Skip to main content
search

Toegankelijkheidsverklaring

Het online inzien van informatie over uw gezondheid en het digitaal communiceren met uw zorgverlener is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en mensen met een zintuiglijke of motorische handicap. Ook laaggeletterden en mensen met dyslexie of kleurenblindheid, ondervinden iedere dag problemen in het gebruik van online toepassingen.

Human Concern wil dat iedereen gebruik kan maken van haar online informatie en dienstverlening. We streven ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’.

Human Concern heeft het toegankelijk maken van zorginhoudelijke informatie voor mensen met een (visuele) beperking geanalyseerd. Met behulp van de toegankelijkheidsnormen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0 niveau AA) is beoordeeld op welke wijze de digitale toegankelijkheidsnormen worden toegepast bij de systemen van Human Concern waarmee cliënten informatie online informatie inzien en digitaal communiceren met zorgverleners. Human Concern heeft dit op haar website kenbaar gemaakt in welke mate zij aan deze eisen voldoet door middel van deze toegankelijkheidsverklaring.

Niet of weinig eten bij eetstoornis anorexia
Eetstoornis bij mannen

Voor welke producten deze verklaring geldt

Human Concern maakt gebruikt van twee online platformen voor cliënten, namelijk: wellbee cliëntportaal en wellbee e-health. Voor beide staat hieronder een link naar de pagina met daarop de toegankelijkheidsverklaring van deze platformen. Wij sporen onze leveranciers aan om voldoende aandacht aan te besteden aan het verder verbeteren en optimaliseren van de digitale toegankelijkheid.

Deze verklaring geldt voor:

  • wellbee cliëntportaal (van leverancier ‘Tenzinger’)
  • wellbee eHealth (van leverancier ‘Tenzinger’)

Verbeteringen en feedback

We zijn er ons van bewust dat we nog een aantal belangrijke verbeteringen moeten doorvoeren om goed toegankelijk te zijn voor mensen met beperkingen. Tips en feedback hierover zijn van harte welkom. U kunt deze sturen naar info@humanconcern.nl.

Wilt u meer weten over digitale toegankelijkheid? Raadpleeg dan de website van DigiToegankelijk.

Behandelvisie van Human Concern
Close Menu