Skip to main content
search

Waar bestaat het programma uit?

Het Human Concern Be-LeeF! programma dat je gaat volgen, bestaat uit vier onderdelen, te weten:

Screening & Intake door ons Intaketeam, een voortraject bestaande uit een of meer sessies met onze Systeemtherapeut en het volgen van onze e-health modules, de klinische boost behandeling in Portugal en bij terugkomst een natraject in de vorm van Systeemtherapie en vier online groepssessies verdeeld over vier weken.

Je kunt er ook voor kiezen om na Be-LeeF! in te stromen in de ambulante behandeling van Human Concern. Op deze manier kun je hetgeen wat in beweging is gezet tijdens Be-LeeF! beter vasthouden en uitbouwen en zal de visie van de behandeling in Portugal doorgetrokken kunnen worden.

We hebben helaas moeten besluiten het Be-LeeF! programma tijdelijk op te schorten, wat tevens resulteert in een tijdelijke aanmeldstop. Zodra dit veranderd kan je dat hier lezen.

Klinische opname Human Concern

Vereisten voor deelname

Je komt in aanmerking voor Human Concern Be-LeeF! als je ten tijde van je verblijf in Portugal 18 jaar of ouder bent en je gediagnosticeerd bent met of ernstige aanwijzingen hebt voor een eetstoornis.

Ook is het belangrijk dat je niet zoekt naar een individuele behandeling maar het prettig vindt om te werken in een groep van mensen die ook met een eetstoornis kampen.

Contra-indicaties

Natuurlijk willen we je graag toelaten tot ons programma, maar er zijn verschillende factoren waardoor het reizen naar Portugal en deelname aan het Human Concern Be-LeeF! programma bij voorbaat niet geschikt zijn voor je. We hebben de volgende uitsluitingen, dan wel contra-indicaties, die deelname aan het Human Concern Be-LeeF! programma niet mogelijk maken:

  • Lichamelijke klachten: Deze mogen niet dermate ernstig zijn dat de behandeling onverantwoord is en/of een meer medische setting vereist. Denk aan ernstig onder/overgewicht (individueel beoordeeld bij intake), ernstige complicaties van de eetstoornis zoals hartritmestoornissen, afwijkende bloedwaarden of als je een operatieve ingreep hebt gepland om je eetstoornis te behandelen.
  • Psychische klachten:Wanneer er sprake is van ernstige andere problematiek, waaronder een psychose, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, angst-of dwangstoornis, PTSS, depressie, impulscontrole stoornissen, agressieregulatie problematiek die interfereren met het functioneren in een groep, en/of parallelle behandeling vereisen. Ook ernstige actuele zelfbeschadiging (in de laatste 3 maanden), actuele suïcidaliteit of een suïcide poging (in het laatste half jaar) zijn contra-indicaties.
  • Afwezigheid eetstoornis: Soms zijn er wel eet- of gewichtsproblemen, maar is er geen sprake van een eetstoornis. Denk hierbij aan emotioneel eten zonder frequente eetbuien of incidenteel lijngedrag. Omdat het programma dan niet passend is, stellen wij de diagnose eetstoornis of ernstige verdenking van een eetstoornis conform de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) als vereiste.
  • Er sprake van is van een beneden gemiddelde intelligentie. Je moet namelijk in staat zijn te kunnen redeneren en reflecteren op de opdrachten die je krijgt tijdens je behandeling.
  • Afwezigheid van motivatie voor herstel: Dit zou kunnen wanneer ouders of partner je opgeven maar jijzelf niet achter deze behandeling staat. Bij gebrek aan motivatie om de behandeling te volgen is het programma niet geschikt voor je en verstoor je daarbij mogelijk het groepsproces.
  • Jonger dan 18 jaar tenzij je tijdens je verblijf in Portugal wel net 18 jaar bent.

We verzoeken je deze contra-indicaties goed door te nemen om te voorkomen dat we je in de Screening & Intake procedure moeten afwijzen voor verdere deelname aan ons Human Concern Be-LeeF! programma.

Klinische opname Human Concern

Particuliere zorg en hulp bij financiering

Human Concern heeft helaas geen contracten met zorgverzekeraars voor het klinische boost programma Be-LeeF!. Dit betekent dat dit programma onder de particuliere zorg valt en je de behandeling zelf dient te financieren. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet voor iedereen voor iedereen vanzelfsprekend is. We helpen je daarom graag op weg met een aantal opties die je kunnen ondersteunen om je eigen financiering vorm te geven. Het kan lonend zijn om bijvoorbeeld: 

  • te kijken naar mogelijke fiscale voordelen op het gebied van gezondheidszorg vanuit de overheid in het land waar je ingezetene bent. Zo vind je bijvoorbeeld op de website van de Nederlandse Belastingdienst informatie hierover;
  • te inventariseren of je werkgever bereid is de behandeling (deels) te financieren;
  • Een crowdfunding (bij familie, vrienden en daarbuiten) op te starten. Dit is de laatste jaren bewezen als goed middel om grote bedragen bij elkaar te verzamelen.
Close Menu