Belangrijk nieuws voor VGZ verzekerden!

Human Concern en zorgverzekeraar VGZ hebben wel de intentie om te komen tot een contract voor 2020, maar op dit moment nog geen contract afgesloten. Dit betekent dat het nog niet zeker is of je behandeling bij Human Concern door VGZ volledig vergoed wordt in 2020!

Om er zeker van te zijn dat je behandelkosten worden vergoed dien je een “zuivere” restitutiepolis  van VGZ af te sluiten. Dit betreft de volgende polissen:

UMC Zorgverzekering
IZA Eigen Keuze
IZZ Restitutie
ZEKUR Gewoon Zekur vrij
VGZ Eigen Keuze
Univé Zorg Vrij

Waarborgsom/Cessieverbod

Verzekerden van VGZ die vóór 1 maart 2020 in behandeling komen geldt dat er geen waarborgsom van € 15.000,- in rekening wordt gebracht. Cliënten die na 1 maart 2020 in behandeling komen moeten wel een waarborgsom betalen van € 15.000,- , omdat VGZ een zogenaamd “cessieverbod” heeft ingevoerd. Vanwege dit cessieverbod kan Human Concern de behandelkosten alleen declareren bij de verzekerde (cliënt). En lopen we als Stichting een groot financieel risico, dat we ons helaas niet kunnen veroorloven.

Meer informatie over vergoede zorg bij Human Concern vind je hier.