In behandeling bij Human Concern

De stap om in behandeling te gaan als je anorexia, boulimia, eetbuistoornis (Binge Eating Disorder) of NAO (OFSED) hebt, is groot, weten wij uit (eigen) ervaring. Het vraagt veel van je om de eetstoornis onder ogen te zien en zeker om de eetstoornis los te laten. Je gaat iets ouds en vertrouwds vervangen voor iets nieuws en onbekends. Een intensief proces, dat inzichtgevend en verrijkend is. Daarnaast worden bij de behandeling ook je naastenbetrokkenen ondersteund, want een eetstoornis heb je nooit alleen.

Home » In behandeling bij Human Concern

Ons behandelaanbod

In al onze therapieën staan het herstellen en vasthouden van autonomie en het afbouwen van problematisch eetgedrag centraal. Een behandeling bij Human Concern kan de volgende onderdelen bevatten:

Startgroep
Deelname aan de Startgroep is vaak het begin van je behandeling bij Human Concern. Je doet hier cruciale inzichten en vaardigheden op, die je nodig hebt voor je herstel. De groep sluit naadloos aan bij je verdere behandeling.

Ambulante individuele behandeling
Samen met een Ervaringsprofessional® werk je toe naar een leven waarin je de eetstoornis niet meer nodig hebt. De behandeling vindt één op één plaats. Ook bezoek je indien nodig andere professionals uit ons multidisciplinaire team zoals een Diëtist, Systeemtherapeut of Psychiater.

Systeemtherapie
Naastbetrokkenen, worden ook wel het systeem genoemd. In systeemtherapie worden de al bestaande kwetsbaarheden en krachten tussen jou (cliënt) en je naastbetrokkenen via de eetstoornis zichtbaar. Indien nodig en op indicatie van het behandelteam worden samen met de Systeemtherapeut deze krachten en kwetsbaarheden bekeken en opnieuw op waarde geschat.

Kort-klinische boost-behandeling Be-LeeF! in Portugal
In de Be-Leef! kliniek van Human Concern vindt een zes weken durende behandeling plaats die de ideale omgeving vormt om hardnekkige patronen te doorbreken. Deze behandeling kan een aanvullend onderdeel van het ambulante traject zijn.

Nazorggroep NuJij
Ter afsluiting van je behandeling bij Human Concern zal je een keer per maand deelnemen aan Nazorggroep NuJij. Binnen deze groep werk je met lotgenoten en Ervaringsprofessionals aan thema’s die van belang zijn in het verder loslaten van de eetstoornis. Hierna vervolg je je eigen weg, compleet met een rugzak vol inzichten en ervaringen.

Behandelen van een eetstoornis
Behandelaanbod bij Human Concern

De toegevoegde waarde van Ervaringsprofessionals

Bij Human Concern werken wij met Ervaringsprofessionals®. Dit zijn ervaringsdeskundige therapeuten die zelf hersteld zijn van een eetstoornis of, echter in mindere mate, een vergelijkbare moeilijke levenservaring hebben doorgewerkt. Zij zetten deze ervaringsdeskundigheid samen met hun vakkennis in tijdens de behandeling. Het begrip en de (h)erkenning die zij tonen maakt volgens onze (oud)cliënten het verschil. Cliënten voelen zich hierdoor veilig en geaccepteerd, waardoor ze zich sneller durven open te stellen om de weg van herstel te bewandelen.

Het behandelteam van Human Concern

Bij Human Concern werken wij met een multidisciplinair behandelteam bestaande uit een Ervaringsprofessional®, Psychiater, GZ-Psycholoog, Klinisch Psychloog, Systeemtherapeut, Diëtist en een Arts. Verder hebben wij nauwe samenwerkingen met (gespecialiseerde) Artsen en werken we samen met jouw eigen huisarts.

Welke behandeling past bij jou?

Je lichamelijke gesteldheid vinden wij erg belangrijk. Als onderdeel van de intakeprocedure vindt er een lichamelijk en psychiatrisch onderzoek plaats. Meer informatie hierover vind je bij de aanmeldprocedure. Je eigen voorkeur voor behandelmogelijkheden bij ons nemen wij ook mee in ons behandeladvies na intake. Je kunt je hier aanmelden voor een behandeling van een eetstoornis. Let op: je hebt een verwijzing van je huisarts nodig.