Hoe kan ik me aanmelden?

Home » Hoe kan ik me aanmelden voor een behandeling?

Ons uitgangspunt is dat cliënten zo snel mogelijk bij ons terechtkunnen voor een behandeling van een eetstoornis. Immers: je zet niet zomaar de moeilijke stap naar hulp. Als je je wilt aanmelden voor een behandeling van je eetstoornis bij Human Concern moet je minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben.

Aanmelden voor een behandeling van een eetstoornis bij Human Concern
Wij doen ons best om zo veel mogelijk mensen met een eetstoornis te behandelen. Er kunnen echter redenen zijn waarom we je niet in behandeling kunnen nemen. We kijken daarbij naar jouw unieke situatie. Hieronder wordt toegelicht hoe en op welk moment wij jou hierover informeren.

Hoe werkt de aanmelding voor een behandeling van een eetstoornis?

Stap 1
Je huisarts meldt je aan via Zorgdomein.

Stap 2
Je ontvangt van ons een e-mail, hierin lichten we toe hoe de aanmeldprocedure verder gaat lopen. Wij vragen jou de bijlage: toestemmingsverklaring informatieverstrekking te ondertekenen. Hiermee geef je ons onder andere toestemming om andere behandelaren te benaderen om gegevens op te vragen die wij nodig hebben om je aanmelddossier compleet te maken. Daarnaast ontvang je een aantal vragenlijsten die wij voor jou klaarzetten in het programma QuestManager.

Stap 3
Nadat jij de vragenlijsten hebt ingevuld verzoeken wij jou om contact op te nemen met afdeling Aanmelding & Intake om een belafspraak te plannen voor het screenen van jouw dossier.

  • Je wordt gebeld door een screeningstherapeut die op basis van je antwoorden nog verdiepende vragen heeft. Tijdens dit telefoongesprek hoor je of we je aanmelding doorzetten of zullen afbreken.
  • Je ontvangt van ons een bericht dat we je aanmeldprocedure voortzetten.

Stap 4
In de e-mail die je ontvangt over de voortzetting van je aanmelding vragen we je om een aantal zaken:

  • We vragen je om nog een aantal vragenlijsten in te vullen die wij gebruiken als voorbereiding voor je intake.
  • We vragen je om je behandelhistorie van de afgelopen vijf jaar aan te leveren, deze vraag is alleen van toepassing als je eerder bent behandeld. Deze historie kan je opvragen bij de instelling(en) waar je eerder in behandeling bent geweest.

Daarnaast is het ook mogelijk dat wij je vragen om bloed te laten prikken en ons de uitslag toe te sturen. Op het moment dat wij dit nodig hebben ontvang je hiervoor de benodigde informatie.

*Vanaf dit moment worden er kosten gemaakt en zal ook je wettelijke eigen risico door je zorgverzekeraar aan jou worden doorbelast (voor 2022 is dit € 385,-).

Stap 5
Zodra de opgevraagde gegevens zijn aangeleverd is je aanmelding voor de behandeling van je eetstoornis bij Human Concern compleet. Onze afdeling Aanmelding & Intake informeert je wanneer je een uitnodiging voor de intake kunt ontvangen.  Bekijk hier de actuele wachttijd voor de intake per locatie. Wij denken met je mee zodat je behandeling zo snel mogelijk kan starten. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de intake vast op een andere locatie plaatsvindt maar je behandeling op je voorkeurslocatie plaatsvindt of dat je zelf kiest voor een locatie waarbij de wachttijd het laagst is.

  • Wanneer we de intakeafspraak met jou hebben gepland ontvang je van ons een bevestiging en sturen we jou een aantal documenten, we vragen je deze documenten goed door te nemen. Dit is informatie die we nodig hebben op het moment dat je bij ons in behandeling komt. We sturen het je vast toe zodat je het rustig door kunt lezen. Deze documenten moeten ondertekend zijn op de dag van het intakegesprek.

Tijdens de intake zijn voor jou een aantal afspraken ingepland met verschillende disciplines:

Een Ervaringsprofessional®;

Een Arts;

Een Regiebehandelaar.

Tijdens de intake zijn je naastbetrokkenen ook welkom. Je kunt bijvoorbeeld je vader of moeder meenemen of je partner. Wij weten dat je naasten een belangrijke bijdrage kunnen leveren tijdens de behandeling en het herstel van jouw eetstoornis. Het doel van deze dag is om nader kennis met elkaar kennis te maken en aan de hand van de door jou verstrekte informatie na te gaan of een behandeling bij Human Concern passend is voor jou.

De intakeprofessionals gaan elk afzonderlijk met je in gesprek over de verschillende aspecten van de eetstoornis, zoals eet- en compensatiegedrag, lichaamsbeleving. Ook besteden zij aandacht aan de onderliggende problematiek, psychologische problemen zoals onzekerheid, perfectionisme, trauma’s, problemen in je omgeving en je sociaal-maatschappelijk functioneren. Het is ons streven om je bij Human Concern een volledige behandeling te bieden die gericht is op duurzaam herstel. De Ervaringsprofessional® vertelt tijdens het gesprek over zijn/haar eigen herstelproces. Op deze dag word je zoveel mogelijk geïnformeerd over de behandelvisie van Human Concern en over de verschillende behandelmogelijkheden en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Stap 6
Het intaketeam bespreekt na bovengenoemde gesprekken, tijdens het multidisciplinair overleg, hun bevindingen en komen tot een gezamenlijk behandeladvies. Bij het bespreken van het behandeladvies zal jouw wens ten aanzien van een behandeling meegenomen worden. De Ervaringsprofessional® die je tijdens de intake hebt gesproken, licht het behandeladvies toe in een (telefonisch) gesprek. Hiervoor wordt tijdens de intake met de Ervaringsprofessional® een belafspraak gemaakt.

Stap 7
Nadat het behandeladvies met je is besproken begint je ambulante behandeling bij Human Concern. Zodra de behandeling wordt voortgezet is naast het eigen risico, in sommige gevallen eigen bijdrage van toepassing. Meer informatie over vergoede zorg vind je hier. Wanneer tijdens de intake is geconcludeerd dat wij niet over de mogelijkheden of expertise beschikken om je te helpen, adviseren wij je uiteraard over andere en geschiktere behandelmogelijkheden. In dit geval worden alleen de kosten van de intake en de diagnostiek gedeclareerd bij je zorgverzekeraar.

Stap 8
Zodra er een behandelende Ervaringsprofessional® beschikbaar is, wordt er een afspraak voor een kennismakingsgesprek gemaakt voor de ambulante individuele behandeling.

 

Heb je vragen voor onze afdeling Aanmelding & Intake? Zij zijn telefonisch te bereiken tussen 09.00 en 13.00 uur op 020-2141051. Kies hierbij voor optie 1 om doorgeschakeld te worden naar Aanmelding & Intake. Of stuur een e-mail naar aanmeldingen@humanconcern.nl.