Skip to main content
search

Behandeling eetstoornis

Human Concern behandelt álle vormen van eetstoornissen: van anorexia en boulimia tot Binge Eating Disorder, NAO en alles wat ertussenin zit. Van dik naar dun; van veel tot weinig eten; vrouwen, maar ook mannen; zowel jongvolwassenen als volwassenen; of je nu net een eetstoornis hebt of er al een groot deel van je leven mee kampt. Uniek is dat je behandeld wordt door Ervaringsprofessionals. Dit zijn Ervaringsdeskundige GGZ-therapeuten die een eetstoornis van binnenuit kennen. Als geen ander symboliseren zij hoop, geloof en kracht: van een eetstoornis kun je herstellen!

Home » Behandeling eetstoornis

We willen de oorzaken van de eetstoornis aanpakken

In onze behandelingen ligt de focus op het verkrijgen van inzicht in het hoe en waarom van de eetstoornis: welke functie heeft de eetstoornis voor jou? Welk gedrag en welke overtuigingen belemmeren jou? Daarnaast besteden we ook aandacht aan symptoombestrijding. Oorzaak en gevolg kun je immers niet los van elkaar zien: als je niet werkt aan een positiever zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en meer autonomie, zul je niet de kracht vinden om je eetpatroon aan te passen. Omgekeerd, als je in een slechte voedingstoestand verkeert, heb je niet voldoende energie voor de therapie en verloopt je herstel mogelijk onnodig traag. Daar komt bij dat wanneer je je gewicht onnatuurlijk laag houdt, eetbuien blijft hebben, braakt/laxeert, dwangmatig beweegt of stiekem een afvalwens houdt, je nooit kunt zeggen dat je helemaal genezen bent van je eetstoornis. Dan houd je je eetstoornis op de een of andere manier in stand, en ben je niet vrij. Jij herstelt dus alleen als jij jezelf inclusief je eetgedrag en je gewicht serieus neemt! In de behandeling werken we daarom afwisselend aan fundament (autonomie, zelfvertrouwen) en eten, en leggen we zo een stevige basis voor duurzaam herstel.

Jouw motivatie is hierbij leidend. Ook jouw directe omgeving, ‘het systeem’, wordt bij de behandeling betrokken door middel van systeembegeleiding en/of systeemtherapie. De impact van een eetstoornis op naastbetrokkenen is eveneens groot en daarnaast spelen zij een belangrijke rol in het herstel van een eetstoornis. Human Concern biedt naasten ook de mogelijkheid deel te nemen aan de betrokkenengroep.

Behandeling van anorexia, boulimia, eetbuistoornis
In behandeling voor eetstoornis

Ervaringsprofessional biedt hoop, begrip, veiligheid en vertrouwen

Onze specifieke visie is ontstaan vanuit de eetstoornis zelf. Human Concern is de eerste en enige organisatie in Nederland, die al meer dan vijftien jaar Ervaringsprofessionals inzet om mensen met eetstoornissen te behandelen. Dit wil zeggen dat iedere behandelaar – zowel therapeut als specialist – zijn/haar eigen doorgemaakte levenservaring (meestal een eetstoornis) gebruikt in de (therapeutische) relatie die zij aangaat met jou als cliënt. Als geen ander bieden zij hiermee perspectief: van een eetstoornis of andere problematiek kun je herstellen! (Oud-)Cliënten geven bovendien aan zich begrepen te voelen door – en gelijkwaardig te voelen aan – de Ervaringsprofessional; dit bevordert hun gevoel van veiligheid en vertrouwen. Uit onderzoek en eigen ervaring weten wij dat deze basis van de relatie tussen cliënt en behandelaar, heel belangrijk is voor het slagen van de behandeling. Hierdoor durf je je als cliënt (eerder) open te stellen en word je intrinsiek (van binnenuit) gemotiveerd om de weg naar herstel te bewandelen. De gehele behandeling is er simpelweg op gericht om jou in je kracht (terug) te brengen, zodat jij je leven ten volle kunt gaan leven.

De duur en het effect van de behandeling

Een van onze uitgangspunten van duurzaam herstel is dat wij herstel niet zien als een punt waar je naartoe werkt wij benaderen en zien het herstelproces van een eetstoornis als een lijn. Daarom is het belangrijk om de tijd te nemen voor een behandeling, dit betekent echter niet dat een behandeltraject onbeperkt kan en moet doorgaan. Uit onderzoek blijkt dat de meeste cliënten tijdens een bepaalde duur van de ambulante behandeling verbeteren (herstellen) en dat er daarna weinig verbetering meer plaatsvindt onder cliënten. Behandeling bij Human Concern vervult een effectieve rol in een gedeelte van het totale leer/herstelproces van de cliënt. Het effect kan onder andere zijn: het verkrijgen van meer inzicht, vermindering van klachten en/of symptomen, het ontwikkelen van zelfredzaamheid en verbeteren van een algeheel gevoel van welbevinden. Op een gezamenlijk bepaald moment kan de cliënt elders verder werken aan herstel. Bijvoorbeeld via doorverwijzing naar een andere, op dat moment meer passende behandeling.

Aanmelden voor een behandeling

Ons uitgangspunt is dat cliënten zo snel mogelijk bij ons terechtkunnen voor een behandeling van een eetstoornis. Immers: je zet niet zomaar de moeilijke stap naar hulp. Voor een behandeling bij Human Concern moet je minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben.

Ondanks dat Human Concern haar best doet om iedereen met een eetstoornis te helpen, moeten we soms mensen teleurstellen en kan niet iedereen in behandeling worden genomen. We kijken daarbij altijd naar jouw unieke situatie. Tijdens het aanmeldproces krijg je hier meer informatie over.

Meer weten weten over het aanmeldproces? Lees dan hier verder

Het behandelteam van Human Concern

Ons multidisciplinaire behandelteam bestaat uit Ervaringsdeskundige therapeuten (Ervaringsprofessionals), psychiater, GZ-psycholoog, systeemtherapeut, diëtisten een arts. Daarnaast werken wij nauw samen met huisartsen en internisten.

Close Menu