• Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.
human-concern-hoe-herken-je-nao

Symptomen van NAO

  • Aan alle ‘criteria’ van anorexia nervosa wordt voldaan, maar je gewicht valt, ondanks gewichtsverlies, binnen de normale grenzen;
  • Aan alle ‘criteria’ van boulimia nervosa wordt voldaan, maar de eetbuien en het compensatiegedrag doen zich gemiddeld minder dan één keer per week voor en/of gedurende minder dan drie maanden;
  • Purgeren om het lichaamsgewicht of de vorm van je lichaam te beïnvloeden (zoals braken, misbruik van laxeermiddelen of andere medicijnen) zonder dat je last hebt van eetbuien;
  • Herhaalde periodes nachtelijk eten, dat zich uit in eten na het ’s nachts ontwaken of in een overdadige consumptie na de avondmaaltijd. Je bent je bewust van het eten en je kunt het je herinneren. Je voelt je zwak en schuldig als je ’s nachts hebt gegeten en/of je ondervindt beperkingen in je functioneren door ’s nachts te eten.
human-concern-hoe-herken-je-nao

NAO even erg als andere eetstoornissen

Hoewel je waarschijnlijk vaker over anorexia nervosa en boulimia nervosa hebt gehoord, dan over NAO, is deze eetstoornis zeker niet minder ernstig. Dat jouw eetproblemen niet in een specifiek ‘hokje’ als anorexia nervosa of boulimia nervosa passen, betekent nog niet dat ze ‘niet erg genoeg’ zijn of dat het geen ‘echte eetstoornis’ betreft. In de praktijk is de scheidslijn tussen de verschillende eetstoornissen niet altijd scherp te trekken.