Skip to main content
search

Human Concern is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan zowel je zorgverzekeraar als aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet en de verdere polisvoorwaarden tussen zorgverzekeraar en verzekeringsnemer. Hierbij wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.

Welke gegevens ontvangt de zorgverzekeraar en de NZa?

Welke privacygevoelige informatie de zorgverzekeraar en de NZa ontvangen, staat beschreven op de Informatiekaart informatiestromen in het zorgprestatiemodel en privacy. Ook staat beschreven welke stappen er zijn ondernomen om de impact op jouw privacy zoveel mogelijk te beperken. 

Wat is er veranderd per 1 juli 2022?

Zoals gezegd zijn we altijd al wettelijk verplicht geweest bepaalde gegevens met je zorgverzekeraar en de NZa te delen. Per 1 juli 2022 is daarin gewijzigd dat we extra gegevens moeten verstrekken aan de NZa, waaronder de antwoorden op de HoNOS+-vragenlijst (op basis van deze vragenlijst wordt bepaald welk zorgvraagtype het beste bij jouw klachten en problemen past). Deze gegevens worden zonder identificerende kenmerken (zoals je naam, geboortedatum of BSN) verstrekt. Voor de NZa is dus niet direct te zien dat die antwoorden over jou gaan.

De gegevens die de NZa ontvangt, worden gebruikt om wachtlijsten in de ggz te verminderen en ervoor te zorgen dat mensen tijdig passende zorg krijgen.

Wat als ik niet wil dat jullie mijn gegevens verstrekken?

Dan kun je daarvoor een speciale Privacyverklaring ondertekenen. Wij registreren dit in het dossier en verstrekken dan geen gegevens van jou aan je zorgverzekeraar en aan de NZa. 

Close Menu