Skip to main content
search

Clienten- familieraad

De cliënten- familieraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten die in behandeling zijn bij Human Concern. Zij zetten zich in voor de kwaliteit en continuïteit van alle behandeltrajecten en streven naar de best mogelijke zorg voor elke cliënt in elke fase van herstel. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Wat doet de cliënten- familieraad?

De cliënten- familieraad luistert naar cliënten en gaat in gesprek met het bestuur en de medewerkers van Human Concern. Zij geven de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de kwaliteit. Zij worden ondersteund bij deze taak doordat de Raad van Bestuur hen inzicht geeft in de resultaten van de behandeling en het cliëntentevredenheidsonderzoek. De cliënten- familieraad ontvangt graag feedback over de gang van zaken.

Contact met de cliënten- familieraad

De cliënten- familieraad is er voor alle cliënten en familieleden die een vraag hebben over hun behandeling, of een idee of suggestie willen delen. Je kunt contact met hen opnemen via clientenraad@humanconcern.nl.

Heb je een klacht? Dan lees je hier hoe je deze kunt indienen.

Cliëntenraad van Human Concern

Wie zitten er in de Cliënten- en FamilieRaad?

Sandra (voorzitter)

Mijn naam is Sandra. Het vragen van hulp voor mijn eetstoornis vond ik moeilijk. Ik had namelijk allemaal negatieve gedachten hierover. Begin 2020 ging ik eindelijk tegen deze gedachten in door in behandeling te gaan bij Human Concern. En, wat ben ik blij dat ik deze drempel ben overgegaan. In mijn behandeling heb ik namelijk de nodige stappen gezet richting mijn herstel.

Ik ben dankbaar voor mijn behandeling bij Human Concern. Omdat ik de huidige en toekomstige cliënten eveneens een liefdevolle behandeling toewens, zet ik mij als voorzitter graag in voor de cliënten- en familieraad. Ik vind het belangrijk dat de besluitvormingsprocessen voldoende rekening houden met de cliëntenbelangen. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg bij het inrichten van zorgpaden. In het bijzonder span ik mij in voor het op een verantwoorde wijze benutten van de mogelijkheden van digitalisering in de zorg.

Close Menu