Skip to main content
search
Nieuws

Eetstoornissen komen vaker bij jonge kinderen voor

By 9 maart 2016No Comments

De eetstoornis anorexia komt steeds vaker voor bij jonge kinderen. Kinderarts Annemarie van Bellegem, werkzaam bij het AMC en gespecialiseerd in eetstoornissen bij kinderen, ziet een toename van het aantal jonge kinderen. ‘Als kinderartsen maken we ons daar echt zorgen over.’ (bron: Nederlands Dagblad, 9 maart 2016).

Brandende vraag is: hoe komt het dat kinderen steeds jonger een eetstoornis ontwikkelen? Volgens Van Bellegem spelen verschillende factoren een rol. “Ten eerste de prestatiedruk. Kijk naar de schema’s van kinderen. Ze moeten heel veel. Bij een kind met aanleg voor perfectionisme kan dat leiden tot een eetstoornis.” Maar ook de focus in de maatschappij op gezonde voeding speelt een grote rol. “Er is een angst ontstaan voor overgewicht.” Maar het is nooit één factor, legt ze uit. “Andere zaken die meespelen zijn: de omgeving, het geïnternaliseerde zelfbeeld (red. Wat we in Nederland als schoonheidsideaal zien), sociale media, maar ook intrinsieke factoren zoals karakter en genetische aanleg.”

Oprichtster/directeur Carmen Netten van Human Concern deelt de zorg. “Deze leeftijdsgroep ervaart in toenemende mate onzekerheid door druk en stress. Soms kan dit ertoe leiden dat dit soort stress wordt afgereageerd op het eten. Eten of niet eten is een primaire uitingsvorm om met emoties om te gaan. Vooral ouders dienen alert te zijn op ander eetgedrag, maar ook op onzekerheid en eigenwaarde van kinderen. Juist deze leeftijdsgroep is gevoelig voor vergelijking. Op scholen wordt tegenwoordig ook voorlichting gegeven over overgewicht. Dit is natuurlijk van belang maar kan er ook toe leiden dat het kind op een onnatuurlijke manier bezig gaat zijn met gewicht en uiterlijk.”

Let op: Bij Human Concern kun je voor een behandeling terecht vanaf 18 jaar. Lees meer hierover.
Voor de behandeling van jeugd verwijzen wij naar Buro Puur, onze partner op gebied van preventie en voorlichting.

Lees meer:

– Mogelijke oorzaken van een eetstoornis.

eerdere berichtgeving over eetstoornissen bij kinderen.

Leave a Reply

Close Menu