Dertigplussers met een eetstoornis

Eetstoornissen zoals anorexia, boulimia, eetbuistoornis (BED) en NAO komen niet alleen bij jonge vrouwen voor, zoals de media je soms doet geloven. Het stereotype beeld van een jong meisje met een eetstoornis gaat lang niet op voor elke cliënt bij Stichting Human Concern – Centrum voor eetstoornissen.

34% van de mensen met een eetstoornis is 30 jaar of ouder

34% van de cliënten die in behandeling zijn bij Human Concern zijn 30 jaar of ouder. Een deel hiervan ontwikkelt pas op latere leeftijd een eetstoornis. Vrouwen lopen bijvoorbeeld een hoger risico wanneer ze in de overgang zitten of een kind krijgen. Een ander deel van de 30-plussers die bij ons in behandeling zijn, heeft al van jongs af aan een eetstoornis maar is hier helaas nog niet eerder voor behandeld, of zonder succes.

Uit Brits onderzoek blijkt dat 1 op de 30 vrouwen met eetstoornis 40 jaar of ouder is. Uit dit onderzoek blijkt dat slechts 27% van alle vrouwen die meededen aan het onderzoek ooit hulp heeft gezocht voor hun eetstoornis. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat 15,3% van de vrouwen tussen de 40 en de 60 jaar ooit een eetstoornis te hebben gehad, waarvan eetbuistoornis het meeste voorkomt, gevolgd door boulimia nervosa. Dit is veel hoger dan de algemene levensprevalentie die bekend is en ongeveer rond de 5% ligt (Treasure, Claudino, & Zucker, 2010) In Nederland zou het om 88.000 vrouwen gaan die binnen deze categorie vallen.

Dertigplussers met een eetstoornis
Volwassen man met eetstoornis

Mannen met eetstoornissen

Jongens en mannen kunnen ook een eetstoornis krijgen, al is die groep wel kleiner. Naar schatting lijdt ongeveer 5% van de bevolking aan een eetstoornis, van wie 5% tot 10% man is (Treasure, Claudino, & Zucker, 2010). Er zijn meer vrouwen dan mannen die aan anorexia en boulimia lijden, maar de eetbuistoornis komt ongeveer even veel voor bij mannen als bij vrouwen.

Stigma

Wanneer het stereotype beeld ontstaat dat iedereen met een eetstoornis een jonge vrouw is, ontstaat er een stigma. Hierdoor zoeken mensen die buiten dat stereotype beeld vallen (in dit geval oudere mensen) minder snel hulp. Voor mannen geldt bijvoorbeeld hetzelfde. Ook zij passen niet in het stereotype beeld van jonge vrouwen met een eetstoornis. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat mannen dan ook inderdaad minder vaak hulp zoeken voor hun eetstoornis dan vrouwen (Bohrer, Carroll, Forbush, & Chen, 2017). Omdat mannen terughoudender zijn dan vrouwen in het zoeken van hulp bij hun eetstoornis is het ook zo dat mannen die uiteindelijk toch in behandeling komen vaak al langer met de symptomen lopen. De symptomen zijn daardoor meer ontwikkeld en chronischer geworden, waardoor het kan zijn dat behandeling moeilijker wordt. Daarom is het des te belangrijker dat het stigma op mannen en oudere vrouwen met een eetstoornis verdwijnt.

Behandeling voor je eetstoornis

Locaties

Human Concern is er voor iedereen die aan een eetstoornis lijdt (vanaf 18 jaar): we behandelen álle vormen van eetstoornissen en álle mensen die eraan lijden: van anorexia tot boulimia en alles wat ertussenin zit; van dik naar dun; van veel tot weinig eten; vrouwen, maar ook mannen; zowel jonge als oudere mensen; of je nu net een eetstoornis hebt of er al je hele leven mee kampt. Bij Human Concern weten we uit eigen ervaring dat de stap naar hulp groot kan zijn wanneer je een eetstoornis hebt. Onze Therapeuten, Ervaringsprofessionals® zijn zelf hersteld van een eetstoornis. Deze ervaringsdeskundigheid zetten zij samen met hun vakkennis zorgvuldig en methodisch in tijdens de behandeling. Deze openheid én kracht doen wat met cliënten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat cliënten zich begrepen, (h)erkend en veilig voelen bij behandelaren die een eetstoornis van binnenuit kennen. Het zorgt voor de benodigde ‘klik’ in de behandelrelatie, die zeer belangrijk is voor het slagen van de behandeling. De Ervaringsprofessional® laat bovendien zien dat herstel mogelijk is en hoe herstel eruit kan zien.

Human Concern heeft eetstoornisklinieken in Amsterdam, Den Haag, Tilburg, Zwolle, Nijmegen en Utrecht (Bilthoven).

Bronnen

Bohrer, B. K., Carroll, I. A., Forbush, K. T., & Chen, P. (2017). Treatment seeking for eating disorders: Results from a nationally representative study. International Journal of Eating Disorders, 50(12), 1341–1349. https://doi.org/10.1002/eat.22785

Micali, N., Martini, M.G., Thomas, J.J., Eddy, K.T., Kothari, R., Russell, E., Bulik, C.M. en Treasure, J. Lifetime and 12-month prevalence of eating disorders amongst women in midlife: a population-bases study of diagnoses and risk factors. BMC Medicine. 2017

Treasure, J., Claudino, A. M., & Zucker, N. (2010). Eating disorders. The Lancet, 375(9714), 583–593. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)61748-7