Skip to main content
search
Nieuws

Verbod Pro-ana sites van de baan

By 14 juni 2015No Comments

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft antwoord gegeven op de vragen van Tweede Kamerleden over het voornemen van het kabinet om de verheerlijking van anorexia te verbieden. Er is onderzocht of zogenoemde pro-ana sites, die anorexia verheerlijken, strafbaar kunnen worden. Uit deze antwoorden blijkt dat een verbod zoals in Frankrijk is ingesteld, in Nederland niet aan de orde zal zijn.

In de brief aan de Tweede Kamer zegt Van Rijn: “Om een goed beeld te krijgen van de wenselijkheid van een verbod op Pro-ana websites, heb ik recent gesproken met de landelijke verenigingen voor behandelaars en patiënten op het gebied van eetstoornissen. Uit deze gesprekken concludeer ik dat een verbod van Pro-ana uitingen geen effectieve maatregel zal zijn. Zoals hiervoor gezegd, is anorexia geen doorgeschoten leefstijl maar een ernstige ziekte, waarbij de controlebehoefte over eten een uiting is van psychiatrische problematiek. Pro-ana uitingen zijn uitingen van anorexiapatiënten die nog niet inzien dat zij ziek zijn. Hulpverlening moet dan ook voorop staan. Het verbieden en strafbaar stellen van deze uitingen is een verkeerd signaal naar deze personen en bevordert niet dat zij hulp gaan zoeken.” Staatsecretaris Van Rijn geeft aan in gesprek te willen gaan met providers en behandelaars. “Mijn inzet daarbij is het actualiseren van het bestaande pop-up waarschuwingssysteem en het uitbreiden van de samenwerking tussen de partijen.” Ook wil de staatssecretaris overleggen met de modebranche, aangezien hij van mening is dat dunne modellen wel als trigger kunnen werken voor anorexiapatiënten. (zie: Beantwoording Kamervragen over voornemen kabinet om verheerlijking van anorexia te verbieden)

Human Concern is tevreden met deze uitkomsten en als initiatiefnemer van de waarschuwingen op Pro-ana sites een grote voorstander van verder samenwerking. Al eerder liet Human Concern weten tegen een verbod op Pro-ana websites te zijn. “Het straffen van mensen die juist de hulp het hardst nodig hebben, is natuurlijk geen oplossing van de problemen,” aldus Carmen Netten, directeur van Human Concern. “Bovendien komt deze negatieve ophef over pro-ana websites, fora en niet te vergeten social media accounts, niet ten goede aan de algemene beeldvorming van eetstoornissen en hulp voor mensen met een eetstoornis. Mensen met een eetstoornis die elkaar online opzoeken hebben de behoefte vrijuit te praten, zich te uiten, te delen en te herkennen. Binnen het gevecht wat ze leveren en de schaamte die ze hebben, proberen ze hun weg te vinden en bij anderen steun te vinden.”

Carmen Netten denkt niet dat de modebranche invloed heeft op de ontwikkeling van een eetstoornis. ”Het is een fabel dat er een causaal verband zou zijn tussen het mode/ideaalbeeld en het ontwikkelen van een eetstoornis. Ik zelf was 12 jaar en helemaal niet bezig met mode of modellen. En toch kreeg ik een forse eetstoornis.”

Lees ook:

Wat vind jij van de uitspraken van de Staatsecretaris over dit onderwerp? Praat mee, laat je reactie hier of op Facebook achter.

Leave a Reply

Close Menu