Skip to main content
search

Contra-indicaties

Home » Contra-indicaties

Er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen waarom een behandeling bij Human Concern op dit moment niet geschikt voor je is. We kijken hierbij onder andere naar:

Lichamelijke klachten

 • Deze mogen niet dermate ernstig zijn dat een behandeling onverantwoord is of veel medische zorg behoeft. Denk aan:
  • Ernstig onder- of overgewicht;
  • (Ernstige) zelfverwonding;
  • Lichamelijke complicaties, zoals hartritmestoornissen, afwijkende bloedwaarden etc.
 • Je bent van plan of staat op de wachtlijst voor een operatieve ingreep om de eetstoornis mee te behandelen.

Psychische klachten

 • Bij bepaalde klachten naast de eetstoornis, kan de eetstoornis soms op dit moment niet goed behandeld worden. Denk aan:
  • Bepaalde mate waarin (ernstige) traumatische ervaringen een rol speelt (posttraumatische stressstoornis);
  • Bepaalde mate waarin ernstige vormen van depressie een rol spelen;
  • Bepaalde mate waarin bepaalde vormen van autisme een rol spelen;
  • Bepaalde mate waarin bepaalde vormen van persoonlijkheidsproblematiek een rol spelen;
  • Bepaalde mate waarin frequente suïcidale gedachten of pogingen tot suïcide een rol spelen;
  • Bepaalde mate waarin andere psychische klachten zoals bijvoorbeeld verslaving, psychose of dwang een rol spelen.
 • Andere behandelingen die je volgt of gaat volgen voor de eetstoornis of andere psychische klachten gaan mogelijk niet samen met een behandeling bij Human Concern.

Afwezigheid eetstoornis

 • Soms zijn er wel eet- of gewichtsproblemen, maar is er geen sprake van een eetstoornis. Denk aan:
  • Emotioneel eten zonder frequente eetbuien;
  • Lijngedrag.

Voor de digitale behandeling gelden er aanvullende contra-indicaties.

 • Een BMI lager dan 18;
 • Eerder behandeld m.b.v. CBT-E (Cognitive Behaviour Therapy-Enhanced) of een andere behandeling voor eetstoornissen inclusief opname;
 • Afgelopen 2 jaar crisisgevoelig geweest, laatste jaar een TS ondernomen hebben en/ of ernstig automutileren. Human Concern heeft geen crisisdienst;
 • Behandeling is somatisch onverantwoord (vb. afwijkende bloedwaardes) of er is somatisch intensieve zorg nodig;
 • Er zijn andere stoornissen vastgesteld;
 • Aanwezigheid van Obesitas, zonder eetbuistoornis.

Let Op: Daarnaast moet je Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven om in aanmerking te komen voor een behandeling bij Human Concern en moet je in staat zijn te kunnen redeneren en reflecteren op de opdrachten die je krijgt tijdens de behandeling. Er is geen Engelstalige behandeling mogelijk bij Human Concern. (In addition, you must be able to speak, read, and write in Dutch to be eligible for treatment at Human Concern. You should also be capable of reasoning and reflecting on the assignments given during the treatment. An English-language treatment is not available at Human Concern.)

Twijfel je of er bij jou sprake is van contra-indicatie? Bespreek dit met je verwijzer of maak een afspraak voor het telefonisch spreekuur op tel. nr.: 020-6106224.

Close Menu