Wat is een eetbuistoornis?

Een eetbuistoornis wordt ook wel Binge Eating Disorder (BED) genoemd. De letterlijke betekenis van Binge Eating is ‘verzwelgen in eten’. Het is een psychische stoornis. Bij een eetbuistoornis heb je onbeheersbare eetbuien en compenseer je deze niet. Dit betekent dat je geen poging doet om het voedsel kwijt te raken, extra te verbranden of periodes te vasten, dit in tegenstelling tot de andere eetstoornissen. Eetbuistoornissen komen, anders dan bij andere eetstoornissen, ongeveer evenveel voor bij mannen als bij vrouwen. In Nederland lijden ongeveer 160.000 mensen aan deze eetstoornis.

Hoe krijg je een eetbuistoornis?

Het ontwikkelen van een eetbuistoornis gebeurt niet van de ene op de andere dag en bovendien is er vaak veel meer aan de hand dan alleen het ‘weg-eten’ van frustraties. Meerdere factoren kunnen namelijk een rol spelen zoals ‘aanleg’ in de persoonlijkheid, opvoeding, negatieve ervaringen, cultuur en media. Vaak is het een ingrijpende gebeurtenis, die er vervolgens voor zorgt dat de eetbuistoornis zich verder ontwikkelt.

Wat is een eetbui?

De eetbuien die de Binge Eating Disorder karakteriseren zijn onbeheersbare eetmomenten waarbij je in korte tijd grote hoeveelheden (vaak calorierijk) voedsel eet. Lijd je aan Binge Eating Disorder, dan heb je het gevoel dat je geen controle over deze eetbuien hebt. Na afloop van zo’n eetbui zal je je vaak schamen en walg je misschien zelfs van jezelf en wat je hebt gedaan.

Meer weten over hoe je Binge Eating Disorder herkent? Lees dan hier verder

Bij een eetbuistoornis hebben de eetbuien vaak een grote impact op je dagelijks leven. Het ene moment ben je bijvoorbeeld bezig om eetbuien te voorkomen, terwijl je op het andere moment de controle verliest en juist voorwaarden aan het creëren bent om een eetbui te kunnen hebben. Dit kost je veel energie en tijd en bovendien heeft al het eten ook financiële gevolgen.

Meer weten over de gevolgen van Binge Eating Disorder? Lees dan hier verder

Behandeling van een eetbuistoornis

De diagnose eetbuistoornis/Binge Eating Disorder wordt gesteld door een professional, aan de hand van de criteria die zijn opgesteld in de DSM-5, het psychiatrisch diagnostisch handboek. Human Concern biedt specialistische zorg op het gebied van eetstoornissen en wij kunnen Binge Eating Disorder zowel diagnosticeren, als behandelen. Onze Ervaringsprofessionals® weten bovendien als geen ander hoe het is om een eetstoornis te hebben.

Meer weten over behandeling en therapie voor eetbuistoornis? Lees dan hier verder