Skip to main content
search

Gevolgen van anorexia nervosa

Anorexia nervosa heeft gevolgen voor je lichaam, je psychisch welbevinden en voor je sociale leven. In welke mate je last hebt van de gevolgen van anorexia nervosa, hangt mede af van hoe lang en hoe ernstig deze stoornis in je leven aanwezig is. De gevolgen ervan zijn voor iedereen anders en hoeven ook niet voor alle personen met anorexia nervosa te gelden.

Home » Gevolgen van anorexia nervosa
Gevolgen van anorexia

Lichamelijke gevolgen van anorexia nervosa

Doordat je lichaam een tekort heeft aan benodigde voedingsstoffen en je ondervoed raakt, heeft dit mogelijk gevolgen voor allerlei lichaamsfuncties die afhankelijk zijn van voldoende en van gezonde voeding. Wellicht herken je de volgende symptomen:

 • Je hebt ondergewicht;
 • Je voelt je verzwakt;
 • Je voelt je vaak moe;
 • Je hebt het (bijna) altijd koud;
 • Je valt regelmatig tot vaak flauw;
 • Je handen en/of voeten zijn blauw;
 • Je hebt last van haaruitval;
 • Je krijgt last van overbeharing, zogenaamde ‘lanugo beharing’;
 • Je botten ontkalken. Dit wordt ook wel ‘osteoporose’ genoemd (osteoporose kan verschillende gevolgen hebben);
 • Indien je braakt, wordt je tandglazuur aangetast;
 • Opgezette lichaamsdelen doordat je vocht vasthoudt;
 • Je krijgt een tekort aan essentiële voedingsstoffen. Zo kun je een tekort krijgen aan ijzer (bloedarmoede), zout (uitdroging), vitamines, mineralen en eiwitten. Daarnaast kan er een kaliumtekort ontstaan. Dit kan levensgevaarlijk zijn omdat het kan leiden tot hartritmestoornissen en, in het ergste geval, een hartstilstand;
 • Het gebruik van laxeermiddelen kan leiden tot uitdroging, luiheid van je darmen en/of stilstand van je darmen, hevige buikpijn en/of obstipatie;
 • Onregelmatige menstruatie bij vrouwen of het uitblijven daarvan;
 • Je reactievermogen kan vertragen;
 • Als man kun je impotent worden.

Psychische gevolgen van anorexia nervosa

 • Je bent obsessief bezig met hoe je lichaam eruitziet en/of je lichaamsgewicht;
 • Je kan depressief worden doordat je je minderwaardig en onzeker voelt;
 • Je vereenzaamt door een sociaal isolement;
 • Je bent bang om de controle te verliezen, je wordt angstiger;
 • Je kan je slecht concentreren.

Sociale gevolgen anorexia nervosa

Als je anorexia nervosa hebt, kun je in een sociaal isolement raken. Mogelijk herken je (een van) de onderstaande symptomen:

 • Je voelt je niet (meer) prettig tussen anderen;
 • Je vermijdt het liefst sociale contacten;
 • Je hanteert vaste voedingsrituelen die je niet kunt uitvoeren in gezelschap;
 • Je bent fysiek steeds minder goed in staat om te werken, te sporten of uit te gaan.

Herstellen van de lichamelijke gevolgen van anorexia

Wanneer je gewicht herstelt en je stopt met braken en/of met laxeren, zullen veel van de bovengenoemde lichamelijke gevolgen verdwijnen. Helaas geldt dit niet voor alle gevolgen: aantasting van het tandglazuur en botontkalking zijn helaas blijvend. Het komt ook voor dat er na langdurig en extreem gebruik van laxeermiddelen, blijvende darm- en maagklachten bestaan.

Behandeling anorexia bij Human Concern

Bij Human Concern zien wij in dat je eetstoornis je iets geeft, je er iets uithaalt, iets dat je kennelijk nodig hebt om te functioneren, ook al is dit op de lange termijn ongezond en zelfs schadelijk. De eetgewoonten bieden je veiligheid en compensatie voor iets anders. Wij vinden het belangrijk erachter te komen wat de eetstoornis jou oplevert; wat maakt dat jij de gewoontes niet los kunt laten. Daarna kijken wij met jou wat je daarvoor in de plaats kunt stellen. Wij gaan samen met jou op zoek naar de functies van je eetstoornis en benutten daarbij je kwaliteiten. Human Concern biedt therapie voor anorexia, lees hier meer over ons behandelaanbod.

Welke eetstoornis je ook hebt, hoe jong of oud je ook bent, hoe vaak je ook al elders bent behandeld: Human Concern gelooft dat blijvend herstel mogelijk is als oorzaken én symptomen samen en tegelijkertijd worden aangepakt. Vergroten van zelfvertrouwen, leren omgaan met emoties, lichamelijk herstel, aanleren van sociale vaardigheden en positief denken over lichaam en voeding spelen hierbij een belangrijke rol. De inhoud van de behandeling wordt afgestemd op jou als cliënt en niet andersom. Wanneer je een terugval hebt, gedurende je behandeling bij ons, zien wij deze als onderdeel van herstel. Herstel gaat samen met soms twee stappen vooruit en weer eentje achteruit voordat een blijvende stap vooruit kan worden gezet.

Human Concern
Close Menu