Nieuws

Cliënten-/familieraad zoekt (familie)leden

By 31 juli 2015 No Comments

De cliënten-/familieraad is op zoek naar nieuwe leden uit het systeem van cliënten

Bent u betrokken bij een cliënt die in behandeling is bij Human Concern? En denkt u graag mee over hoe de zorg voor cliënten en hun naastbetrokkenen verbeterd kan worden? Dan zijn wij op zoek naar u!

Wanneer u nauw betrokken bent bij iemand die te maken heeft met een eetstoornis, ervaart u van dichtbij de ingrijpende invloed van de eetstoornis op het leven van deze persoon. Maar ook de impact op u als naastbetrokkene is enorm.

Human Concern is zich zeer bewust van het belang van het betrekken van naastbetrokkenen bij de behandeling. Dit geldt zeker ook voor de cliënten-/familieraad. Een ouder, partner, broer, zus, of andere betrokkene kijkt met een ander perspectief naar de zorg die Human Concern biedt. U kunt dan ook een waardevolle bijdrage leveren door zitting te nemen in de cliënten-/familieraad.

De cliënten-/familieraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten die in behandeling zijn bij Stichting Human Concern. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De cliënten-/familieraad is een belangrijke en nuttige gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en geeft hierbij gevraagd en ongevraagd advies over beleid en kwaliteit.

Wilt u een steentje bijdragen aan Human Concern en bent u bereid om maandelijks een vergadering bij te wonen? Dan zien we uw reactie graag tegemoet op: clientenraad@humanconcern.nl

Lees meer over de Cliënten-/familieraad van Human Concern.

Leave a Reply