Skip to main content
search

Vergoede zorg bij Human Concern

Ben je in behandeling bij Human Concern of wil je je aanmelden voor een behandeling in 2023 en wil je weten welke zorgverzekeraar jouw behandelkosten (volledig) vergoedt?

Op deze pagina vind je alles over de zorgverzekeraars waar Human Concern een contract mee afsluit voor 2023.

Vergoeding vanuit de basisverzekering.
Vanaf 2022 wordt de prijs van de behandeling per afspraak afgerekend. Dit houdt in dat voor elke afspraak die heeft plaatsgevonden er een factuur in rekening wordt gebracht bij jouw zorgverzekeraar. Binnen de contractafspraken met de zorgverzekeraar spreken wij voor elke type behandeling een vaste prijs af. Op deze wijze heb je als cliënt direct inzicht in de zorgkosten van jouw behandeling.

Belangrijke info over wijziging declaratiesysteem
Vanaf 1 januari 2022 zijn wij landelijk overgegaan op een nieuwe bekostiging voor de zorg: het Zorgprestatie Model. Dit heeft geleid tot een volledige wijziging in de declaratie systemen van de zorgverzekeraars alsmede de zorgaanbieders c.q. Human Concern. 

Human Concern heeft de afgelopen periode haar best gedaan om alle declaraties te versturen en waar nodig te corrigeren. De komende weken gaan wij hiermee verder en hopen dit voor 31 december 2022 volledig verwerkt te hebben. Voor een correcte afhandeling zijn wij afhankelijk van de verwerking vanuit de zorgverzekeraars. 

Wellicht zijn de declaraties je al opgevallen in het online portaal bij je zorgverzekeraar. Je kunt daar in het declaratieoverzicht alle facturen terug zien met bijbehorende status: goedgekeurd of afgekeurd. Doordat de systemen nog niet goed ingericht waren zijn er een hoog aantal facturen afgekeurd. Alle afgekeurde facturen worden, na correctie, de komende periode opnieuw aangeboden bij jouw zorgverzekeraar. 

Houdt er rekening mee dat je meerdere berichten kan ontvangen vanuit de zorgverzekeraar. Je hoeft verder geen actie te ondernemen. Wij zorgen ervoor dat alle correcties zo spoedig mogelijk worden verwerkt. 

Heb je hierna nog specifieke vragen omtrent de declaraties, kan je contact opnemen met de declaratie afdeling van uw zorgverzekeraar.

Eigen Risico
Voor 2023 is het wettelijk verplicht eigen risico vastgesteld op 385 euro. Ben je in behandeling bij Human Concern is het verstandig om het eigen risico zo laag mogelijk te houden. Informeer hier goed naar bij het afsluiten van een zorgverzekering.

*Alhoewel wij ons best hebben gedaan de volgende informatie zo zorgvuldig mogelijk te verzamelen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Eetstoornis bij mannen

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Budget en zorgplafonds

Als een zorgaanbieder zoals Human Concern een contract afsluit met een zorgverzekeraar, worden de kosten van je behandeling conform prijsafspraken vergoed. Binnen de overeenkomsten is er meestal sprake van een zorgplafond (ook wel [su_tooltip position=”north” size=”1″ title=”Omzetplafond” content=”Een omzetplafond is een maximumbudget dat een zorgaanbieder (in dit geval Human Concern) door de zorgverzekeraar toegewezen krijgt om te besteden in een kalenderjaar. Dit betekent dat er een beperking is in het aantal cliënten dat Human Concern in een kalenderjaar in behandeling kan nemen. Zodra het omzetplafond bereikt is, kan Human Concern in het betreffende jaar geen nieuwe cliënten in behandeling nemen. In dat geval krijgt Human Concern voor de behandeling geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar. Indien jij hiermee te maken krijgt en je niet in behandeling kunt vanwege zorgplafond kun je je melden bij de afdeling ‘zorgbemiddeling’ van je zorgverzekeraar.”]omzetplafond[/su_tooltip] genoemd). Zodra het omzetplafond is bereikt, kan Human Concern in het betreffende jaar geen nieuwe cliënten in behandeling nemen, omdat de zorg dan niet meer vergoed wordt.

 

Rechtstreeks en volledig betaald?

Wil je voorkomen dat je de rekening zelf moet voorschieten en er zeker van zijn dat je behandelkosten door je zorgverzekeraar vergoed worden?

Kies dan een polis bij een zorgverzekeraar waar Human Concern een contract mee heeft afgesloten. Je betaalt dan alleen het eigen risico zelf.

Overige informatie

Tarieven Human Concern
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt jaarlijks de maximum tarieven vast voor behandelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Human Concern heeft op basis van deze tarieven haar eigen tarieven vastgesteld op 95% van het wettelijke maximum tarief.

Onderzoek naar eetstoornissen
Close Menu