• Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.
human-concern-informatie-voor-verwijzers

Herkennen van een eetstoornis

Het herkennen van een eetstoornis in een vroeg stadium is erg belangrijk maar soms lastig, zeker als je niet dagelijks met deze stoornissen in aanraking komt. Ben je op zoek naar informatie over een specifieke eetstoornis? Hier vind je veel informatie over anorexia, boulimia, Binge Eating Disorder en NAO (OSFED).

Tevens staat op de website van Stichting Kiem een signalenkaart voor huisartsen, waarop staat vermeld wat je als huisarts kunt doen om je cliënten goed te monitoren. De richtlijnen zijn o.a. tot stand gekomen op basis van de zorgstandaard eetstoornissen alwaar ook de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) bij betrokken is geweest en K-EET (landelijke ketenaanpak eetstoornissen).

human-concern-voedingsbegeleiding

In behandeling bij Human Concern

Human Concern is een gespecialiseerde GGZ-instelling die hoog specialistische behandelingen op het gebied van eetstoornissen biedt. Wij werken als eerste en enige organisatie in Nederland met Ervaringsprofessionals. Dit zijn ervaringsdeskundige Therapeuten die zelf zijn hersteld van een eetstoornis of een vergelijkbare moeilijke levenservaring hebben doorgewerkt. Zij zetten deze ervaring samen met hun vakkennis in tijdens de behandeling. Daarnaast staan de vrije wil en eigen motivatie van een cliënt om te worden behandeld centraal. Bovendien richt onze behandeling zich niet alleen op het gewicht of het verstoorde eetgedrag (symptomen), maar richten wij ons ook op de problematiek achter de eetstoornis. Wij pakken hiermee de héle eetstoornis aan. Lees hier meer over onze unieke behandelaanpak en onze visie.

human-concern-informatie-voor-verwijzers

Wanneer Human Concern geen behandeling kan bieden

Wil je informatie over de gehanteerde toetsingscriteria over wanneer een patiënt in aanmerking komt voor een behandeling? Bekijk onze contra-indicaties.

Heb je nog (medische) vragen? Bel dan naar Human Concern via telefoonnummer 020 – 610 6224 of stuur een bericht aan info@humanconcern.nl. Indien noodzakelijk wordt er dan een overlegmoment met één van onze artsen ingepland.