Skip to main content
search

Digitale Behandeling

Vanaf 1 oktober gaan wij naast de huidige Ambulante Behandeling en de Deeltijd Groepsbehandeling tevens starten met een Digitaal Zorgpad voor Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, Binge Eating Disorder (BED) en NAO. Deze therapie is gebaseerd op de visie en werkwijze van Christopher G. Fairburn (CBT-E) gecombineerd met onze unieke Ervaringsprofessionaliteit. Zoals de naam al doet vermoeden is deze behandeling geheel digitaal, wat betekent dat je niet meer dicht bij een locatie hoeft te wonen en er geen sprake is van reistijd.

Home » Digitale Behandeling

Wat houdt de Digitale Behandeling voor een eetstoornis bij Human Concern in?

Onze Digitale Behandeling bestaat uit een online screeningsgesprek en een uitgebreide online intakeprocedure. Als na intake blijkt dat deze behandeling inderdaad passend voor jou is, dan ga je van start met de online behandeling, bestaande uit 22 verschillende behandelsessies en het volgen van modules in Therapieland (met uitzondering van BED, dit behandelpad is zonder gebruik van Therapieland). In alle behandeltrajecten wordt er gewerkt met huiswerkopdrachten. Gelet op de intensiteit van dit zorgpad is het belangrijk dat je 20 weken achtereenvolgens beschikbaar bent. Natuurlijk kan het voorkomen dat je een keer niet kunt of wilt ruilen maar langere vakanties of life events zoals verhuizingen, studieverlof buitenland zijn dermate verstorend dat het behandeltraject dan in zijn geheel op een ander moment moet plaatsvinden.

Je zult tijdens de behandeling drie keer aansluiten bij het digitaal multidisciplinair overleg (MDO) met de behandelaar, coördinerend regiebehandelaar en de indicerend regiebehandelaar. Dit zijn de vaste evaluatiemomenten met het gehele behandelteam waar je als cliënt bij aanwezig bent.

De Digitale Behandeling is geschikt voor mensen die naast de eetstoornisklachten geen andere (sterk) aanwezige klachten hebben.

Samen met de huisarts kijk je of deze behandeling passend is voor je, waarna de huisarts je doorverwijzing via Zorgdomein aan ons doorgeeft. Via onze aanmeldformulier in Zorgdomein kun je ook informatie vinden over onze andere zorgpaden.

Voor meer informatie kun je bellen naar onze algemene nummer: 020-6106224.

Wat is ambulante behandeling
Behandeling eetstoornis in Amsterdam

Therapie onderdelen van de Digitale Behandeling

Cognitieve Gedragstherapie gericht op eetstoornissen (CBT-E)
In de Cognitieve Gedragstherapie staan je cognities (gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen) centraal. Cognitieve therapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor hij/zij de dingen ziet.

Door deze ‘disfunctionele’ gedachten om te buigen en te leren om gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een meer objectieve kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen, waardoor ook het gedrag verandert.

Positieve Psychologie
Een van de uitgangspunten van dit digitale zorgpad is de positieve psychologie. Deze focust zich op de gevoelens of gedachten die je graag wilt bereiken of voelen, zoals veerkracht, hoop, moed en vertrouwen. Op deze manier kijkt de positieve psychologie niet naar ziekte, zwakte en problemen, maar juist naar kracht, welbevinden en optimaal functioneren.

Mindfulness
Human Concern past in dit zorgpad Mindfulness als vast onderdeel toe. We gaan ervan uit dat je bent waar je aandacht is. Mindfulness is de kunst van het bewust sturen van deze aandacht, waardoor je aanwezig bent in het hier en nu en je ervaringen intenser worden. Wanneer je je aandacht kunt sturen, kun je ook afstand nemen van onprettige of chaotische gedachten. Je leert anders om te gaan met onbehulpzame gedachtepatronen. Je wordt rustiger. Waar mensen vaak gewend zijn om automatisch te reageren, leert mindfulness je om bewuste keuzes te maken. Je ervaart minder stress en meer ontspanning. Deze hogere mate van bewustwording maakt dat je beter je grenzen kunt bewaken.

Online modules Therapieland
Therapieland sluit in dit behandeltraject aan rondom verschillende thema’s waarin jij met je hulpvraag aan de slag gaat. Dit gebeurt met behulp van begeleidende video’s, opdrachten, voorbeelden uit de praktijk en extra informatie over een onderwerp. Je vindt hier ook het lees- en huiswerk.

Aanmelden voor Digitale Behandeling bij Human Concern

Om je te kunnen aanmelden voor een behandeling bij Human Concern heb je een verwijzing van je huisarts nodig.

Close Menu