Vergoede zorg bij Human Concern

*Het is nu definitief bekend met welke zorgverzekeraars wij een contract voor 2020 hebben afgesloten. Kijk hier voor meer informatie. 

*Ben je verzekerd bij zorgverzekeraar VGZ? Bekijk dan hier het laatste nieuwsbericht.

Vergoeding vanuit de basisverzekering
De prijs van je behandeling wordt berekend op basis van alle behandelminuten die binnen het jaar (365 dagen) van de DBC aan jou besteed zijn. De prijs die een zorgaanbieder hiervoor in rekening mag brengen wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Je behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden en de vastgestelde tarieven van je zorgverzekeraar. Een aanvullende zorgverzekering heeft geen invloed hierop.

Eigen risico
Binnen de basisverzekering heeft iedereen een verplicht eigen risico van €385,-. Dat betekent dat je de eerste €385,- die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten. Naast het verplichte eigen risico bestaat er ook een vrijwillig eigen risico. Je verhoogt hiermee je eigen risico en je krijgt korting op je premie. Je betaalt ook dit deel altijd zelf op het moment dat je zorg nodig hebt. Als je al weet dat je het komende jaar zorg nodig zult hebben, is het verstandig om je eigen risico zo laag mogelijk te houden. Let op: in sommige gevallen brengt je zorgverzekeraar het eigen risico niet bij jou in rekening, maar houdt je verzekeraar dit deel in als vermindering op de vergoeding van je behandelkosten. In dat geval betaal je je eigen risico niet terug aan je zorgverzekeraar, maar aan Human Concern.

*Alhoewel wij ons best hebben gedaan de volgende informatie zo zorgvuldig mogelijk te verzamelen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Eetstoornis bij mannen

Gecontracteerde zorg

Budget en zorgplafonds

Als een zorgaanbieder zoals Human Concern een contract afsluit met een zorgverzekeraar, worden de kosten van je behandeling conform prijsafspraken vergoed. Binnen de overeenkomsten is er meestal sprake van een zorgplafond (ook wel omzetplafond genoemd). Zodra het omzetplafond is bereikt, kan Human Concern in het betreffende jaar geen nieuwe cliënten in behandeling nemen, omdat de zorg dan niet meer vergoed wordt. Daarnaast is het ook belangrijk dat er in de contractafspraken is opgenomen dat je rekeningen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd worden. Je hoeft hierdoor de behandelkosten niet zelf voor te schieten.

 

Rechtstreeks en volledig betaald?

Wil je voorkomen dat je de rekening zelf moet voorschieten en er zeker van zijn dat je behandelkosten door je zorgverzekeraar vergoed worden?

Kies dan een polis bij een zorgverzekeraar waar Human Concern een contract mee heeft afgesloten. Je betaalt dan alleen het eigen risico zelf. Wij maken zo snel mogelijk bekend met welke verzekeraars Human Concern een contract heeft afgesloten.

Niet-gecontracteerde zorg

Belangrijke risico’s

Als je een basisverzekering afsluit bij een zorgverzekeraar waar Human Concern géén contract mee heeft, is het soort basispolis dat je kiest van groot belang. Er bestaat een belangrijk verschil tussen vergoeding door een naturapolis en een restitutiepolis. De meeste restitutiepolissen vergoeden de zorg bij Human Concern volledig. Naturapolissen vergoeden vaak tussen de 50% en 70%. Dit betekent dat je met deze polis een gedeelte van de behandelkosten zelf moet betalen. Let op: bij de meeste zorgverzekeraars ben je verplicht om de rekening eerst zelf voor te schieten, vanwege het zogenaamde cessieverbod. Omdat dit grote risico’s met zich meebrengt, zal je deze kosten jaarlijks zelf op voorhand moeten betalen.

 

Cessieverbod

In 2020 hanteren de meeste zorgverzekeraars een cessieverbod. De zorgaanbieder mag dan niet rechtstreeks declareren aan de zorgverzekeraar. Dit houdt in dat je zelf de rekening van de zorgaanbieder ontvangt en deze moet voorschieten, voordat je de nota bij je zorgverzekeraar kunt declareren. Dit brengt voor ons als zorgaanbieder grote risico’s met zich mee. We zijn daarom genoodzaakt om een waarborgsom van €15.000,- te hanteren. Ook in dit geval wordt aan het eind van het behandeljaar de waarborgsom verrekend met de daadwerkelijke kosten. We begrijpen dat dit een groot bedrag is en we doen er daarom alles aan onze cliënten ieder jaar zo goed mogelijk te informeren over de regels die de zorgverzekeraars hanteren.

Onderzoek naar eetstoornissen

Gedeeltelijke vergoeding bij naturapolis

Als je zorgverzekeraar de behandelkosten deels vergoedt, bij een naturapolis zónder cessieverbod, hanteren we een jaarlijkse waarborgsom van € 5.000,- die je van tevoren betaalt. Aan het eind van ieder behandeljaar weten we hoeveel je zorgverzekeraar daadwerkelijk heeft vergoed en verrekenen we dit met je waarborgsom. Uiteraard krijg je het eventueel teveel betaalde deel terug. Mochten de niet vergoede kosten echter hoger zijn, dan zal Human Concern deze kosten dragen. Om te voorkomen dat je het jaar erop wederom met een waarborgsom te maken krijgt, is het verstandig om eind december een zorgverzekeraar te kiezen die je behandelkosten volledig vergoedt.

 

Kort-klinische boost-behandeling Be-LeeF!

Als je wordt geïndiceerd voor de klinische boost-behandeling Be-LeeF! en Human Concern heeft geen contract met jouw zorgverzekeraar, dan dien je voor de behandeling vooraf toestemming te vragen aan jouw zorgverzekeraar. Wij helpen je daar uiteraard graag bij.

 

Met de aanvullende bijdrage voor de kort-klinische boost-behandeling Be-LeeF! betaal je zelf een deel van de kosten die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering. Dit zijn bijvoorbeeld vliegkosten, vervoerskosten ter plaatse en de door Human Concern georganiseerde (weekend)activiteiten. De vaste aanvullende bijdrage voor het Be-LeeF! programma van zes weken bedraagt € 2.850,-. Deze aanvullende bijdrage staat los van het jaarlijks eigen risico en de eventuele waarborgsom en krijg je dus niet retour aan het einde van de behandeling.

 

Tarieven Human Concern

Human Concern hanteert de wettelijk maximale tarieven. Deze worden jaarlijks vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Je vindt deze tarieven hier. Mocht je een polis hebben bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben, let dan goed op wat hiervan precies wordt vergoed. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar, of mail of bel ons voor meer informatie. Je kunt hiervoor terecht bij de Zorgadministratie via 020-6106224 of verzekeraars@humanconcern.nl. We staan je graag te woord.

 

Buitenlandse zorgverzekering

Ook voor cliënten met een buitenlandse zorgverzekering is het mogelijk bij ons in behandeling te komen.
Echter dienen zij een waarborgsom van € 15.000 te betalen en zijn ze zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van de vergoeding/declaratie bij hun buitenlandse zorgverzekeraar.

De cliënt wordt hiermee dus een zelfbetaler en kan de factuur vanuit Human Concern declarabel stellen bij de eigen buitenlandse zorgverzekeraar.