• Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.
human-concern-systeembegeleiding-en-systeemtherapie

Systeembegeleiding

Als je een eetstoornis hebt dan kan het zijn dat je relatie met je naastbetrokkenen is veranderd en onder spanning staat. Het kan zijn dat conflicten vermeden worden door je naasten, omdat zij zien dat je het moeilijk hebt met je eetstoornis en er afstand ontstaat. Betrokkenen hebben vaak zorgen en vragen omdat zij niet goed weten hoe ze je kunnen helpen op een manier die daadwerkelijk helpend of ondersteunend is. Zodoende is er binnen jouw ambulante therapie altijd de mogelijkheid om belangrijke anderen zoals je ouders, partner of goede vriend(inn)en te betrekken voor systeembegeleiding. Daarnaast bieden we ook begeleiding aan je systeem door middel van een betrokkenengroep.

 

Doelen van systeembegeleiding zijn onder andere:

  •  Het behouden en zo nodig versterken van een begripvolle samenwerkingsrelatie tussen jou, je naaste omgeving en je Therapeut;
  • Het bevorderen van de ondersteuning door je systeem bij je herstel;
  • Het behouden en zo nodig versterken van de draagkracht van de mensen om je heen;
  • Extra steun in je herstelproces activeren vanuit de mensen om je heen.
human-concern-systeembegeleiding-en-systeemtherapie

Systeemtherapie

Systeemtherapie gaat er vanuit dat problemen bestaan binnen een context breder dan de persoon zelf. Een mens bestaat door de relaties die die persoon heeft. Elke relatie heeft krachten en kwetsbaarheden die op hun beurt weer invloed hebben op jou als persoon. Zo kan het zijn dat er relaties zijn die invloed hebben op hoe je de dingen doet en ziet en wellicht zelfs op jouw eetstoornis. Dit is bijvoorbeeld bij angsten of depressie ook zo.

Bij Human Concern gaan we ervan uit dat elke relatie krachten en kwetsbaarheden kent. Bij systeemtherapie gaat het erom beide kanten op tafel te leggen en te ontdekken hoe die twee kanten met elkaar in balans zijn. Zo kunnen we die aspecten verdiepen en wellicht ook gelijkwaardiger maken. Soms gaat het om dingen van nu, maar het kan ook te maken hebben met zaken uit het verleden. We gaan vaak terug naar het gezin van herkomst, ongeacht je huidige situatie. We weten bijvoorbeeld dat kinderen met een eetstoornis gevoelig zijn voor wat er op onderbewust niveau speelt in een gezin. Het komt vaak voor dat je jouw eigen behoeften hebt ingepast in de ruimte die in meer of mindere mate beschikbaar was in je gezin. Bij systeemtherapie willen we terugkijken met een nieuwe blik en alsnog uitspreken wat toen niet gezegd kon worden om tot die verdieping te komen. Naast jou krijgen ook de belangrijke personen die rondom jou staan de ruimte om gezien en gehoord te worden. Met elkaar kunnen we die relaties exploreren en meer in balans brengen. Daardoor krijgen de krachten en kwetsbaarheden de kans om te groeien en te ontwikkelen in liefdevolle verbinding.

Zoeken wat bij je past. Voor mij werkte dit heel goed. We onderzochten steeds de link met het eten en welke stappen ik – achterliggend én op eetgebied – kon zetten. Bij mijn therapeut, een Ervaringsprofessional, vond ik het begrip, waarnaar ik al zolang op zoek was. Zij wist als geen ander wat ik doormaakte.
Monique
Ervaring van cliënt