Skip to main content
search
Nieuws

Ouders let op, eetstoornis geheimzinnig

By 26 maart 2012No Comments

Een nieuw boek met de titel “A Parent’s Guide to Defeating Eating Disorders” maakt duidelijk dat ouders op diverse signalen van hun kind moeten letten die kunnen duiden op een eetstoornis. Een voorbeeld van een signaal is een excuus waarom het kind niet aanwezig is bij de maaltijd of een uitspraak als “ik heb geen honger, ik eet op school”. Carmen Netten, oprichtster van Human Concern is het eens met deze stelling “het vroeg signaleren van problemen met eten of een eetstoornis bij een kind, kan tot een relatief sneller herstel leiden. Vooral voor kinderen is dit van groot belang omdat een eetstoornis een grote stempel kan drukken op hun verdere leven. Een eetstoornis bij een kind kan problemen opleveren in de fysieke en sociaal emotionele ontwikkeling. Je jeugd kun je immers niet meer overdoen en een gezonde ontwikkeling zorgt voor een stevige basis als volwassene. Helaas signaleren we dat steeds meer kinderen kampen met een eetstoornis. We roepen ouders dan ook op om alert te zijn en tijdig aan te kloppen voor hulp.”

Kijk hier voor meer informatie over het boek

Leave a Reply

Close Menu