• Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.
human-concern-ambulante-behandeling

Wat houdt ambulante behandeling voor een eetstoornis bij Human Concern in?

In al onze therapieën staan het herstellen en vasthouden van autonomie en het afbouwen van problematisch eetgedrag centraal. Tijdens het ambulante individuele behandeltraject heb je doorgaans één sessie per week op een van de behandellocaties van Human Concern.

Jouw therapeut is een Ervaringsprofessional. De behandeling vindt één op één plaats. Na elke sessie krijg je huiswerkopdrachten mee, hierdoor kun je alles wat je tijdens de sessies leert ook direct in het dagelijks leven oefenen. Daarnaast zijn professionals uit ons team van specialisten bij jouw behandeling betrokken, zoals een Diëtist, Systeemtherapeut, Arts en/of Psychiater.

human-concern-ambulante-behandeling

Onderdelen van de behandeling

Ambulante individuele behandeling
Samen met een Ervaringsprofessional werk je toe naar een leven waarin je de eetstoornis niet meer nodig hebt. De gesprekken met een Ervaringsprofessional vinden doorgaans één keer per week één op één plaats. Je regiebehandelaar sluit een aantal keer per jaar aan bij deze sessies om jouw voortgang te evalueren.

Voedingsbegeleiding
Bij Human Concern is voedingsbegeleiding een vast onderdeel van het behandeltraject. Tijdens voedingsbegeleiding ga je op een praktische manier werken aan verschillende doelen rondom eten en gewicht om toe te werken naar een gezond eetpatroon.

Somatische begeleiding
Om te monitoren wat de invloed van jouw eetstoornis op je lichaam en gezondheid is, word je al naargelang behoefte en/of noodzaak door onze somatisch arts gezien voor lichamelijk onderzoek en labonderzoek. De somatisch arts is onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam.

Groepsbijeenkomsten
Wanneer je bij Human Concern in behandeling bent, neem je in de middenfase deel aan een reeks groepsbijeenkomsten. Dat wat je leert in de ambulante therapie breng je samen met andere cliënten onder leiding van twee Ervaringsprofessionals in de praktijk in zes groepsbijeenkomsten die we Therapie In Praktijk (TIP)-dagen noemen.

Systeembegeleiding en systeemtherapie
Naastbetrokkenen worden ook wel het systeem genoemd. Als mens worden we gevormd door de belangrijke personen in onze omgeving. Krachten en kwetsbaarheden die elke relatie kent, kunnen onderdeel worden van jou, van hoe je de dingen doet en ziet en mogelijk ook van je eetstoornis. Samen met jou en degene die voor jou belangrijk zijn, gaan we op zoek naar dat wat hieraan bijdraagt.

Nazorg
Momenteel hebben wij een samenwerking met Stichting JIJ voor onze nazorggroepen, dit is buiten ons gespecialiseerde GGZ behandelaanbod.

Fases in het behandeltraject

De inhoud van ieder behandeltraject is anders daar ieder mens en iedere eetstoornis anders is. Jouw eigen-wijsheid vormt daarom een belangrijke leidraad op de weg van herstel van je eetstoornis. Bij Human Concern onderscheiden we een aantal fasen in de behandeling die je bij ons doorloopt.

Verdiepende fase
De behandeling begint met een uitgebreide kennismaking met een Ervaringsprofessional en het multidisciplinaire team. Tijdens deze kennismakingsgesprekken in de zogenoemde verdiepende fase, leg je de basis voor een vertrouwens- en samenwerkingsrelatie. Daarna ga je samen op onderzoek uit naar de oorzaken, instandhouders en de functies van je eetstoornis. Je verkent je valkuilen, krachtbronnen en je verlangens. Tijdens deze fase krijg je huiswerkopdrachten mee en leer je om haalbare doelen en stappen te formuleren waar je direct mee aan de slag gaat in je thuissituatie. Het multidisciplinaire team stelt samen met jou in deze fase een behandelplan op waarin de doelen en aandachtspunten staan waar je in de middenfase aan gaat werken. De duur van de verdiepende fase is drie maanden.

Middenfase
In de volgende fase, de zogenoemde middenfase, zet je stappen om de doelen te bereiken die je hebt opgesteld in je behandelplan. Hierin leggen we met jou vast wat je de komende behandelperiode wilt bereiken en hoe je dit gaat doen. Naast de gesprekken met de Ervaringsprofessional heb je ook gesprekken met de diëtist, arts en systeemtherapeut en neem je deel aan de TIP-dag. Thuis oefen je met de stappen die je tijdens je therapiesessie hebt besproken op weg naar je doelen.

Iedere drie maanden evalueren we de voortgang van je behandeling samen met jou. Hierin worden de uitkomsten van de onderzoeksvragenlijsten meegenomen die je één keer in de twee maanden invult om het behandeleffect en je tevredenheid over de behandeling te meten. Op basis van de evaluatie stel je je doelen waar nodig bij samen met het behandelteam.

human-concern-ambulante-behandeling

Wat zijn de behandeldoelen?

De behandeldoelen worden samen met jou opgesteld, afgestemd op jouw wensen en verlangens op weg naar herstel. Je gaat aan de slag met de problematiek die achter de eetstoornis schuilt en leert nieuwe manieren om met je problemen en emoties om te gaan. Je gaat uiteraard ook werken aan het verbeteren van je lichaamsbeleving en zelfwaardering. Daarnaast ga je op zoek naar je eigen identiteit en ga je verkennen wat je wensen en verlangens zijn omtrent werk, school en relaties. Je gaat je eetpatroon normaliseren en de gedachten die je hebt met betrekking tot voeding en gewicht corrigeren.

Zoeken wat bij je past. Voor mij werkte dit heel goed. We onderzochten steeds de link met het eten en welke stappen ik – achterliggend én op eetgebied – kon zetten. Bij mijn therapeut, een Ervaringsprofessional, vond ik het begrip, waarnaar ik al zolang op zoek was. Zij wist als geen ander wat ik doormaakte.
Monique
Ervaring van cliënt