Clienten- familieraad

De cliënten- familieraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten die in behandeling zijn bij Human Concern. Zij zetten zich in voor de kwaliteit en continuïteit van alle behandeltrajecten en streven naar de best mogelijke zorg voor elke cliënt in elke fase van herstel. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Wat doet de cliënten- familieraad?

De cliënten- familieraad luistert naar cliënten en gaat in gesprek met het bestuur en de medewerkers van Human Concern. Zij geven de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de kwaliteit. Zij worden ondersteund bij deze taak doordat de Raad van Bestuur hen inzicht geeft in de resultaten van de behandeling en het cliëntentevredenheidsonderzoek. De cliënten- familieraad ontvangt graag feedback over de gang van zaken.

Contact met de cliënten- familieraad

De cliënten- familieraad is er voor alle cliënten en naastbetrokkenen die een vraag of klacht hebben over hun behandeling, of een idee of suggestie willen delen. Je kunt contact met hen opnemen via clientenraad@humanconcern.nl.

Cliëntenraad van Human Concern

Wie zitten er in de clienten- familieraad?

Sandra (voorzitter)

Mijn naam is Sandra. In het dagelijks leven werk ik als beleidsmedewerker op een ministerie. Begin 2020 ben ik in therapie gegaan bij Human Concern. Dit was voor mij geen gemakkelijke stap. Hulp vragen voor het herstel van mijn eetstoornis vond ik namelijk moeilijk. Maar, wat ben ik blij dat ik deze stap wél heb gezet. Ik ben dankbaar voor de hulp die ik heb gekregen van de bevlogen medewerkers van Human Concern. Omdat ik de cliënten van Human Concern nu en in de toekomst een goede zorg toewens en samen met andere (ex-)cliënten en naasten hieraan een bijdrage wil leveren, zet ik mij in voor de cliënten- en familieraad. Ik vind het belangrijk dat besluitvormingsprocessen over bijvoorbeeld het verlenen van zorg in coronatijd voldoende rekening houden met het cliëntenperspectief. Ook wil ik meewerken aan het borgen en waar mogelijk het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Daar span ik mij als voorzitter van de raad graag voor in.

Hanneke Ramakers (secretaris)

Mijn naam is Hanneke Ramakers, 30 jaar en ik ben sinds de zomer van 2019 in behandeling bij Human Concern. Het was voor mij een grote stap om aan mezelf toe te geven dat ik een probleem had en hiervoor in behandeling te gaan. Dankzij de persoonlijke aanpak van Human Concern, heb ik inmiddels veel stappen kunnen zetten op de moeilijke weg richting herstel. De inzet van ervaringsprofessionals zie ik als een enorme meerwaarde in de behandeling.

Ik ben erg dankbaar dat ik mijn traject bij Human Concern mag volgen en wil daarom graag iets terug doen. De missie en visie van HC zijn in mijn ogen uniek en ik wil me er graag voor inzetten om deze manier van behandelen ook in de toekomst te waarborgen. Ik kijk graag met een kritische blik mee naar nieuwe ontwikkelingen binnen Human Concern, omdat er in mijn ogen altijd ruimte is voor verbetering van de zorg.

Anouk van der Woude (PR en communicatie)

Mijn naam is Anouk van der Woude. Ik ben 23 jaar, woon en studeer in Nijmegen. Naast school, werk ik in de horeca en geniet ik van het leven als student. In mijn vrije tijd bezoek ik graag het theater en ben ik het liefst elke dag creatief bezig. Sinds september 2020 heb ik mijn behandeltraject bij Human Concern afgerond.

De persoonlijke behandeling, voortvloeiend uit unieke visie van HC, ervaarde ik als prettig en goed. Dit heeft er mede toe bijgedragen, dat ik sinds kort hersteld ben van mijn eetstoornis.

De wens om iets terug te kunnen doen voor HC en mijn interesse in de verbetering van de zorg, kwamen samen in de vacature voor de CFR. Ik wil mij graag inzetten voor de huidige en toekomstige cliënten van HC. Binnen de CFR neem ik de functie van communicatie/PR op mij.

Lonneke (penningmeester)

Ik ben Lonneke, 40 jaar en sinds maart 2020 in behandeling bij Human Concern. In 2015 heb ik voor mezelf erkend dat ik een eetstoornis heb. Als ik terug kijk heb ik deze later in mijn tienerjaren ontwikkeld. Ik ben bij diverse instanties geweest voor een behandeling, maar geen van deze heeft mij op de juiste wijze kunnen ondersteunen in het overwinnen van mijn eetstoornis. Ik merk dat Human Concern mij hier hele goede handvaten voor geeft. De aanpak van Human Concern is persoonsgericht en heel fijn, wat maakt dat ik me op mijn plek voel om mijn eetstoornis te gaan overwinnen.

Graag wil ik mijn steentje bijdragen om de kwaliteit en aanpak van de behandelingen bij Human Concern waar nodig te verbeteren en te waarborgen. Door als penningmeester bij de cliëntenraad aan de slag te gaan hoop ik hier een aandeel in te hebben.

Naast mijn fulltime baan hou ik ervan om in mijn vrije tijd de natuur in te gaan en te fitnessen.

Rosalie van Langen (algemeen lid)

Mijn naam is Rosalie van Langen. Tot september 2020 ben ik 1,5 jaar in behandeling geweest bij Human Concern. Voor die tijd heb ik behandelingen gevolgd bij andere instellingen, maar de innovatieve aanpak van Human Concern heeft mij het meest gebracht. Tijdens het volgen van behandelingstrajecten van verschillende instellingen ben ik in aanraking gekomen met zowel kwalitatief goede als minder goede zorg. Deze persoonlijke ervaringen motiveren mij een bijdrage te leveren aan de verbetering van behandelingen en ervaringen van cliënten.

Daarnaast ben ik in december 2020 afgestudeerd van de master Gezondheidsrecht en ben ik aan de slag als Trainee in de sector Zorg en Welzijn. Deze kennis en ervaring hoop ik in te zetten om een kritische bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering van de zorg en zo ook iets terug te kunnen doen voor Human Concern.

Francoise Weurding (algemeen lid)

Ik ben Françoise Weurding, 56 jaar en moeder van een dochter die in behandeling is bij Human Concern. De reden dat ik me heb aangemeld voor de Cliënten- en Familieraad van Human Concern is dat ik het heel belangrijk vind dat ook naasten meegenomen worden in het behandeltraject bij Human Concern. Naasten kunnen zijn ouders, broers, zussen, maar ook partners. Want een eetstoornis heeft een grote impact op het hele gezin. Bezorgdheid, angst, boosheid, machteloosheid en verdriet zijn zo maar een aantal aspecten die om de hoek komen kijken. Daarnaast bestaat er veel onwetendheid hoe om te gaan met en hoe steun te geven aan iemand met een eetstoornis.

Ik zet mij als naastbetrokkene graag in voor de Cliënten- en Familieraad om niet alleen de unieke behandelingsaanpak van Human Concern maar ook de aanvullende ondersteuning voor naasten te waarborgen en waar nodig te verbeteren.