• Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.
human-concern-onderzoek-naar-eetstoornissen

Doel en relevantie van onderzoek bij Human Concern

Onderzoek en kennisoverdracht over eetstoornissen spelen een belangrijke rol in onze missie, namelijk mensen met eetstoornissen helpen met duurzaam herstellen van een eetstoornis. De resultaten en conclusies van de onderzoeken die wij uitvoeren dragen onder andere bij aan de verbetering van onze behandeling. Wij vinden het belangrijk dat de onderzoeken die wij vanuit Human Concern en/of in samenwerking met partners uitvoeren, leiden tot inzichten en praktische verbeteringen.

 

Kennis overdragen en ons open access beleid

Door het geven van lezingen en workshops op congressen en aan universiteiten en door publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen werkt Human Concern aan het delen en overdragen van kennis. Al onze wetenschappelijke publicaties zijn door ons open acces beleid voor iedereen te raadplegen.

human-concern-onderzoek-naar-eetstoornissen

Behandelevaluatie

Gedurende de behandeling meten we herhaaldelijk het herstel van cliënten op een of meerdere gezondheidsindicatoren, zoals zelfvertrouwen, zelfacceptatie, somberheid en/of eetbuien. Door het meten van deze indicatoren gedurende de behandeling bij Human Concern kunnen we evalueren in hoeverre iemand is hersteld.

 

Behandelevaluatie tijdens ambulante behandeling

Iedere drie maanden evalueert de cliënt samen met de Ervaringsprofessional het verloop van de behandeling. Op deze manier wordt gekeken of de behandeling nog naar behoren verloopt of dat er aanpassingen nodig zijn.

 

Behandelevaluatie na afronding van de behandeling

Wanneer een cliënt zijn of haar behandeling bij Human Concern heeft afgerond, meten we dezelfde gezondheidsindicatoren als tijdens de behandeling. Op deze manier krijgen we inzicht in de langdurigheid van herstel en eventuele terugvalpercentages. Deze meetmomenten vinden drie keer plaats: een half jaar, een jaar en twee jaar nadat de cliënt uit behandeling is gegaan. Deze momenten worden ‘follow-up momenten’ genoemd.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Om de kwaliteit van de behandeling bij Human Concern te waarborgen en waar nodig te verbeteren vragen wij onze cliënten deel te nemen aan cliëntentevredenheidsonderzoek. Sinds 2012 voert Human Concern jaarlijks een cliëntentevredenheidsonderzoek uit met behulp van de Consumer Quality index (CQI), een in de GGZ gestandaardiseerde methode om de cliëntentevredenheid te inventariseren.

Hiernaast het gemiddelde rapportcijfer van Human Concern per locatie in de periode 01-01-2021 tot en met 31-12-2021.

 

0%

Locatie Amsterdam

0%

Locatie Bilthoven

0%

Locatie Den Haag

0%

Locatie Nijmegen

0%

Locatie Tilburg

0%

Locatie Zwolle

0%

Totale gemiddelde

Interne Benchmark

Om inzicht te genereren in de kwaliteit van de behandeling op organisatie- en locatieniveau maken wij gebruik van een interne benchmark. Op deze manier kunnen wij helder krijgen wat wij aan onze behandelingen kunnen verbeteren.

Wetenschappelijk onderzoek

Lopend wetenschappelijk onderzoek

Op dit moment werkt de afdeling Onderzoek samen met dr. J.T. Kraiss en prof. dr. G.J. Westerhof (University of Twente) aan wetenschappelijk onderzoek naar de waarde van tekstdata in het behandelproces. Op een meer fundamenteel niveau kan die nieuwe kennis de wetenschap helpen welke processen tot herstel leiden. Maar ook op een praktisch niveau kan dat leiden tot informatie voor de behandelaar over wat helpt in het herstelproces bij een individuele cliënt. Het onderzoek bestaat uit verschillende deelonderzoeken en zal een aantal jaar duren.

Charlotte Bijkerk (afdeling Onderzoek) is in april 2022 gestart met haar promotieonderzoek. Dit doet zij onder leiding van haar promotor prof.dr. R.R.J.M. Vermeiren (Curium-LUMC / Universiteit Leiden) en haar copromotoren dr. Sander de Vos en dr. Laura Nooteboom (Curium-LUMC). Het promotieonderzoek bestaat uit meerdere deelonderzoeken en zal een aantal jaar duren. Het promotieonderzoek richt zich op het wetenschappelijk onderzoeken van het behandelen van eetstoornissen met behulp van de inzet van ervaringsdeskundigheid door professionals; in lijn met de visie van Human Concern. Het uiteindelijke doel van de onderzoekslijn is om de voor- en nadelen van de inzet van ervaringsdeskundigheid door professionals bij eetstoornissen beter in kaart te brengen en eventueel te komen tot richtlijnen voor professionals met betrekking tot het inzetten van Ervaringsprofessionaliteit®.

 

Afgerond wetenschappelijk onderzoek

human-concern-onderzoek-naar-eetstoornissen

Proefschrift

Op 28 oktober 2021 heeft onderzoeker Sander succesvol zijn proefschrift verdedigd: ‘Understanding mental well-being in the face of adversity: a scientific exploration in eating disorder patients‘ aan de Universiteit Twente.

Het proefschrift behandelt welbevinden onder eetstoorniscliënten vanuit verschillende invalshoeken:

  • Wat zijn fundamentele herstelcriteria?
  • Hoe ervaren eetstoorniscliënten welbevinden?
  • Hoe zijn welbevinden en psychiatrische klachten aan elkaar gerelateerd?
  • Zijn er cliëntkenmerken die gerelateerd zijn aan welbevinden?
  • Hoe verandert de geestelijke gezondheid in eetstoorniscliënten (tijdens de behandeling)?
  • Hoe zijn de resultaten van de verschillende onderzoeken gerelateerd aan huidige theorieën over gezondheid?

Een groot deel van de onderzoeken is gebaseerd op data die binnen Human Concern is verzameld onder cliënten.

Onderzoeks- of afstudeeropdracht

Heb je als HBO of universitair student interesse om een onderzoeks- of afstudeeropdracht uit te voeren bij Human Concern? Vul dan onderstaand formulier in. Volledig ingevulde aanvragen worden doorgaans binnen een maand behandeld bij het Zorg Innovatie Team (ZIT) van Human Concern. Daarna laten we je per e-mail weten of er mogelijkheden zijn om je onderzoeks- of afstudeeropdracht bij Human Concern uit te voeren. Hebben we extra informatie nodig, dan nemen wij tussentijds contact met je op.
 

human-concern-charlotte-bijkerk

Charlotte Bijkerk

Het Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam van Human Concern bestaat momenteel uit één medewerker. Naast dat zij haar eigen taken en onderzoeksprojecten heeft, werkt ze ook nauw samen met inhoudelijke professionals om behandelingen bij Human Concern verder te verbeteren.

Charlotte Bijkerk is medior onderzoeker en teamleider van de onderzoeksafdeling. Ze is sinds december 2014 werkzaam bij Human Concern. Naast coördineren van het onderzoeksteam houdt Charlotte zich nu met name bezig met de implementatie van ROM uitkomsten in de behandeling en in het beleid.