• Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.
vergoede-zorg-bij-human-concern

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Budget en zorgplafonds

Als een zorgaanbieder zoals Human Concern een contract afsluit met een zorgverzekeraar, worden de kosten van je behandeling conform prijsafspraken vergoed. Binnen de overeenkomsten is er meestal sprake van een zorgplafond (ook wel Omzetplafond). Een omzetplafond is een maximumbudget dat een zorgaanbieder (in dit geval Human Concern) door de zorgverzekeraar toegewezen krijgt om te besteden in een kalenderjaar. Dit betekent dat er een beperking is in het aantal cliënten dat Human Concern in een kalenderjaar in behandeling kan nemen. Zodra het omzetplafond bereikt is, kan Human Concern in het betreffende jaar geen nieuwe cliënten in behandeling nemen. In dat geval krijgt Human Concern voor de behandeling geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar. Indien jij hiermee te maken krijgt en je niet in behandeling kunt vanwege zorgplafond kun je je melden bij de afdeling ‘zorgbemiddeling’ van je zorgverzekeraar.

 

Rechtstreeks en volledig betaald?
Wil je voorkomen dat je de rekening zelf moet voorschieten en er zeker van zijn dat je behandelkosten door je zorgverzekeraar vergoed worden?

Kies dan een polis bij een zorgverzekeraar waar Human Concern een contract mee heeft afgesloten. Je betaalt dan alleen het eigen risico zelf.