Nieuws

Onderzoek dwangopname en/of dwangbehandeling eetstoornis (oproep)

By 5 oktober 2017 No Comments

Heb jij te maken gehad met dwangopname en/of dwangbehandeling gedurende het herstel van je eetstoornis? Dan hebben we jouw waardevolle kennis en ervaringen hard nodig om de zorg te verbeteren.

In de zorg heerst al geruime tijd een discussie omtrent de inzet van dwang bij de behandeling van een eetstoornis. Er zijn verschillende visies. Het is de vraag in hoeverre toepassing van dwang bij de behandeling van een eetstoornis helpend of juist verhardend werkt?

Onderzoek naar de toepassing van dwang bij de behandeling van een eetstoornis is tot op heden zeer globaal. Er is nauwelijks onderzoek gedaan waarom dwang als geschikt of ongeschikt wordt gezien, alsmede welke aspecten helpend zijn of wat juist gemist wordt et cetera. Eerder gedane onderzoeken vertonen allerlei gebreken en vragen om nader onderzoek. Verder is de noodzaak naar onderzoek over dwang toegenomen naar aanleiding van de documentaire “Emma wil leven”. Bij deze documentaire is heel duidelijk geworden dat toepassing van dwang verhardende risico’s in zich heeft.

Heb jij te maken gehad met dwangopname en/of dwangbehandeling en wil je anderen die hiermee te maken krijgen helpen de meest optimale zorg te krijgen, overweeg dan om mee te doen aan dit onderzoek!

Met dit onderzoek wordt in beeld gebracht wat de ervaren gevolgen zijn van dwangopname en/of dwangbehandeling voor de (herstelde) cliënt, de eetstoornis en het herstel. Om dit in beeld te kunnen schetsen, hebben we jouw ervaring hard nodig! Wil je ons én andere patiënten helpen en jouw ervaringen delen met ons over de periode waarin je met dwang opgenomen en/of behandeld bent? Of mocht je iemand kennen? Deel deze oproep dan, zodat het onderzoek zo uitgebreid mogelijk wordt.

Mocht je vragen hebben of je willen aanmelden, mail dan naar k.devreede@humanconcern.nl

Aanmelden kan van 1 oktober tot 18 november.

 Randvoorwaarden:

  • Je bent hersteld van je eetstoornis.
  • Deelname vanaf 18 jaar en ouder.
  • Het onderzoek zal bestaan uit een diepte – interview op de locatie van Human Concern waar je in behandeling bent geweest.
  • De gegevens zullen volledig anoniem worden behandeld en zijn dus niet naar jou te herleiden.
  • Dit onderzoek is goedgekeurd door het bestuur van Human Concern in consultatie met wetenschappelijk onderzoekers.
  • Er is mogelijkheid tot na-gesprekken indien je ervaart dat het interview je emotioneel raakt.

Lees meer over onderzoek bij Human Concern.

Lees ook: Blog Carmen Netten: Knuffel therapie als alternatief voor dwang?

Leave a Reply