Skip to main content
search

In behandeling bij Human Concern

De stap om in behandeling te gaan als je anorexia, boulimia, Binge Eating Disorder of een andere (on)gespecificeerde eetstoornis hebt, is groot, weten wij uit (eigen) ervaring. Het vraagt veel van je om de eetstoornis onder ogen te zien en zeker om de eetstoornis los te laten. Je gaat iets ouds en vertrouwds vervangen voor iets nieuws en onbekends. Een intensief proces, dat inzichtgevend en verrijkend is. 

Home » In behandeling bij Human Concern

Ons behandelaanbod

In al onze behandelingen staan het herstellen en vasthouden van autonomie en het afbouwen van problematisch eetgedrag centraal. Dit doen we door het inzetten van onder andere Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR), ACT en kunstzinnige- en lichaamsgerichte behandeltechnieken. Elke therapeut heeft hierin zijn eigen specialisme. Als je bij Human Concern in behandeling komt dan kun je geïndiceerd worden voor een online behandeltraject, een ambulant behandeltraject of een intensieve dagbehandeling. Deze trajecten kunnen onderstaande onderdelen bevatten:

Ambulante individuele behandeling
Samen met een Ervaringsprofessional werk je toe naar een leven waarin je de eetstoornis niet meer nodig hebt. De gesprekken met een Ervaringsprofessional vinden 1x per week 1-op-1 plaats.

Regiebehandelaar
Aan jouw behandeling zijn twee regiebehandelaren gekoppeld. De coördinerend regiebehandelaar, die je vier keer per jaar zult zien, evalueert samen met jou hoe jouw behandeling loopt. Ook kan de coördinerend regiebehandelaar een deel van jouw behandeling uitvoeren. De indicerend regiebehandelaar zie je één of twee keer per jaar. Hij of zij kijkt met jou naar eventuele wijzigingen in je diagnose en behandelplan. Hierbij kan ook gedacht worden aan het indiceren van externe specialistische behandeling zoals bijvoorbeeld voor traumaklachten of persoonlijkheidsproblematiek

Voedingsbegeleiding
Bij Human Concern wordt voedingsbegeleiding aangeboden binnen het ambulante behandeltraject. Tijdens voedingsbegeleiding werk je samen met een diëtiste op een praktische manier aan verschillende doelen rondom eten, gewicht en compenseren. Deze doelen neem je vervolgens mee naar huis én naar de sessies bij de Ervaringsprofessional.

Somatische begeleiding
Om goed te kunnen monitoren wat de invloed van jouw eetstoornis op je lichaam en gezondheid is, word je al naar gelang de behoefte en/of noodzaak door onze somatisch arts gezien voor lichamelijk onderzoek en labonderzoek.

Groepsbijeenkomsten
Wanneer je bij Human Concern in behandeling bent neem je ook 6x deel aan groepsbijeenkomsten. De dingen die je leert tijdens de therapiesessies ga je in de praktijk brengen tijdens de groepsbijeenkomsten. We noemen deze groepsbijeenkomsten daarom Therapie In Praktijk (TIP)-dagen.

Systeembegeleiding en systeemtherapie
Een eetstoornis heb je nooit alleen. Jouw naastbetrokkenen (bijvoorbeeld familie, partner en/of vrienden) kunnen zowel een helpende als een remmende factor in jouw eetstoornis-herstel zijn. Tijdens de behandeling bij Human Concern worden de al bestaande kwetsbaarheden en krachten tussen jou  (cliënt) en je naastbetrokkenen via de eetstoornis zichtbaar. Samen met de Systeemtherapeut worden deze krachten en kwetsbaarheden bekeken en opnieuw op waarde geschat. In systeembegeleiding bij de Ervaringsprofessional bespreek je samen jouw behandelplan en hoe jouw naasten je kunnen ondersteunen bij het behalen van jouw doelen.

Na de behandeling
Bij het afronden van de behandeling maak je samen met jouw therapeut een terugvalpreventieplan. Dit plan bespreek je met je naasten. Zo sta je er na je behandeling bij Human Concern niet alleen voor, maar kun je samen verder!

Nazorg
Human Concern en Stichting JIJ werken samen op het gebied van hulp aan mensen met een eetstoornis. Het doel van de samenwerking is het organiseren en aanbieden van een nazorgtraject en daarmee de duurzaamheid van herstel borgen middels terugvalbegeleiding, langdurig vinger aan de pols en lotgenotensteun.

De toegevoegde waarde van Ervaringsprofessionals

Bij Human Concern werken wij met Ervaringsprofessionals. Dit zijn professioneel geschoolde (HBO en WO) therapeuten die zelf hersteld zijn van een eetstoornis of een vergelijkbare levenservaring hebben doorgewerkt. Zij zetten deze ervaringsdeskundigheid samen met hun vakkennis in tijdens de behandeling. Het begrip en de (h)erkenning die zij tonen maakt volgens onze (oud)cliënten het verschil. Cliënten voelen zich hierdoor veilig en geaccepteerd, waardoor ze zich sneller durven open te stellen om de weg van herstel te bewandelen.

Het behandelteam van Human Concern

Bij Human Concern werken wij met een multidisciplinair behandelteam bestaande uit een Ervaringsprofessional, Psychiater, GZ-Psycholoog, Klinisch Psychloog, Systeemtherapeut, Diëtist en/of een Arts. Verder hebben wij nauwe samenwerkingen met (gespecialiseerde) Artsen en werken we samen met jouw eigen huisarts.

Welke behandeling past bij jou?

Als onderdeel van de intakeprocedure vindt er een lichamelijk en psychiatrisch onderzoek plaats. Meer informatie hierover vind je bij de aanmeldprocedure. Je eigen voorkeur bij ons nemen wij ook mee in ons behandeladvies na intake. Let op: je hebt een geldige en volledige verwijzing van je huisarts nodig en dient aangemeld te worden via ZorgDomein.

Close Menu