Sinds 2014 is Human Concern in het bezit van een HKZ certificaat. HKZ is het model Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorginstellingen en is een landelijk kwaliteitskeurmerk voor zorginstellingen. Ook in 2020 was dit weer het geval. Opnieuw heeft Human Concern het HKZ certificaat behaald en kunnen we aantonen dat we aan de HKZ-2015 normen voldoen. En daar zijn we trots op!

Bijzonder vermeldenswaardig is dat de auditors hebben aangegeven dat zij zeer te spreken zijn over de zorg- en dienstverlening van Human Concern én hoe mooi zij het vinden dat alle medewerkers zo betrokken en gedreven zijn.
 
Het verkregen certificaat toont aan dat Stichting Human Concern:
·         goed georganiseerd is;
·         cliënten centraal stelt;
·         continu werkt aan optimalisering van het zorgaanbod;
·         betrouwbare resultaten presenteert;
·         voldoet aan de eisen die vanuit de GGZ-sector zelf, door cliënten en de overheid worden gesteld.
Toetsing voor het HKZ-keurmerk is geen momentopname; het HKZ-certificaat wordt voor drie jaar verleend. Elk jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats en moet Human Concern zich extern en onafhankelijk laten toetsen.

 

Bekijk het volledige kwaliteitsstatuut van Human Concern hier.