Skip to main content
search

Ervaringsprofessionals

Alle behandelend therapeuten die werkzaam zijn bij Human Concern zijn Ervaringsprofessionals (ervaringsdeskundige therapeuten). Wereldwijd is dit een unieke benadering. Ervaringsprofessionals zijn GGZ-professionals, zoals psychologen, vaktherapeuten, orthopedagogen of GGZ-agogen die zelf hersteld zijn van een eetstoornis of een vergelijkbare levenservaring hebben doorleefd. Deze ervaringsdeskundigheid zetten zij samen met hun vakkennis op een methodische, professionele en doelgerichte manier in. Zo bieden onze Ervaringsprofessionals het beste uit twee werelden. Dit is ontzettend welkom, want wanneer je nog middenin je eetstoornis zit of nauwelijks hoop koestert op herstel, is de Ervaringsprofessional het levende bewijs dat je kunt genezen van een eetstoornis. Ook de andere disciplines die bij de behandeling betrokken zijn worden uitgenodigd hun eigen (levens)ervaring te gebruiken in hun bijdrage aan jouw behandeling.

Home » Ervaringsprofessionals®

Ervaringsprofessionaliteit: een meerwaarde blijkt uit onderzoek

In 2014 is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Universiteit Leiden onder ervaringsdeskundige therapeuten die een eetstoornis hebben gehad (Ervaringsprofessionals) en cliënten, beiden van Human Concern. Uit dit onderzoek blijkt inderdaad dat 96% van de cliënten vond dat de inzet van ervaringsdeskundigheid door therapeuten een meerwaarde aan de therapie geeft. Als belangrijkste voordelen noemden zij: het gevoel echt begrepen te worden, de (h)erkenning, het gevoel van veiligheid, gelijkwaardigheid, grotere deskundigheid van therapeut, de toegankelijkheid van de therapeut en het positief rolmodel dat zij vormen. Lees meer over dit onderzoek en de resultaten.

Meer weten over over dit onderzoek en de resultaten? Lees dan hier verder

De voordelen van de Ervaringsprofessional op een rij

  • (H)erkenning
  • Hoop, geloof en motivatie
  • Sneller tot stand komen van een vertrouwensband in de behandelrelatie
  • Eerlijkheid en openheid
  • Betere samenwerking
  • Minder angst voor afwijzing
  • Lager uitvalpercentage
Ervaringsprofessionals van Human Concern
Ervaringsprofessionals van Human Concern

Ervaringsprofessionaliteit vraagt om wijsheid, zelfreflectie en zelfinzicht

Alle Ervaringsprofessionals volgen een basis- en verdiepende training Ervaringsprofessionaliteit, waarin missie en visie, de unieke behandelaanpak van Human Concern en de professionele inzet van ervaringsdeskundigheid uitgebreid aan bod komen en waar stevig op wordt gereflecteerd. Dit reflecteren gebeurt ook na de opleiding intensief tijdens intervisie, werkbegeleiding en bij- en nascholing. Dit is nodig omdat ervaringsdeskundigheid niet alleen (eigen)wijsheid, zelfreflectie en zelfinzicht van de therapeut vraagt maar ook zorgvuldige en goede afstemming op de cliënt en waar deze zich in bevindt in zijn/ haar herstelproces. Op deze manier borgt Human Concern de inzet van ervaringsprofessionaliteit en integreert deze met succes in het primaire behandelproces.

Vanaf de eerste kennismaking voelde het oké om me open te stellen naar mijn ervaringsdeskundige Therapeut. Eerst vertelde zij haar verhaal over haar eetstoornisverleden tot de weg van haar herstel. Zo fijn om een voorbeeld te hebben en samen, hand in hand, je eigen eetstoornis aan te gaan.

Marieke - cliënt
Close Menu