Nieuws

Kamervragen over behandeling eetstoornissen

By 12 december 2011 No Comments

In de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over het BNN-programma “Tot op het bot” geeft Minister Schippers aan dat er meer aandacht moet komen voor de relatie tussen psyche en somatiek in de zorg en bij de behandeling van een eetstoornis.

“Ik ben me er van bewust dat gewichtsherstel bij de behandeling van een eetstoornis op zich pas het begin is en dat de werkelijke uitdaging is om een adequate psychologische of psychiatrische interventie te bieden,” aldus Minister Schippers (VWS).

Op de vraag of Minister Schipper de mening deelt dat het contraproductief is als een ziekenhuis zich bij de opname en ontslag van een anorexiapatiënt alleen focust op het herstellen van een gezond gewicht, in plaats van de onderliggende factoren aan te pakken die de eetstoornis veroorzaken, antwoord Schippers het volgende: “Beide elementen, dus het herstellen van gezond gewicht in combinatie met het psychosociale element, onderdeel moeten zijn van de behandeling. De relatie psyche en somatiek is een essentieel onderdeel in de hele keten van zorg, zowel in de psychiatrie als in de ziekenhuiszorg en de huisartsenzorg. Dit houdt dus ook in dat er aandacht moet zijn voor de psychische component bij patiënten die primair met somatische klachten worden opgenomen of een zware behandeling ondergaan. Er is een medische richtlijn eetstoornissen, de beroepsgroep dient deze derhalve toe te passen.”

Ze vult aan: “Ik ben van mening dat aan de relatie tussen psyche en somatiek meer aandacht kan worden besteed in de zorg. In het bestuurlijk akkoord GGZ zijn daarom reeds afspraken gemaakt om de ziekenhuispsychiatrie verder te versterken en daarnaast wil ik in 2014 verkennen of er nog verdere stappen gezet kunnen worden op dit onderwerp.”

Reactie van Joke Wijnen, GZ-Psycholoog (i.o. tot Specialist / Cognitief Gedragstherapeut VGCt), werkzaam bij Human Concern, Centrum voor eetstoornissen:

“Het is een goed gegeven dat de relatie psyche en somatiek in de behandeling van eetstoornissen meer onder de aandacht is komen te liggen. Één van de belangrijkste pijlers van Human Concern is, naast het werken met Ervaringsprofessionals®, dat in de behandeling van eetstoornissen de aandacht vooral dient te liggen op de onderliggende problematiek ten behoeve van een duurzamer herstel van de eetstoornis. Daarbij ziet Human Concern het herstel van de somatische toestand (en gewicht) niet als een ondergeschoven kindje, maar wordt de ruime aandacht voor de psyche en onderliggende problematiek van de cliënt wel als een voorwaarde gezien om duurzaam herstel te kunnen bewerkstelligen.”

Goede zorg op maat
“Schippers doet een aanbeveling in het versterken van de ziekenhuispsychiatrie wat mij een goede zaak lijkt. Daarnaast zou mijn inziens een forse winst te behalen zijn in de kwaliteit van zorg voor eetstoornissen in een betere samenwerking tussen de diverse betrokken GGZ-instellingen en ziekenhuizen die cliënten met eetstoornissen behandelen. Ik zou pleiten voor minder ‘eilandjes’ en meer over en weer verwijzen om in totaliteit goede zorg op maat te bieden voor het gehele herstel traject van cliënten met een eetstoornis. Daar waar een vooral psychische behandeling onderbroken wordt door teveel somatische complicaties waarvoor behandeling vereist is, is na een somatisch (gewichts) herstel nog meer herstel te behalen en nodig voor iemand die herstellende is van een eetstoornis. De krachten van de betrokken instellingen zijn te bundelen tot een sterker geheel.”

Bekijk de afleveringen van Tot op het bot terug: http://tohb.bnn.nl/

Lees de beantwoorden van de kamervragen hier.

Wat vind jij hiervan en welke ervaring heb jij hiermee? Laat je reactie hieronder of op onze Facebookpagina achter!

Leave a Reply