Nazorg

Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden voor het opzetten van een nazorggroep buiten ons gespecialiseerde GGZ behandelaanbod.