erin slaagt negatieve gedachten en attituden los te koppelen van haar eigen authentieke persoonlijkheid, ontstaat er ruimte voor het authentieke zelf om verder te groeien. Binnen die ruimte wordt het mogelijk om de eigen authentieke persoonlijkheid te begrijpen, te accepteren en verder te ontwikkelen (Hope, Tan, Stewart, & Fitzpatrick, geciteerd in Ruysscher et al., 2015).

Authenticiteit houdt in dat je je bewust bent van de keuzes die je maakt, jezelf durft te zijn en het beste uit jezelf haalt. Het is belangrijk om mild te leren zijn voor jezelf en te geloven in de kracht die je hebt om oplossingen te vinden voor de tegenslagen waarmee je te maken krijgt in je leven. (Ruysscher, Annicq, Vandevelde & Claes, 2015). Om authenticiteit te ontwikkelen is het belangrijk om jezelf te leren accepteren. Zelfhaat en -verraad dient plaatst te maken voor liefde en acceptatie (Bowbly, Anderson, Hall, & Willingham, 2012).

Tijdens mijn herstel heb ik gemerkt hoe lastig en verwarrend het kan zijn om te kiezen voor wat je écht wil. Zo bleek een keuze met betrekking tot eten achteraf toch vaak erg veilig te zijn en een keuze om te sporten toch vanuit een geruststellende gedachte te komen. Door vaker te kiezen voor “niet veilig”  en voor waar ik écht behoefte aan had, voelde ik me steeds meer bevrijd. Bevrijd van negatieve gedachten en patronen en rijker als persoon!

“When I loved myself enough, I began leaving whatever wasn’t healthy.

This meant people, jobs, my own beliefs and habits – anything that kept me small.

My judgement called it disloyal. Now I see it as self-loving.”

-Kim McMillen-


NB. Uit verschillende onderzoeken (Trimbos-Instituut, 2017) blijkt dat gebrek aan zelfvertrouwen en een negatieve zelfbeleving, vaker voorkomt bij vrouwen met een ES dan bij vrouwen zonder een ES en dat een lage zelfwaardering een aanzienlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling en instandhouding van een eetstoornis (Fairburn, Cooper & Shafran, R., 2003). 


Literatuur
Bowbly, C.G., Anderson, T.L., Hall, M.E.L., & Willingham, M. (2012). Recovered Professionals exploring eating disorder recovery: A Qualitative investigation of meaning. Clinical Social work Journal, 43, 1-10. doi:10.1007/s10615-012-0423-0

Fairburn, C.G., Cooper, Z., & Shafran, R. (2003). Cognitive behavior therapy for eating disorders: a ‘trans-diagnostic’ theory and treatment. Behavior Research and Therapy, 41, 509-528

Ruysscher, C., Annicq, P., Vandevelde, S., & Claes, C. (2015). Anorexia nervosa: een integratief behandelmodel. Tijdschrift voor psychotherapie, 41 (2), 87-100


Lees meer over Onderzoek:

Eetstoornisclassificatie: de ernst per ‘subtype’ en Positieve relaties in het herstelproces

Leave a Reply

Close Menu