• Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.
human-concern-informatie-voor-naasten

Systeemtherapie bij Human Concern

Systeemtherapie voor naasten bij Human Concern kent een aantal uitgangspunten:

 
  • Ieder mens heeft kwetsbare en krachtige kanten welke tot groei en ontwikkeling komen in contact met anderen;
  • Wanneer sprake is van een eetstoornis, heeft deze een functie in de groei en ontwikkeling van de relatie met de ander; de kracht en en kwetsbaarheid die al voor aanvang van de eetstoornis aanwezig was in de relatie, komt extra tot uitdrukking via de eetstoornis;
  • Systeemtherapie richt zich op het in kaart brengen en expliciet maken van die kracht en kwetsbaarheid in de relatie. Verder richt zich de systeemtherapie zich op het bespreken van de balans in die krachtige en kwetsbare kanten die voor beiden maakt dat je “tevreden/gelukkig” bent met elkaar.
 

Een eetstoornis doet meestal iets met de onderlinge relatie. Het kan zijn dat je als naastbetrokkene veel rekening houdt met degene die de eetstoornis heeft, dat je conflicten vermijdt. Misschien denk en voel je zelfs voor de ander en sta je heel dichtbij. Het kan ook zijn dat je je als naastbetrokkene laat leiden door boosheid en wantrouwen. Je staat ver, steeds verder wellicht, af van degene van wie je houdt. Deze uitersten zijn meestal niet zwart-wit en kunnen door elkaar heen lopen.

In systeembegeleiding/therapie worden de al bestaande kwetsbaarheden en krachten in een relatie via de eetstoornis zichtbaar en krijgen de ruimte om bekeken te worden en opnieuw op waarde geschat te worden, voor beide personen. Lees hier meer over de doelen van systeembegeleiding en systeemtherapie.

human-concern-informatie-voor-naasten

Betrokkenengroep

Naastbetrokkenen bieden wij naast systeembegeleiding en/ of systeemtherapie ook de mogelijkheid deel te nemen aan de betrokkenengroep. In deze groep staat de impact die de eetstoornis op u en uw relatie/gezin heeft centraal. Veel naasten worstelen met vragen, twijfels en gevoelens van machteloosheid, frustratie, verdriet en bezorgdheid.
 

Wat kunt u verwachten van de betrokkenengroep?

De betrokkenengroep bestaat uit een reeks van vier online bijeenkomsten die aangeboden worden door middel van een webinar.  Je vindt herkenning, begrip en steun bij elkaar. Er wordt gewerkt met een vast programma waarbij thema’s aan bod komen die veel voorkomen bij mensen met eetstoornissen en hierbij ook bij naastbetrokkenen. Daarnaast wordt het programma ook deels afgestemd op de behoeften van de deelnemers, naastbetrokkenen kunnen zelf thema’s aandragen en vragen stellen via de chatfunctie tijdens de webinar. Onze Ervaringsprofessional® geeft je informatie, adviezen en opdrachten die je kennis en nieuwe inzichten geven.

Om met lotgenoten te delen dat het juist de sterke eigenschappen zijn, die je eigen dochter of zoon nu ziek maakt, is verhelderend. Het is zo belangrijk om vooral ook de positieve kanten te blijven zien, het vertrouwen te houden en puur je kind te blijven zien, los van zijn/haar eetstoornis. Het helpt om elkaar daarin te steunen, om tegen elkaar te zeggen dat je vooral je eigen gevoel mag volgen, ook in je zoektocht naar de juiste behandelaar voor je kind. Want ook al weet je dat je niets fout hebt gedaan, je vraagt je als ouder toch altijd af of je het wel goed doet, of het niet beter kan.
Thomas
Oud-deelnemer