Skip to main content
search
Nieuws

Effect behandelingen en cliënttevredenheid Human Concern

By 4 september 2015No Comments

Duurzaam herstel is mogelijk blijkt uit onderzoek!

Het ‘behandeleffect’ van alle behandeltrajecten van Human Concern is hoog in vergelijking met het landelijke gemiddelde bij eetstoornissen. Ook na de kort-klinische behandeling Be-LeeF! waar cliënten met de hoogste zorgvraag behandeld worden, laten cliënten op alle herstelcriteria een significante duurzame verbetering zien. Een opmerkelijk resultaat, omdat maar liefst 75% van de cliënten al één of meerdere behandeltrajecten achter de rug heeft. Maar boven alles laten de hoopvolle onderzoeksresultaten zien dat herstel van een eetstoornis wel degelijk mogelijk is.

Human Concern verricht in samenwerking met de Universiteit Leiden doorlopend onderzoek naar het herstel van eetstoornissen. Ook wordt jaarlijks zelf onderzoek gedaan naar de cliënttevredenheid en de kwaliteit van de behandelingen. Doel is om inzicht te krijgen in het effect van de behandeling, zodat ze deze voortdurend kan verbeteren en daarmee de beste zorg aan haar cliënten kan bieden. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

Hoog behandeleffect van de Human Concern-behandeling

In 2013 is ROM geïmplementeerd. ROM staat voor Routine Outcome Measurement, dit is het herhaald meten van de klachten en het functioneren van cliënten om zo de behandelvoortgang inzichtelijk te maken en waar nodig bij te sturen. Uit onderzoek blijkt dat het ‘behandeleffect’ van Human Concern hoog is in vergelijking tot het landelijke gemiddelde bij eetstoornissen.

Vermindering van klachten en gezond BMI

Uit de analyse van de kort-klinische behandeling Be-LeeF! komt naar voren dat cliënten op alle herstelcriteria een significante verbetering laten zien aan het einde van de behandeling. De effectgroottes zijn middelgroot tot zeer groot. Bovendien lijkt het herstel zich verder door te zetten tijdens de follow-up periode. Cliënten die bij aanvang van de behandeling een laag BMI hadden, lieten na afloop van de behandeling en na de follow-up een gezond BMI zien.

96% van de cliënten geeft aan dat de inzet van ervaringsdeskundigheid een meerwaarde geeft
In 2014 is bij Human Concern een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder zowel de ervaringsdeskundige therapeuten (Ervaringsprofessionals) als de cliënten. Hieruit kwam als belangrijkste resultaat naar voren dat maar liefst 96% van de cliënten het inzetten van ervaringsdeskundigheid door therapeuten als een meerwaarde in de therapie ervaart. De belangrijkste voordelen zijn volgens cliënten dat ze zich begrepen en (h)erkend voelen, dat er gelijkwaardigheid in de therapie bestaat en dat de therapeut een positief rolmodel is.

Hardnekkige psychische stoornis, maar liefst 75% heeft eerder een behandeling gehad
Een eetstoornis is een hardnekkige, psychische stoornis . Dit blijkt wel uit het behandelverleden van de cliënten die zich bij Human Concern aanmelden. Maar liefst 75% heeft eerder een behandeling gevolgd, waarvan bijna 60% uit de specialistische GGZ komt. Iets meer dan de helft van deze cliënten heeft bovendien al drie of meer behandelingen achter de rug. Cliënten die bij aanmelding niet eerder behandeld zijn, hebben gemiddeld al 7.6 jaar een eetstoornis. Cliënten die bij aanmelding wel eerder behandeld zijn, hebben gemiddeld 9.9 jaar een eetstoornis. Cliënten die naar de kort-klinische behandeling Be-LeeF! gaan hebben gemiddeld 11.1 jaar een eetstoornis.

Human Concern scoort hoog op cliënttevredenheid: een 8,4
In 2014/2015 geeft 96% van de cliënten aan dat de behandelaar in voldoende mate de klachten begrijpt. 91% van de cliënten is van mening dat de behandeling de juiste aanpak is voor zijn of haar klachten. En 98% van de cliënten geeft aan dat er samen met de behandelaar doelen voor de behandeling zijn geformuleerd. Cliënten geven Human Concern aan het einde van het traject gemiddeld een 8,4 als waardering voor de behandeling. Dit is aanmerkelijk hoger dan het landelijk gemiddelde van een 7,0. Ook is het aantal cliënten dat de behandeling zou aanbevelen heel hoog (61%) in vergelijking tot de landelijke Benchmark Eetstoornissen (2%).

Lees meer over onderzoek bij Human Concern.

Meer informatie is beschikbaar via Sander de Vos, Onderzoeker bij Human Concern (s.devos@humanconcern.nl).

Leave a Reply

Close Menu