• Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.
human-concern-behandeling-anorexia-nervosa

Wat is een eetstoornis?

Welke eetstoornis je ook hebt, uiteindelijk gaan ze over hetzelfde: over eten en niet eten. Over angst om dik te worden. Over braken, lijnen, laxeren of overmatig bewegen. Het gaat over geen maat weten te houden, de ene of de andere kant op. Over een verstoorde en obsessieve manier van omgaan met eten. Maar als je verder kijkt gaat de eetstoornis niet over eten of dik of dun zijn. Een eetstoornis heeft te maken met een negatief zelfbeeld, met angst om je leven te leven en angst om ruimte in deze wereld in te nemen. De echte oplossing zit ‘m niet in ‘gewoon’ eten of een ‘normaal’ gewicht. Duurzaam herstel gaat over anders leren kijken naar jezelf, vanuit een positievere blik.

human-concern-hoe-herken-je-anorexia

Behandeling van anorexia

De diagnose anorexia nervosa kan alleen worden gesteld door een professional, aan de hand van criteria die zijn opgesteld in de DSM-5, het psychiatrisch diagnostisch handboek. Om de kans op genezen van anorexia nervosa zo groot mogelijk te maken is het belangrijk dat je in een zo vroeg mogelijk stadium behandeld wordt. Human Concern biedt specialistische zorg op het gebied van eetstoornissen zoals anorexia. Wij kunnen anorexia zowel diagnosticeren als behandelen.