Op verzoek van zorgverzekeraar Menzis informeren we jou als cliënt over een nieuwe maatregel die de zorgverzekeraar heeft ingesteld per 1 mei 2019 voor vergoeding van zorg door zorgaanbieders met wie zij geen contract hebben afgesloten. Human Concern heeft geen zorgcontract met Menzis. Tot voor kort kon Human Concern wel rechtstreeks bij Menzis de door ons aan jou geleverde zorg declareren, als je een akte van cessie had ondertekend. Hiermee droeg je je recht op vergoeding van de geleverde zorg aan Human Concern over.

Voor iedereen die een akte van cessie vóór 1 mei 2019 heeft getekend verandert er niets; gedurende de gehele behandellooptijd (ook bij een vervolg van de dbc) declareren wij rechtstreeks bij je zorgverzekeraar Menzis.

Heb je een akte van cessie na 1 mei 2019 ondertekend dan zal Menzis geen rechtstreekse declaraties meer van ons in behandeling nemen. Om deze reden heeft Human Concern een waarborgsom vastgesteld van €15.000,-. Deze waarborgsom wordt, na declaratie, verrekend met de door de zorgverzekeraar uitbetaalde vergoeding.

Afhankelijk van de polis die je hebt afgesloten bij je zorgverzekeraar krijgt je (een deel van) de zorg vergoed (tot aan een maximum van 100% van het geldende NZA tarief).  Mocht je duidelijkheid willen over welk deel je vergoed krijgt en welk deel je zelf moet betalen, dan adviseren wij je om zelf contact op te nemen met Menzis.

Voor meer informatie verwijzen wij naar je naar ‘vergoede zorg bij Human Concern’.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de afdeling zorgadministratie door een mail te sturen naar: verzekeraars@humanconcern.nl.

Leave a Reply