Skip to main content
search

Ambulante behandeling

Tijdens de ambulante behandeling van je eetstoornis werk je onder begeleiding van een Ervaringsprofessional® toe naar herstel; naar een leven waarin jij de eetstoornis niet meer nodig hebt, vrij bent en waarin je je persoonlijk ontwikkelt. Wij zien jouw eetstoornis als een belangrijke informatiebron. Het vertelt veel over wie jij bent, wat je krachten en ontwikkelpunten zijn, en waar je behoeftes liggen. In een veilige omgeving ga je ontdekken welke ervaringen hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van je eetstoornis. Je leert, afhankelijk van je zorgvraag, omgaan met moeilijke situaties, emoties, relaties en je verschillende maatschappelijke rollen. Het (her)vinden van jezelf of je eigen identiteit speelt hierbij een belangrijke rol, evenals de thema’s zelfcompassie en -waardering, positieve lichaamsbeleving, zelfvertrouwen en zorg voor jezelf.

Home » Ambulante behandeling

Wat houdt ambulante behandeling voor een eetstoornis bij Human Concern in?

In al onze therapieën staan het herstellen en vasthouden van autonomie en het afbouwen van problematisch eetgedrag centraal. Tijdens het ambulante individuele behandeltraject bezoek je jouw Therapeut, een Ervaringsprofessional®, een of twee keer per week op een van de behandellocaties van Human Concern. De behandelingen vinden één op één plaats. Na elke sessie krijg je huiswerkopdrachten mee, hierdoor kun je alles wat je tijdens de behandelingen leert ook direct in het dagelijks leven oefenen. Daarnaast bezoek je, indien nodig, andere professionals uit ons team van specialisten, zoals een Diëtist, Systeemtherapeut, Arts of Psychiater.

Wat is ambulante behandeling
Onderdelen van ambulante behandeling

Onderdelen van de behandeling

Ambulante individuele behandeling
Samen met een Ervaringsprofessional® werk je toe naar een leven waarin je de eetstoornis niet meer nodig hebt. De gesprekken met een Ervaringsprofessional® vinden één of twee keer per week één op één plaats. Je hoofdbehandelaar sluit een aantal keer per jaar aan bij deze sessies.

Voedingsbegeleiding
Bij Human Concern wordt voedingsbegeleiding standaard aangeboden binnen het behandeltraject. Tijdens voedingsbegeleiding ga je op een praktische manier werken aan verschillende doelen rondom eten, gewicht en compenseren.

Somatische begeleiding
Om goed te kunnen monitoren wat de invloed van jouw eetstoornis op je lichaam en gezondheid is, word je al naar gelang de behoefte en/of noodzaak door onze somatisch arts gezien voor lichamelijk onderzoek en labonderzoek. De somatisch arts is onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam.

Groepsbijeenkomsten
Wanneer je bij Human Concern in behandeling bent neem je ook een aantal keer deel aan groepsbijeenkomsten. De dingen die je leert tijdens de therapiesessies ga je in de praktijk brengen tijdens de groepsbijeenkomsten. We noemen deze groepsbijeenkomsten daarom Therapie In Praktijk (TIP)-dagen.

Systeembegeleiding en systeemtherapie
Naastbetrokkenen, worden ook wel het systeem genoemd. In systeembegeleiding en systeemtherapie worden de al bestaande kwetsbaarheden en krachten tussen jou (cliënt) en je naastbetrokkenen via de eetstoornis zichtbaar. Indien nodig en op indicatie van het behandelteam worden samen met de Systeemtherapeut deze krachten en kwetsbaarheden bekeken en opnieuw op waarde geschat.

Kort-klinische boost-behandeling Be-LeeF!
In de Be-LeeF! kliniek van Human Concern vindt een zes weken durende behandeling plaats die de ideale omgeving vormt om hardnekkige patronen te doorbreken. Deze behandeling kan een aanvullend onderdeel van het ambulante traject zijn.

Nazorg
Momenteel hebben wij een samenwerking met Stichting JIJ voor het opzetten van een nazorggroep buiten ons gespecialiseerde GGZ behandelaanbod. Je kunt hier meer over lezen in ons nieuwsbericht.

Voor wie is ambulante behandeling bedoeld?

Je komt in aanmerking voor ambulante behandeling voor eetstoornissen bij Human Concern als je een doorverwijzing hebt van je huisarts en je een eetstoornis hebt die geschikt is om vanuit de thuissituatie ambulant te behandelen. Cliënten worden door een multidisciplinair team van Human Concern geïndiceerd na een uitgebreide intake.

Fases in het behandeltraject

De inhoud van ieder behandeltraject is anders daar ieder mens en iedere eetstoornis anders is. Jouw eigen-wijsheid vormt daarom een belangrijke leidraad op de weg van herstel van je eetstoornis. Bij Human Concern onderscheiden we een aantal fasen in de behandeling die je bij ons doorloopt op het stukje van jouw pad richting herstel.

Verdiepende fase

De behandeling begint met een uitgebreide kennismaking met een Ervaringsprofessional en het multidisciplinaire team. Tijdens deze kennismakingsgesprekken in de zogenoemde verdiepende fase, leg je de basis voor een vertrouwens- en samenwerkingsrelatie. Daarna ga je in deze fase samen op onderzoek uit, ga je op zoek naar de oorzaken, instandhouders en de functies van je eetstoornis. Je verkent je valkuilen, krachtbronnen en je verlangens. Tijdens deze fase krijg je huiswerkopdrachten mee en leer je om haalbare doelen en stappen te formuleren, waar je tevens al mee aan de slag gaat in je thuissituatie. Het multidisciplinaire team stelt samen met jou in deze fase een behandelplan op waarin de doelen en aandachtspunten staan waar je in de middenfase aan gaat werken. De duur van de verdiepende fase is maximaal 3 maanden.

Middenfase

In de volgende fase, de zogenoemde middenfase, zet je stappen om de doelen te bereiken die je met het multidisciplinaire behandelteam hebt opgesteld in je behandelplan in voorgaande fase. Hierin leggen we met jou vast wat je de komende behandelperiode wilt bereiken en hoe je dit gaat doen. Naast de gesprekken met de Ervaringsprofessional® heb je ook gesprekken met een Diëtist, Arts, Systeemtherapeut en neem je deel aan groepsbijeenkomsten. Thuis oefen je met de stappen die je tijdens je therapiesessie hebt besproken op weg naar je doelen.  Iedere drie maanden evalueren we de voortgang van je behandeling samen met jou. Hierin worden de uitkomsten van de onderzoeksvragenlijsten, die je een één keer in de twee maanden invult om het behandeleffect en je tevredenheid over de behandeling te meten, meegenomen. Op basis van de evaluatie stel je je doelen waar nodig bij samen met het behandelteam.

Ambulante behandeling eetstoornis bij Human Concern

Wat zijn de behandeldoelen?

Wat is de functie van jouw eetstoornis? Je gaat aan de slag met de problematiek die achter de eetstoornis schuilt en leert alternatieve nieuwe manieren om met je problemen en emoties om te gaan. Ook ga je werken aan het verbeteren van je lichaamsbeleving en zelfwaardering. Daarnaast ga je op zoek naar je eigen identiteit en ga je verkennen wat je wensen en verlangens zijn omtrent werk, school en relaties. Je gaat je eetpatroon normaliseren en de gedachten die je hebt met betrekking tot voeding en gewicht corrigeren.

Aanmelden voor Ambulante behandeling bij Human Concern

Om je te kunnen aanmelden voor een behandeling bij Human Concern heb je een verwijzing van je huisarts nodig. Kijk hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure of om je direct aan te melden voor een behandeling.

Zoeken wat bij je past. Voor mij werkte dit heel goed. We onderzochten steeds de link met het eten en welke stappen ik – achterliggend én op eetgebied – kon zetten. Bij mijn therapeut, een Ervaringsprofessional®️, vond ik het begrip, waarnaar ik al zolang op zoek was. Zij wist als geen ander wat ik doormaakte.

MoniqueErvaring van een cliënt
Close Menu