Clienten- familieraad

De cliënten- familieraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten die in behandeling zijn bij Human Concern. Zij zetten zich in voor de kwaliteit en continuïteit van alle behandeltrajecten en streven naar de best mogelijke zorg voor elke cliënt in elke fase van herstel. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Wat doet de cliënten- familieraad?

De cliënten- familieraad luistert naar cliënten en gaat in gesprek met het bestuur en de medewerkers van Human Concern. Zij geven de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de kwaliteit. Zij worden ondersteund bij deze taak doordat de Raad van Bestuur hen inzicht geeft in de resultaten van de behandeling en het cliëntentevredenheidsonderzoek. De cliënten- familieraad ontvangt graag feedback over de gang van zaken.

Contact met de cliënten- familieraad

De cliënten- familieraad is er voor alle cliënten en naastbetrokkenen die een vraag of klacht hebben over hun behandeling, of een idee of suggestie willen delen. Je kunt contact met hen opnemen via clientenraad@humanconcern.nl.

Cliëntenraad van Human Concern

Wie zitten er in de clienten- familieraad?

Francis Voorn (communicatie)

Mijn naam is Francis Voorn. Een aantal jaar geleden heb ik mijn eetstoornis kunnen overwinnen met behulp van een fijne behandeling bij Human Concern. Door als penningmeester aan de slag te gaan bij de cliënten- familieraad hoop ik iets terug te kunnen geven aan Human Concern. Zo zet ik als vrijwilliger graag mijn kritische blik in tijdens vergaderingen om er zo samen voor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg goed is en blijft.  Op dit moment studeer en woon ik in Nijmegen. In mijn vrije tijd geniet ik enorm van fotograferen, dansen en het schrijven van gedichten. Ook volg ik momenteel een opleiding tot groepslesdocent bij het sportcentrum waar ik al bij de front office werk. Dus ik hoop hier gauw mee aan de slag te kunnen gaan!

Maaike Noorman (PR)

Ik ben Maaike Noorman, 23 jaar en sinds 2014 ben ik bij Human Concern in behandeling. De aanpak van Human Concern is innovatief en uniek. Het heeft mij net als vele anderen geholpen in mijn weg naar herstel. Ik zet mij daarom graag in voor de cliëntenraad- familieraad om de unieke en innovatieve behandelingsaanpak van Human Concern te waarborgen en te verbeteren. Op dit moment studeer ik Social Policy and Public Health aan de universiteit van Utrecht. Met mijn studie en mijn eigen ervaringen bij Human Concern hoop ik in de toekomst bij te kunnen dragen aan het verbeteren van het beleid van de Nederlandse gezondheidszorg.