Skip to main content
search
Nieuws

Oproep aan ouders van ‘wachtlijstkinderen’

By 27 oktober 2016No Comments
Platform MEER GGZ roept ouders op om zich te melden wanneer hun kinderen de dupe worden van lokale wachtlijsten voor Jeugd GGZ. Dit kan via het meldpunt wachtlijsten@platformmeerggz.nl.

Platform MEER GGZ pleit voor meer helderheid rondom de zorgplicht van gemeenten op het gebied van jeugd-ggz. Het platform wil dat de rechter hiervoor wordt ingeschakeld. Diverse gemeenten dreigen geen jeugdhulp meer te verlenen omdat het geld op is. Platform MEER GGZ roept ouders op om zich te melden als hun kind momenteel op de wachtlijst staat, zodat het een proefproces kan starten over de zorgplicht van gemeenten.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het budget in de jeugdzorg, dat vindt staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Dit houdt in dat zij de tekorten op het jeugdzorgbudget moeten compenseren met de overschotten op het Wmo-budget. Problemen moeten gemeenten onderling oplossen, door een cliënt bijvoorbeeld door te verwijzen naar jeugdhulpinstellingen in gemeenten die nog geld over hebben. Echter gebeurt dat in de praktijk bijna niet.

Verwoestende gevolgen
MEERGGZ, een platform van ondernemende instellingen in de geestelijke gezondheidszorg waaronder Dokter Bosman, Virenze en Stichting Human Concern, is van mening dat gemeenten en het Rijk te lang treuzelen met het oplossen van de ontstane problemen. Dat heeft verwoestende gevolgen voor het welzijn van kwetsbare jongeren en hun omgeving. Ouders die hiermee te maken hebben wordt gevraagd zich te melden. Het Platform wil hen steunen om –zo nodig via de rechter- helderheid te krijgen over de zorgplicht van gemeenten.

Melden
Bezorgde ouders kunnen zich melden via het meldpunt bij MEERGGZ wanneer hun kind onredelijk lang op de wachtlijst staat. MEERGGZ wil op basis van de meldingen de zorgplicht van gemeenten en de toepasselijkheid van de Treeknorm nader definiëren door ouders te ondersteunen bij een eventuele juridische procedure. Mail het meldpunt: wachtlijsten@platformmeerggz.nl.


Human Concern
Sinds dit jaar behandelt Human Concern alleen cliënten van 18 jaar of ouder. De transitie in de jeugdzorg heeft grote gevolgen voor een landelijke organisatie als Human Concern, die per gemeente maar een klein aantal jeugdcliënten behandelt. Daarom is het voor ons tot onze grote spijt niet langer mogelijk om jeugdcliënten (onder de 18 jaar) te behandelen. Lees meer.
Wij betreuren deze situatie zeer en hopen dat het beleid verandert zodat wij in de toekomst weer jeugd kunnen behandelen. Immers: hoe eerder we iemand met een eetstoornis kunnen behandelen, des te sneller herstel kan plaatsvinden. Lees meer over onze visie.

Lees meer:
Over MEERGGZ: http://www.platformmeerggz.nl.

Leave a Reply

Close Menu