Eetstoornissen zoals anorexia nervosa, boulimia, Binge Eating Disorder en NAO komen niet alleen bij jonge vrouwen voor zoals de media je soms doet geloven. Het stereotype beeld van een jong meisje met een eetstoornis gaat lang niet op voor elke cliënt bij Human Concern.

Onlangs heeft onze afdeling onderzoek gekeken naar de leeftijd van de mensen die momenteel in behandeling zijn bij ons. Hieruit bleek dat ruim 34% van alle cliënten 30 jaar of ouder is. Hiermee willen wij aantonen dat je je als man of vrouw van 30 jaar of ouder met een eetstoornis niet alleen hoeft te voelen, het komt vaker voor dan je denkt.

Aan de ene kant zijn er 30-plussers die hun eetstoornis pas op latere leeftijd ontwikkelen. Vrouwen lopen bijvoorbeeld een hoger risico wanneer ze in de overgang zijn of zwanger zijn geweest. Aan de andere kant heeft een deel van de 30-plussers die bij ons in behandeling zijn al van jongs af aan een eetstoornis, maar is hier helaas nog niet eerder voor behandeld, of zonder succes. Ook in het Verenigd Koninkrijk is zeker niet iedereen met een eetstoornis heel jong. Uit Brits onderzoek blijkt namelijk dat 1 op de 30 vrouwen met eetstoornis 40 jaar of ouder is. Uit dit onderzoek blijkt ook dat slechts 27% van alle vrouwen die deelnamen aan het onderzoek ooit hulp heeft gezocht voor hun eetstoornis. Er bleek ook dat 15,3% van de vrouwen tussen de 40 en de 60 jaar ooit een eetstoornis heeft gehad, waarvan Binge Eating Disorder het meeste voorkomt, gevolgd door boulimia nervosa. In Nederland zou het om 88.000 vrouwen gaan die binnen deze categorie vallen.

Stigma rondom eetstoornissen

De cijfers hierboven geven dus een heel ander beeld dan wat je terugziet in de media. Wij willen dit graag benadrukken, want wanneer het stereotype beeld ontstaat dat iedereen met een eetstoornis een jonge vrouw is, ontstaat er een stigma. Hierdoor zoeken mensen die buiten dat stereotype beeld vallen (in dit geval zowel mannen als oudere mensen) minder snel hulp. De eetstoornissymptomen waarvan zij last hebben zijn daardoor meer ontwikkeld en chronisch, waardoor het kan zijn dat behandeling moeilijker wordt. Daarom is het des te belangrijker dat het stigma dat eetstoornissen alleen normaal zijn bij jonge vrouwen verdwijnt.

Mannen met een eetstoornis

Voor mannen met een eetstoornis geldt helaas vaak hetzelfde. Ook zij passen niet in het stereotype beeld dat vaak in de media wordt getoond van jonge vrouwen met een eetstoornis. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat mannen dan ook inderdaad minder vaak hulp zoeken voor hun eetstoornis dan vrouwen (Bohrer, Carroll, Forbush, & Chen, 2017). Omdat mannen terughoudender zijn dan vrouwen in het zoeken van hulp bij hun eetstoornis is het ook zo dat mannen die uiteindelijk toch in behandeling komen vaak al langer met de symptomen lopen. Toch kunnen jongens en mannen ook een eetstoornis krijgen, al is die groep wel kleiner. Naar schatting lijdt 10% van de totale bevolking aan een eetstoornis, van wie 5% tot 10% man is. Er zijn meer vrouwen dan mannen die aan anorexia en boulimia lijden, maar de eetstoornis Binge Eating Disorder komt ongeveer even veel voor bij mannen als bij vrouwen.

Wil je meer weten over 30-plussers met een eetstoornis? Lees hier het ervaringsverhaal van onze oud-cliënt Petra, die op haar 44ste bij Human Concern in behandeling ging.