Nieuws

Begeleiding van psychische klachten in de huisartsenpraktijk moet beter

By 9 maart 2016 No Comments

GGZ-cliënten vinden de deskundigheid van de huisarts over psychische klachten en aandoeningen op een aantal belangrijke punten voor verbetering vatbaar. Dit blijkt uit een enquête van het Landelijk Platform GGz onder haar achterban. De klachten worden wel serieus genomen, maar verbeterpunten zijn de informatievoorziening, deskundigheid en begeleiding.

Van de 300 respondenten vindt 40% de informatievoorziening ontoereikend. Van de ondervraagden is 33% is ontevreden over de medicatiebegeleiding, vanwege een gebrek aan pro-actieve monitoring en afbouwmogelijkheden. Een cliënt meldt: “ik gebruik al ruim 4 jaar dezelfde anti-depressiva, maar we hebben het er nooit over”. Er is weinig aandacht voor familie of naasten in de thuissituatie. Van de ondervraagden geeft 44% aan dat de huisarts hen onvoldoende ondersteunt en begeleidt.

Ongeveer twee op de vijf ondervraagden heeft contact gehad met een praktijkondersteuner bij de huisartsenpraktijk: de POH-GGZ. Deze praktijkondersteuner GGZ krijgt bij 40% van de ondervraagden een onvoldoende voor de mate waarin zij zich geholpen voelen. En ruim 40% acht de POH-GGZ onvoldoende deskundig op het gebied van hun psychische klachten.

Richtlijnverbetering en deskundigheidsbevordering
Het Landelijk Platform GGz is over de uitkomsten van deze enquête in gesprek met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen (branchevereniging van de gezondheidscentra). Het Landelijk Platform GGz wil met hen afspraken maken hoe de zorg aan mensen met psychische klachten in de huisartsenpraktijk kan worden verbeterd.

Bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en de NHG wordt aan nieuwe of verbetering van richtlijnen of zorgstandaarden gewerkt. Een goede implementatie van deze zorgstandaarden is van groot belang om de kwaliteit van de zorg aan mensen met psychische klachten in de huisartsenpraktijk te verbeteren.

Bron en meer informatie:
Landelijk Platform GGz (LPGGz) Enquête huisartsenzorg LPGGz

We vroegen forumleden van Ikookvanmij.nl en op onze Facebookpagina om reacties over ervaringen met de huisarts of POH-GGZ:

“Mijn eigen huisarts nam het niet echt heel serieus voor mijn gevoel…dit is jaren zo geweest. Toen ik uiteindelijk een arts in opleiding kreeg voelde ik dat ik werd gehoord en ze deed wat ze kon voor me….”

“Mijn vorige huisarts nam me echt heel erg serieus (veel serieuzer dan dat ik deed), moest toen regelmatig bloedprikken, wekelijks wegen en als ik was afgevallen wilde ze meteen een afspraak om het te hebben over de gevaren van ondergewicht etc. Toentertijd stom vervelend, maar achteraf heb ik enorme bewondering voor haar en haar aanpak 🙂 Helaas ook een huisarts gehad die elk lichamelijk kwaaltje op mijn psychische klachten gooide, alsof mijn depressie een oorontsteking veroorzaakt.”

“Ik heb zelf alleen maar goede ervaringen met mijn huisarts, maar ik weet dat toen een vriendin haar huisarts raadpleegde in verband met haar eetproblemen deze haar niet serieus nam vanwege haar gewicht. Zeer pijnlijk en onprofessioneel.”

“Hier loop ik ook tegenaan en ga liever niet meer naar de huisarts…”

“Toen ik eenmaal “uit de kast was met de eetstoornis ” konden we er prima over praten. Ook was de hulpverlening er omheen goed afgestemd met Human Concern. Echter was het wel jammer dat de maanden ervoor niet iets meer was doorgeprikt door de POH. De kennis rondom de fysieke klachten is dan prima, de begeleiding hiertussen, het mentale gedeelte minder en ook onbegrepen. Wellicht kan er in de toekomst ook meer gekeken worden naar de ernst van de eetstoornis. Het had mij een hoop fysieke problemen bespaard kunnen blijven… Het scheelt al wel een hoop, als er meer empathie zou komen voor de eetstoornis. Hierdoor is de drempel lager om het bespreekbaar te maken.”

“Mijn huisarts heeft zelf niet zo veel kaas gegeten van psychische problematiek, maar hij kan wel goed luisteren en neemt me wel altijd serieus. En dat vind ik fijn.”

Wat is jouw ervaring met jouw huisarts of POH-GGZ (praktijkondersteuner)? We zijn benieuwd. Laat je reactie hieronder of op onze Facebookpagina achter.

Leave a Reply