• Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.
human-concern-toegankelijkheidsverklaring

Human Concern heeft het toegankelijk maken van zorginhoudelijke informatie voor mensen met een (visuele) beperking geanalyseerd. Met behulp van de toegankelijkheidsnormen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0 niveau AA) is beoordeeld op welke wijze de digitale toegankelijkheidsnormen worden toegepast bij de systemen van Human Concern waarmee cliënten informatie online informatie inzien en digitaal communiceren met zorgverleners. Human Concern heeft dit op haar website kenbaar gemaakt in welke mate zij aan deze eisen voldoet door middel van deze toegankelijkheidsverklaring.

human-concern-toegankelijkheidsverklaring

Voor welke producten deze verklaring geldt

Human Concern maakt gebruikt van twee online platformen voor cliënten, namelijk: wellbee cliëntportaal en wellbee e-health. Voor beide staat hieronder een link naar de pagina met daarop de toegankelijkheidsverklaring van deze platformen. Wij sporen onze leveranciers aan om voldoende aandacht aan te besteden aan het verder verbeteren en optimaliseren van de digitale toegankelijkheid.

 

Deze verklaring geldt voor:

  • wellbee cliëntportaal (van leverancier ‘Tenzinger’)
  • wellbee eHealth (van leverancier ‘Tenzinger’)
human-concern-toegankelijkheidsverklaring

Verbeteringen en feedback

We zijn er ons van bewust dat we nog een aantal belangrijke verbeteringen moeten doorvoeren om goed toegankelijk te zijn voor mensen met beperkingen. Tips en feedback hierover zijn van harte welkom. U kunt deze sturen naar info@humanconcern.nl.

Wilt u meer weten over digitale toegankelijkheid? Raadpleeg dan de website van DigiToegankelijk.