Ambulante behandeling

Tijdens de ambulante behandeling van je eetstoornis werk je onder begeleiding van een Ervaringsprofessional® toe naar herstel; naar een leven waarin jij de eetstoornis niet meer nodig hebt, vrij bent en waarin je je persoonlijk ontwikkelt. Wij zien jouw eetstoornis als een belangrijke informatiebron. Het vertelt veel over wie jij bent, wat je krachten en ontwikkelpunten zijn, en waar je behoeftes liggen. In een veilige omgeving ga je ontdekken welke ervaringen hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van je eetstoornis. Je leert, afhankelijk van je zorgvraag, omgaan met moeilijke situaties, emoties, relaties en je verschillende maatschappelijke rollen. Het (her)vinden van jezelf of je eigen identiteit speelt hierbij een belangrijke rol, evenals de thema’s zelfcompassie en -waardering, positieve lichaamsbeleving, zelfvertrouwen en zorg voor jezelf.

Wat houdt ambulante behandeling bij Human Concern in?

In al onze therapieën staan het herstellen en vasthouden van autonomie en het afbouwen van problematisch eetgedrag centraal. Tijdens het ambulante individuele behandeltraject bezoek je jouw therapeut, een De Ervaringsprofessional®, een of twee keer per week op een van de behandellocaties van Human Concern. De behandelingen vinden een op een plaats. Na elke sessie krijg je huiswerkopdrachten mee, hierdoor kun je alles wat je tijdens de behandelingen leert ook direct in het dagelijks leven oefenen. Daarnaast bezoek je, indien nodig, andere professionals uit ons team van specialisten, zoals een Diëtist, Systeemtherapeut, Arts of Psychiater.

Wat is ambulante behandeling
Onderdelen van ambulante behandeling

Onderdelen van de behandeling

In al onze therapieën staan het herstellen en vasthouden van autonomie en het afbouwen van problematisch eetgedrag centraal. De behandeling van je eetstoornis bij Human Concern kan de volgende onderdelen bevatten:

Startgroep
Deelname aan de Startgroep is vaak het begin van je behandeling bij Human Concern. Je doet hier cruciale inzichten en vaardigheden op, die je nodig hebt voor je herstel. De groep sluit naadloos aan bij je verdere behandeling.

Ambulante individuele behandeling
Samen met een Ervaringsprofessional® werk je toe naar een leven waarin je de eetstoornis niet meer nodig hebt. De behandeling vindt één op één plaats. Ook bezoek je indien nodig andere professionals uit ons multidisciplinaire team zoals een Diëtist, Systeemtherapeut of Psychiater.

Systeemtherapie
Naastbetrokkenen, worden ook wel het systeem genoemd. In systeemtherapie worden de al bestaande kwetsbaarheden en krachten tussen jou (cliënt) en je naastbetrokkenen via de eetstoornis zichtbaar. Indien nodig en op indicatie van het behandelteam worden samen met de Systeemtherapeut deze krachten en kwetsbaarheden bekeken en opnieuw op waarde geschat.

Kort-klinische boost-behandeling Be-LeeF! in Portugal
In de kliniek van Human Concern, Be-Leef!, vindt een zes weken durende behandeling plaats die de ideale omgeving vormt om hardnekkige patronen te doorbreken. Deze behandeling kan een aanvullend onderdeel van het ambulante traject zijn.

Nazorggroep NuJij
Ter afsluiting van je behandeling bij Human Concern zal je een keer per maand deelnemen aan Nazorggroep NuJij. Binnen deze groep werk je met lotgenoten en Ervaringsprofessionals® aan thema’s die van belang zijn in het verder loslaten van de eetstoornis. Hierna vervolg je je eigen weg, compleet met een rugzak vol inzichten en ervaringen.

Voor wie is ambulante behandeling bedoeld?

Je komt in aanmerking voor ambulante behandeling voor eetstoornissen bij Human Concern als je een doorverwijzing hebt van je huisarts en je een eetstoornis hebt die geschikt is om vanuit de thuissituatie ambulant te behandelen. Cliënten worden door een multidisciplinair team van Human Concern geïndiceerd na een uitgebreide intake.

Fases in het behandeltraject

De inhoud van iedere ambulante behandeling is anders. Jouw eigen-wijsheid vormt een belangrijke leidraad. Toch kun je de ambulante behandeling wel onderverdelen in verschillende fases. De behandeling begint met een uitgebreide kennismaking met een Ervaringsprofessional. Tijdens deze kennismaking leg je de basis voor een vertrouwens- en samenwerkingsrelatie. Daarna ga je samen op onderzoek uit, je gaat op zoek naar de oorzaken, instandhouders en de functies van je eetstoornis. Je verkent je valkuilen, krachtbronnen en je verlangens. Tijdens deze fase krijg je huiswerkopdrachten mee en leer je om haalbare doelen en stappen te formuleren. Thuis oefen je de stappen die je tijdens je therapiesessie hebt besproken. Je kunt hulp krijgen bij deze oefeningen van jouw naastbetrokkenen die Human Concern, in overleg met jou, actief bij de behandeling betrekt.

In de zogenoemde middenfase van je ambulante behandeling zet je stappen om de doelen te bereiken die je met het multidisciplinaire behandelteam hebt opgesteld in je behandelplan. Hierin leggen we met jou vast wat je de komende behandelperiode wilt bereiken en hoe je dit gaat doen. Mede op basis van de uitkomsten van de onderzoeksvragenlijsten, die je een keer in de drie maanden invult om het behandeleffect en je tevredenheid over de behandeling te meten, worden deze geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Als extra ondersteuning gewenst is, kan het zijn dat de een op een behandelsessies worden aangevuld met (beeld)telefonische of e-mailconsulten. Daarna volgt een afbouwfase waarin je onder andere je zelfredzaamheid vergroot. De nazorgfase, waarin je deelneemt aan NuJij, is een belangrijk en vast onderdeel van de behandeling. Hierin staan het beklijven van alles wat je hebt geleerd, en het afronden van de behandeling centraal.

Ambulante behandeling eetstoornis bij Human Concern

Wat zijn de behandeldoelen?

Wat is de functie van jouw eetstoornis? Je gaat aan de slag met de problematiek die achter de eetstoornis schuilt en leert alternatieve nieuwe manieren om met je problemen en emoties om te gaan. Ook ga je werken aan het verbeteren van je lichaamsbeleving en zelfwaardering. Daarnaast ga je op zoek naar je eigen identiteit en ga je verkennen wat je wensen en verlangens zijn omtrent werk, school en relaties. Je gaat je eetpatroon normaliseren en de gedachten die je hebt met betrekking tot voeding en gewicht corrigeren.

Wat betekent ambulante behandeling voor jouw naastbetrokkenen?

Om je te kunnen aanmelden voor een behandeling bij Human Concern heb je een verwijzing van je huisarts nodig. Kijk hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure of om je direct aan te melden voor een behandeling.

Aanmelden voor Ambulante behandeling bij Human Concern

Om je te kunnen aanmelden voor een behandeling bij Human Concern heb je een verwijzing van je huisarts nodig. Kijk hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure of om je direct aan te melden voor een behandeling.

Zoeken wat bij je past. Voor mij werkte dit heel goed. We onderzochten steeds de link met het eten en welke stappen ik – achterliggend én op eetgebied – kon zetten. Bij mijn therapeut, een Ervaringsprofessional®️, vond ik het begrip, waarnaar ik al zolang op zoek was. Zij wist als geen ander wat ik doormaakte.

MoniqueErvaring van een cliënt