Skip to main content
search
Nieuws

Kabinet wil helderheid in kwaliteit van zorg voor patiënten

By 13 maart 2015No Comments

Minister Edith Schippers (VWS) heeft onlangs een plan gepresenteerd dat patiënten het komend jaar meer en betere informatie geeft over de kwaliteit en kosten van hun zorg.

Schippers vindt dat patiënten recht hebben om te weten wat de kwaliteit is van de zorg die ze krijgen. Komend jaar roept ze uit tot jaar van de transparantie. Hiervoor is zij met alle partijen in de zorg een groot en intensief programma gestart. Door het inzetten van een groot aantal acties weten patiënten straks waar ze welke kwaliteit van zorg kunnen verwachten, welke vragen ze aan hun behandelaar moeten stellen en weten ze van tevoren wat een behandeling gaat kosten. Om alle acties mogelijk te maken trekt Schippers jaarlijks € 5 miljoen extra uit. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met patiënten, artsen, zorgverzekeraars en het Kwaliteitsinstituut.

De afgelopen jaren zijn stappen gezet om de kwaliteit van de zorg inzichtelijk te krijgen en te verbeteren. Het moet volgens Schippers sneller, breder en zichtbaarder. Behandelrichtlijnen van artsen worden samengevat in begrijpelijke taal, er komen keuzehulpen die mensen helpen bij het kiezen tussen behandelopties, op ZorgKaartNederland.nl kunnen patiënten ervaringen delen.

Kwaliteit bij Human Concern
Human Concern streeft een duurzame genezing na en zet kwaliteit voorop. In 2014 behaalde Human Concern het HKZ-certificaat. HKZ is het model Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorginstellingen en is een landelijk kwaliteitskeurmerk voor zorginstellingen. Het verkregen certificaat toont aan dat Human Concern:

  • goed georganiseerd is;
  • cliënten centraal stelt;
  • continu werkt aan optimalisering van het zorgaanbod;
  • betrouwbare resultaten presenteert;
  • voldoet aan de eisen vanuit de GGZ-sector zelf, door cliënten en de overheid worden gesteld.

Onderzoek
Daarnaast doet Human Concern op verschillende gebieden onderzoek. In samenwerking met de universiteit van Leiden wordt onderzoek gedaan naar herstel van eetstoornissen en Human Concern doet continu onderzoek naar cliënttevredenheid. Onderzoeker Sander de Vos van Human Concern: “Naast cliënttevredenheid is het regelmatig meten van het herstel tijdens de behandeling een belangrijke kwaliteitsindicator. Dit wordt ook wel Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. Bij Human Concern wordt ROM binnen de behandeling gebruikt als feedback om de kwaliteit van de behandeling in kaart te brengen.” Ook worden de ROM gegevens geanonimiseerd doorgestuurd naar een landelijke benchmark (Stichting Benchmark GGZ). Deze benchmark is onder andere toegankelijk voor Zorgverzekeraars om inzicht te krijgen in de mate van herstel van cliënten die bij Human Concern (en bij andere instellingen) in behandeling zijn geweest.

Belangenbehartiging clienten Human Concern
De belangen van cliënten van Human Concern worden behartigd door de Cliënten/Familieraad van Human Concern. De Cliëntenraad luistert naar cliënten en geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over beleid en kwaliteit. Hun reactie op het plan van het kabinet: “Als cliënten-/familieraad streven we naar het bereiken van de beste zorg voor elke individuele cliënt. Het nieuwe beleid van het ministerie van VWS wat aanstuurt op meer transparantie over de kwaliteit van zorginstellingen, kan hier zeker aan bijdragen. Het bepalen van de kwaliteit van een zorginstelling is een ingewikkeld proces, want welke aspecten geven aan dat goede kwaliteit geleverd wordt? Zorg is immers persoonsafhankelijk en voor iedere cliënt of patiënt kan een ander zorgpad nodig zijn. Maatwerk is hierbij dus gewenst. Des te meer informatie er beschikbaar is voor een cliënt, des te beter kan deze kiezen voor de zorg die bij hem of haar past. Het vergroten van transparantie is dus van groot belang voor het vinden van passende zorg. Als cliënten-/familieraad zijn wij dan ook blij met de doelen die minister Edith Schippers zich stelt voor de komende periode.”

“Human Concern besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de zorg. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het behalen van het HKZ-certificaat. De cliënt staat centraal binnen de instelling. Handen worden ineengeslagen om te bereiken dat elke cliënt zo goed en zo snel mogelijk de zorg krijgt die tot een duurzaam herstel leidt. Hiervoor is samenwerking nodig, constante ontwikkeling en optimalisering van de aangeboden zorg, openheid en betrouwbaarheid binnen de behandeling. Het hebben van een eetstoornis is voor iedere cliënt een andere gevecht, maar vaak is het ontbreken van zelfvertrouwen en autonomie een deel van het probleem. Bij Human Concern ben je niet alleen cliënt maar ook gewoon mens. Samen met de behandelaren wordt onderzocht welke zorg nodig is. Dit is een proces dat regelmatig wordt geëvalueerd en bijgesteld. De cliënt krijgt de ruimte om uit te vinden wat zijn of haar weg hierin is en daarmee is dit ook een belangrijke stap in de ontwikkeling van de autonomie van de cliënt en dus een stap dichter bij herstel. Dit laat zien op welke manier transparantie binnen de zorg bijdraagt aan een duurzaam herstel van cliënten.”

Lees meer over de Cliënten/Familieraad en hoe je ze kunt bereiken.

We zijn benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp! Hoe makkelijk of moeilijk vond jij het om de juiste hulp te vinden? Hoe inzichtelijk is het wat een behandeling inhoudt en wat de kosten zijn? Hoe beoordeel jij de zorgverlening? Laat je mening hieronder achter of op onze Facebookpagina.

Leave a Reply

Close Menu