Skip to main content
search

Hoe kan ik me aanmelden?

Home » Hoe kan ik me aanmelden voor een behandeling?

Ons uitgangspunt is dat cliënten zo snel mogelijk bij ons terechtkunnen voor een behandeling van een eetstoornis. Immers: je zet niet zomaar de moeilijke stap naar hulp. Als je je wilt aanmelden voor een behandeling van je eetstoornis bij Human Concern moet je minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben en daarnaast moet je Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven.

There is no English-language treatment available at Human Concern. (You must be able to speak, read, and write in Dutch to be eligible for treatment at Human Concern. You should also be capable of reasoning and reflecting on the assignments given during the treatment.)

Aanmelden voor een behandeling van een eetstoornis bij Human Concern
Wij doen ons best om zo veel mogelijk mensen met een eetstoornis te behandelen. Er kunnen echter redenen zijn waarom we je niet in behandeling kunnen nemen. We kijken daarbij naar jouw unieke situatie. Op de pagina contra-indicaties kun je hier meer informatie over vinden. Hieronder wordt toegelicht hoe en op welk moment wij jou hierover informeren.

Hoe werkt de aanmelding voor een behandeling van een eetstoornis?

Stap 1
Je huisarts meldt je aan via Zorgdomein. Een verwijzing kunnen wij in behandeling nemen als deze de volgende onderdelen bevat:
– een verwijsbrief
– een recent labonderzoek (bij een wachttijd van langer dan 30 dagen zullen wij het labonderzoek later bij je opvragen)
– de aan de eetstoornis gerelateerde behandelhistorie

Er kan ook een verwijzing gestuurd worden door een:

  • Psychiater, Klinisch Psycholoog/Neuroloog, Psychotherapeut, Verslavingsarts of Medisch Specialist.

Bij de volgende verwijzers moet op de verwijsbrief altijd de huisarts in CC staan:

  • GZ psycholoog
  • Verpleegkundig specialist

Op de verwijsbrief moeten de volgende punten vermeld worden:

  • Naam, adres, geboortedatum, BSN nummer, e-mail adres en 06-nummer
  • AGB code van huisarts/verwijzer
  • Vermelding van de vermoede stoornis (DSM)
  • Datum van de verwijsbrief mag niet ouder zijn dan 9 maanden (vanaf datum aanmelding)
  • Er moet verwezen worden naar Specialistische GGZ (SGGZ)

Stap 2
Wij nemen telefonisch contact met je op. Wij bespreken dan met jou de verschillende opties die aan de orde zijn. Bijvoorbeeld of er een wachttijd is en zo ja, hoe lang de wachttijd is. In geval van een wachttijd langer dan 30 dagen verwijzen we je naar zorgbemiddeling van jouw zorgverzekeraar. Ook bespreken we de mogelijkheid om te wachten op de behandeling bij Human Concern.

Stap 3
Je ontvangt van ons een e-mail, hierin lichten we toe hoe de aanmeldprocedure verder gaat lopen. Wij vragen jou 1 bijlage te tekenen:
–          Toestemming informatie delen met derden

Jouw aanmelddossier is compleet als alle eerder genoemde documenten door ons ontvangen zijn. Daarna ontvang je een aantal vragenlijsten die wij voor jou klaarzetten in het programma QuestManager.

Stap 4
Onze afdeling Aanmelding & Intake informeert je wanneer je een uitnodiging voor de 1e intakeronde kunt ontvangen. Bekijk hier de gerealiseerde wachttijd voor de intake per locatie. Wij denken met je mee zodat je behandeling zo snel mogelijk kan starten. Tijdens de 1e intakeronde spreek je via beeldbellen met een Ervaringsprofessional. Ook wordt er bepaald of je intake wordt doorgezet naar de 2e intakeronde.

Stap 5
Indien je doorgaat naar de 2e intakeronde geven we je in het cliëntenportaal (Wellbee) toegang tot de volgende documenten:
–          Algemene Voorwaarden
–          Behandelovereenkomst

We vragen je deze documenten goed door te nemen. Dit is informatie die we nodig hebben op het moment dat je bij ons in behandeling komt. We sturen het je vast toe zodat je het rustig door kunt lezen. Deze documenten dien je ondertekend te hebben in het cliëntenportaal (Wellbee) vóórdat de 2e intakeronde plaatsvindt.

Tijdens de 2e intakeronde zijn voor jou een aantal afspraken op locatie ingepland met in ieder geval de volgende disciplines:
– Een Arts;
– Een Regiebehandelaar;

Tijdens deze afspraken zijn je naastbetrokkenen ook welkom. Je kunt bijvoorbeeld je vader of moeder meenemen of je partner. Wij weten dat je naasten een belangrijke bijdrage kunnen leveren tijdens de behandeling en het herstel van jouw eetstoornis. Het doel van deze dag is om aan de hand van de door jou verstrekte informatie na te gaan of een behandeling bij Human Concern passend is voor jou.

De intakeprofessionals gaan elk afzonderlijk met je in gesprek over de verschillende aspecten van de eetstoornis, zoals eet- en compensatiegedrag, lichaamsbeleving. Ook besteden zij aandacht aan de onderliggende problematiek, psychologische problemen zoals onzekerheid, perfectionisme, trauma’s, problemen in je omgeving en je sociaal-maatschappelijk functioneren. Het is ons streven om je bij Human Concern een volledige behandeling te bieden die gericht is op duurzaam herstel. Op deze dag word je zoveel mogelijk geïnformeerd over de behandelvisie van Human Concern en over de verschillende behandelmogelijkheden en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Stap 6
Het intaketeam bespreekt, samen met jou, na bovengenoemde gesprekken, tijdens het multidisciplinair overleg, hun bevindingen en komen tot een gezamenlijk behandeladvies. Bij het bespreken van het behandeladvies zal jouw wens ten aanzien van een behandeling meegenomen worden. De Regiebehandelaar die je tijdens de intake hebt gesproken, licht het behandeladvies toe in een (telefonisch) gesprek.

Stap 7
Nadat het behandeladvies met je is besproken begint je ambulante behandeling bij Human Concern.

Wanneer tijdens de intake is geconcludeerd dat wij niet over de mogelijkheden of expertise beschikken om je te helpen, adviseren wij je uiteraard over andere behandelmogelijkheden. In dit geval worden alleen de kosten van de intake en de diagnostiek gedeclareerd bij je zorgverzekeraar.

Stap 8
Zodra er een behandelende Ervaringsprofessional beschikbaar is, wordt door afdeling Planning een afspraak voor een kennismakingsgesprek gemaakt voor de ambulante individuele behandeling. Vervolgens vinden de afspraken met de Ervaringsprofessional elke week op dezelfde dag en tijd plaats. Wees je ervan bewust dat het gesprek ingepland wordt op basis van onze beschikbaarheid. Helaas komt dit niet altijd overeen met jouw wensen. Daarnaast worden er in de eerste 3 maanden meerdere kennismakingsgesprekken ingepland met onze specialisten, zoals een Arts, een Systeemtherapeut, een Diëtist en een Regiebehandelaar en zal je iedere 3 maanden aansluiten bij het multidisciplinair overleg. Tevens zal er nog een opvolggesprek ingepland worden met de regiebehandelaar van de intake. Alle ingeplande afspraken kun je terugvinden in het cliëntenportaal (Wellbee).

Heb je vragen voor onze afdeling Aanmelding & Intake? Zij zijn telefonisch te bereiken tussen 09:00 en 13:00 uur op 020-2141051. Kies hierbij voor optie 1 om doorgeschakeld te worden naar Aanmelding & Intake. Of stuur een e-mail naar aanmeldingen@humanconcern.nl.

Close Menu