• Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.
  • Ga niet mee met vermijding. Wanneer je van iemand houdt die een eetstoornis heeft, wordt je geregeld emotioneel geraakt. Vermijden is een mechanisme dat vaker voorkomt tussen mensen die van elkaar houden. Het vermijden van “open zijn over allerlei zaken die je moeilijk vindt” is bovendien één van de kernfuncties van een eetstoornis. Wanneer je merkt dat je zelf ook vermijdend bent, erken die kwetsbaarheid en vraag hulp daar waar je niet weet hoe je op een rustige manier open en duidelijk kunt leren zijn over zaken die je raken. Voor mensen met een eetstoornis is open leren communiceren over bijvoorbeeld angst, verdriet, boosheid en vreugde wezenlijk voor het herstel.

Lees ook over de Betrokkenen Groep die we voor de betrokkenen van cliënten organiseren.

♥ NB: Waar ‘zij’ staat, kan natuurlijk ook ‘hij’ worden gezegd.

 

  • Zorg goed voor jezelf! Ook wanneer zij een beroep op je doet of je verwijt er niet voor haar te zijn. Zo geef je het voorbeeld hoe de ander ook meer keuzes voor zichzelf kan maken. Veel mensen met een eetstoornis hebben daar moeite mee.
  • Betrek haar, waar jij dat wilt en wanneer mogelijk, bij de mooie, leuke en gezellige dingen van het leven. Er is zoveel positiefs als zij maar wil en kan zien.
  • Schep voorwaarden voor een uitnodigende open en eerlijke sfeer. Streef ernaar om maximaal respectvol te communiceren. Dat betekent niet dat je niet ook primair zou mogen reageren (bang, blij, boos, verdrietig). Je bent tenslotte ook maar een mens en dat zowel sterke als kwetsbare kanten heeft. Kom later terug op momenten die voor spanning zorgden op een manier die bij jullie relatie past. Dat hoeft niet per se met praten te zijn: communiceren is meer dan praten.
  • Vraag om de ondersteuning die je nodig hebt van haar, maar ook van andere belangrijke mensen om je heen. Juist waar zij dat lastig vindt, kun jij wel uitreiken. Zo laat je zien dat het niet raar is om open te zijn over zaken die je raken of waarin je kwetsbaar bent en dat het ook niet vreemd is om hulp te vragen wanneer iets je niet lukt of je iets moeilijk vindt. Voor mensen met een eetstoornis is het niet gemakkelijk om te erkennen dat ze iets moeilijk vinden, om hulp te vragen en hulp te krijgen.