Skip to main content
search

Clienten- familieraad

De cliënten- familieraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten die in behandeling zijn bij Human Concern. Zij zetten zich in voor de kwaliteit en continuïteit van alle behandeltrajecten en streven naar de best mogelijke zorg voor elke cliënt in elke fase van herstel. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Wat doet de cliënten- familieraad?

De cliënten- familieraad luistert naar cliënten en gaat in gesprek met het bestuur en de medewerkers van Human Concern. Zij geven de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de kwaliteit. Zij worden ondersteund bij deze taak doordat de Raad van Bestuur hen inzicht geeft in de resultaten van de behandeling en het cliëntentevredenheidsonderzoek. De cliënten- familieraad ontvangt graag feedback over de gang van zaken.

Contact met de cliënten- familieraad

De cliënten- familieraad is er voor alle cliënten en familieleden die een vraag hebben over hun behandeling, of een idee of suggestie willen delen. Je kunt contact met hen opnemen via clientenraad@humanconcern.nl.

Heb je een klacht? Dan lees je hier hoe je deze kunt indienen.

Cliëntenraad van Human Concern

Wie zitten er in de Cliënten- en FamilieRaad?

Sandra (voorzitter)

Mijn naam is Sandra. Het vragen van hulp voor mijn eetstoornis vond ik moeilijk. Ik had namelijk allemaal negatieve gedachten hierover. Begin 2020 ging ik eindelijk tegen deze gedachten in door in behandeling te gaan bij Human Concern. En, wat ben ik blij dat ik deze drempel ben overgegaan. In mijn behandeling heb ik namelijk de nodige stappen gezet richting mijn herstel.

Ik ben dankbaar voor mijn behandeling bij Human Concern. Omdat ik de huidige en toekomstige cliënten eveneens een liefdevolle behandeling toewens, zet ik mij als voorzitter graag in voor de cliënten- en familieraad. Ik vind het belangrijk dat de besluitvormingsprocessen voldoende rekening houden met de cliëntenbelangen. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg bij het inrichten van zorgpaden. In het bijzonder span ik mij in voor het op een verantwoorde wijze benutten van de mogelijkheden van digitalisering in de zorg.

Hanneke Ramakers (secretaris)

Mijn naam is Hanneke Ramakers, sinds de zomer van 2021 oud cliënt van Human Concern. De persoonlijke en unieke aanpak van Human Concern heeft me heel erg geholpen in mijn weg naar herstel. Vooral de inzet van Ervaringsprofessionals® zie ik als een enorme meerwaarde in de behandeling.

Ik ben Human Concern heel dankbaar en wil daarom graag iets terug doen voor huidige en toekomstige cliënten. De missie en visie van Human Concern zijn in mijn ogen uniek en ik wil me er graag voor inzetten om deze manier van behandelen ook in de toekomst te waarborgen. Vanuit mijn achtergrond in de zorg kijk ik met een kritische blik mee naar nieuwe ontwikkelingen en verbetering van de zorg.

Rosalie van Langen (algemeen lid)

Mijn naam is Rosalie van Langen. Tot september 2020 ben ik 1,5 jaar in behandeling geweest bij Human Concern. Voor die tijd heb ik behandelingen gevolgd bij andere instellingen, maar de innovatieve aanpak van Human Concern heeft mij het meest gebracht. Tijdens het volgen van behandelingstrajecten van verschillende instellingen ben ik in aanraking gekomen met zowel kwalitatief goede als minder goede zorg. Deze persoonlijke ervaringen motiveren mij een bijdrage te leveren aan de verbetering van behandelingen en ervaringen van cliënten.

Daarnaast ben ik in december 2020 afgestudeerd van de master Gezondheidsrecht en ben ik aan de slag als Trainee in de sector Zorg en Welzijn. Deze kennis en ervaring hoop ik in te zetten om een kritische bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering van de zorg en zo ook iets terug te kunnen doen voor Human Concern.

Françoise Weurding (penningmeester)

Mijn naam is Françoise Weurding, moeder van een dochter die in 2020/2021 in behandeling is geweest bij Human Concern. De reden dat ik me heb aangemeld voor de Cliënten- en Familieraad van Human Concern is dat de viertal (online) bijeenkomsten die Human Concern aanbiedt voor naasten, voor mijzelf niet alleen heel fijn en leerzaam waren, maar vooral ook een stukje herkenning gaven. Het heeft mij heel veel geleerd hoe om te gaan met en steun te geven aan iemand met een eetstoornis. Met een aantal ouders uit dezelfde betrokkengroep heb ik nog steeds contact. Ik zou iedereen die iemand kent met een eetstoornis dit kunnen aanraden.

Want dat een eetstoornis grote impact heeft op de naasten, dat is wel duidelijk. Naasten kunnen zijn ouders, broers, zussen, maar ook partners en vrienden. Via de Cliënten- en Familieraad zet ik me als naastbetrokkene niet alleen graag in om de unieke behandelaanpak van Human Concern, maar ook de aanvullende ondersteuning voor naasten te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Close Menu