Vergoede zorg bij Human Concern

* Ben je in behandeling bij Human Concern of wil je je aanmelden voor een behandeling in 2021 en wil je weten welke zorgverzekeraar jouw behandelkosten volledig vergoedt?

Op deze pagina vind je alles over de zorgverzekeraars waarmee wij een contract hebben in 2021! 

 

Vergoeding vanuit de basisverzekering
De prijs van je behandeling wordt berekend op basis van alle behandelminuten die binnen het jaar (365 dagen) van de DBC aan jou besteed zijn. De prijs die een zorgaanbieder hiervoor in rekening mag brengen wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Je behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden en de vastgestelde tarieven van je zorgverzekeraar. Een aanvullende zorgverzekering heeft geen invloed hierop.

Eigen risico
Binnen de basisverzekering heeft iedereen een verplicht eigen risico van €385,-. Dat betekent dat je de eerste €385,- die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten. Naast het verplichte eigen risico bestaat er ook een vrijwillig eigen risico. Je verhoogt hiermee je eigen risico en je krijgt korting op je premie. Je betaalt ook dit deel altijd zelf op het moment dat je zorg nodig hebt. Als je al weet dat je het komende jaar zorg nodig zult hebben, is het verstandig om je eigen risico zo laag mogelijk te houden. Let op: in sommige gevallen brengt je zorgverzekeraar het eigen risico niet bij jou in rekening, maar houdt je verzekeraar dit deel in als vermindering op de vergoeding van je behandelkosten. In dat geval betaal je je eigen risico niet terug aan je zorgverzekeraar, maar aan Human Concern.

*Alhoewel wij ons best hebben gedaan de volgende informatie zo zorgvuldig mogelijk te verzamelen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Eetstoornis bij mannen

Gecontracteerde zorg

Budget en zorgplafonds

Als een zorgaanbieder zoals Human Concern een contract afsluit met een zorgverzekeraar, worden de kosten van je behandeling conform prijsafspraken vergoed. Binnen de overeenkomsten is er meestal sprake van een zorgplafond (ook wel omzetplafond genoemd). Zodra het omzetplafond is bereikt, kan Human Concern in het betreffende jaar geen nieuwe cliënten in behandeling nemen, omdat de zorg dan niet meer vergoed wordt.

 

Rechtstreeks en volledig betaald?

Wil je voorkomen dat je de rekening zelf moet voorschieten en er zeker van zijn dat je behandelkosten door je zorgverzekeraar vergoed worden?

Kies dan een polis bij een zorgverzekeraar waar Human Concern een contract mee heeft afgesloten. Je betaalt dan alleen het eigen risico zelf.

Overige informatie

Kort-klinische boost-behandeling Be-LeeF!

Als je wordt geïndiceerd voor de klinische boost-behandeling Be-LeeF! en Human Concern heeft geen contract met jouw zorgverzekeraar, dan dien je voor de behandeling vooraf toestemming te vragen aan jouw zorgverzekeraar. Niet alle zorgverzekeraars bieden een volledige vergoeding voor onze klinische opname Be-LeeF! in het buitenland. Dit verschil wordt overbrugd met de eigen bijdrage Be-LeeF!. Wij helpen je daar uiteraard graag bij.

Daarnaast is er een aanvullende bijdrage voor de kort-klinische boost-behandeling Be-LeeF!. Je betaalt zelf een deel van de kosten die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering. Dit zijn bijvoorbeeld vliegkosten, vervoerskosten ter plaatse en de door Human Concern georganiseerde (weekend)activiteiten. De vaste aanvullende bijdrage voor het Be-LeeF! programma van zes weken bedraagt € 2.850,-. Deze aanvullende bijdrage staat los van het jaarlijks eigen risico en de eventuele eigen bijdrage en krijg je dus niet retour aan het einde van de behandeling.

Tarieven Human Concern

Human Concern hanteert de wettelijk maximale tarieven. Deze worden jaarlijks vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Je vindt deze tarieven hier. Mocht je een polis hebben bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben, let dan goed op wat hiervan precies wordt vergoed. Bekijk bij de update zorgverzekeringen wat dit voor jou betekent.

Onderzoek naar eetstoornissen

Buitenlandse zorgverzekering

Ook voor cliënten met een buitenlandse zorgverzekering is het mogelijk bij ons in behandeling te komen.
Echter dienen zij een waarborgsom van € 15.000 te betalen en zijn ze zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van de vergoeding/declaratie bij hun buitenlandse zorgverzekeraar.

De cliënt wordt hiermee dus een zelfbetaler en kan de factuur vanuit Human Concern declarabel stellen bij de eigen buitenlandse zorgverzekeraar.