• Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.
human-concern-ervaringsprofessionals

Waar wij in geloven

Wij geloven dat waar een wil is, een weg kan ontstaan. Dit is geen gemakkelijke weg, maar wel een die leidt naar vrijheid, naar echt LEVEN in plaats van overleven. Het is een weg, waarop we de eetstoornis in zijn geheel aanpakken: zowel de onderliggende oorzaken als het verstoorde eetgedrag (symptomen). De eetstoornis zien wij op deze weg als grote bron van informatie. Deze zegt iets over jou, over wat jij (niet) wilt, voelt, moeilijk vindt. Iets waar wij samen mee gaan werken, zodat jij kunt worden wie je bedoeld bent om te zijn: iemand die steeds beter weet wie hij/zij is, zijn/haar kwaliteiten meer en meer gaat inzetten en vooral: iemand die weet om te gaan met zijn/haar eigen-aardigheden, met zijn/haar valkuilen, met de uitdagingen die het leven biedt. Want die zullen er zijn en blijven. Dát is herstel wat ons betreft. Het betekent dat jij de eetstoornis niet langer nodig hebt om jezelf staande te houden. Herstel zien wij daarom als een levenslange uitdaging. Een van de uitgangspunten van Human Concern is dan ook dat wij herstel zien als een lijn in plaats van een (eind)punt. 

human-concern-onze-visie

Wij zijn er voor iedereen die aan een eetstoornis lijdt

Human Concern is er voor iedereen (vanaf 18 jaar) die aan een eetstoornis lijdt: we behandelen de volgende vormen van eetstoornissen: anorexiaboulimia, eetbuistoornis (BED) en NAO. Wij behandelen iedereen; vrouwen, maar ook mannen; zowel jonge als oudere mensen; of je nu net een eetstoornis hebt of er al je hele leven mee kampt. Wij behandelen geprotocolleerd maar wel met een eigen inbreng van onze behandelaars, wat vaak Ervaringsprofessionals zijn.

 

De kracht van Ervaringsprofessie

Human Concern was de eerste organisatie in Nederland, die de voordelen van het inzetten van Ervaringsprofessionals inzag om mensen met eetstoornissen te behandelen. Dit zijn GGZ-professionals, zoals psychologen, vaktherapeuten, orthope­dagogen of GGZ-agogen die zelf hersteld zijn van een eetstoornis of een vergelijkbare moeilijke levenservaring hebben doorgewerkt en daarvan zijn hersteld. Deze ervaringsdeskundigheid zetten zij, samen met hun vakkennis, zorgvuldig en methodisch in tijdens de behandeling. Deze openheid én kracht doen wat met cliënten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat cliënten zich begrepen, (h)erkend en veilig voelen bij behandelaren die een eetstoornis van binnenuit kennen. Het zorgt voor de benodigde ‘klik’ in de behandelrelatie, die zeer belangrijk is voor het slagen van de behandeling.

De Ervaringsprofessional laat bovendien zien dat herstel mogelijk is en hoe herstel eruit kan zien. Dit wakkert niet alleen de intrinsieke motivatie aan van de cliënt maar zorgt er ook voor dat hij/zij zich eerder open en eerlijk durft op te stellen en de weg van herstel gaat bewandelen.

human-concern-onze-visie

Unieke behandelaanpak

Onze eigen ervaring met herstel van een eetstoornis vormt de basis van de unieke behandelmethodiek van Human Concern. Deze richt zich op de eetstoornis in zijn geheel: op onderliggende oorzaken én het verstoorde eetgedrag (symptomen) samen. Samen met de cliënt verkennen we de functies van de eetstoornis en werken we aan de onderliggende problematiek. Daarnaast onderzoeken we het gedrag en de cognities die leiden tot het eetgedrag en werken we aan correctie hiervan. Dit doen we door het geven van psycho-educatie en door cognitieve gedragstherapie. Veder besteden we veel aandacht aan Ik-versterking: het opbouwen en vergroten van de autonomie en eigenwaarde. Als laatste ondersteunen we het systeem, de naastbetrokkenen van de cliënt, en betrekken we hen bij de behandeling.

Deze vijf elementen bouwen we in balans met elkaar op, in een behandeling die voor de cliënt passend is. Als cliënt sta je met andere woorden centraal bij ons en daarom koppelen wij onze multidisciplinaire behandeling aan persoonlijke betrokkenheid en gastvrijheid: wij werken met ‘professionele nabijheid’. Alles is erop gericht om jou in je kracht te brengen, zodat je het leven ten volle kunt gaan leven en te kunnen worden/zijn wie je bent.

 

Herstel kost tijd en actie

Wij zien herstel als een proces, iets dat doorgaat, in beweging is. Als mens worden we door ervaringen wijzer en sterker, we leren door vallen en opstaan. Zo is het ook met herstellen van een eetstoornis. Al doende ben je beter in staat om sturing te geven aan het eigen welzijn en steeds meer de regie te nemen over je eigen leven. Daarom is het belangrijk om de tijd te nemen voor herstel en voor behandeling en/of begeleiding in (delen van) dit herstelproces.

human-concern-onze-visie

De houding van onze behandelaren

‘Practice what you preach’ is ons belangrijkste uitgangspunt. Zo ben je betrouwbaar, geloofwaardig en (opr)echt in woord en daad. Onze behandelaren bij Human Concern zetten professioneel hun eigen ervaring met de overwonnen eetstoornis of andere levenservaring in. Zij kennen de ins en outs, doorzien trucjes, de vermijding, de uitvluchten als geen ander. Zij staan in contact met zichzelf en nemen verantwoordelijkheid voor eigen leven en gedrag. De cliënt kan rekenen op belangstelling, respect, acceptatie, empathie, betrokkenheid, begrip en gelijkwaardigheid.

De Ervaringsprofessional is reisgenoot van de cliënt. Samen met de cliënt werken wij aan de intrinsieke motivatie om beter te worden. Hierbij respecteren wij de regie en autonomie van de cliënt en maken wij gebruik van hun kennis en eigen-wijsheid. Samen werken we aan acceptatie van wat is, want verandering is niet het doel. In dit hele proces spreken wij het gezonde deel van de cliënt aan en bewegen zo van klacht naar kracht, naar zelfontplooiing, naar het ‘zijn wie je al bent’.

human-concern-onze-visie

De uitgangspunten van de visie van Human Concern op een rij:

 • Geloof dat je van een eetstoornis duurzaam kunt herstellen;

 • Gebruik de kracht van Ervaringsprofessionals;

 • Pak de eetstoornis in de kern en in het geheel aan voor blijvend resultaat;

 • Verhoog de interne motivatie in plaats van dwang en straf;

 • Volg het tempo en de grenzen van de cliënt;

 • Binnen de gestandaardiseerde behandeltrajecten die Human Concern aanbiedt, bieden we individueel wat nodig is (standaard op maat);

 • Benader een cliënt met respect en vanuit gelijkwaardigheid;

 • Ga uit van het gezonde deel van een cliënt;

 • Erken en benut de eigenwijsheid van de cliënt;

 • Gebruik de eetstoornis als bron van informatie;

 • Zie een terugval als onderdeel van het herstel.

 

En op deze manier geven wij vorm aan onze missie: onszelf overbodig maken door duurzame genezing na te streven.