Skip to main content
search

In behandeling bij Human Concern

De stap om in behandeling te gaan als je anorexia, boulimia, Binge Eating Disorder of NAO hebt, is groot, weten wij uit (eigen) ervaring. Het vraagt veel van je om de eetstoornis onder ogen te zien en zeker om de eetstoornis los te laten. Je gaat iets ouds en vertrouwds vervangen voor iets nieuws en onbekends. Een intensief proces, dat inzichtgevend en verrijkend is. Daarnaast worden bij de behandeling ook je naastenbetrokkenen ondersteund, want een eetstoornis heb je nooit alleen.

Home » In behandeling bij Human Concern

Ons behandelaanbod

In al onze therapieën staan het herstellen en vasthouden van autonomie en het afbouwen van problematisch eetgedrag centraal. Als je bij Human Concern in behandeling komt dan kun je geïndiceerd worden voor een basis ambulant behandeltraject of een intensief ambulant behandeltraject. Beide trajecten bevatten de volgende onderdelen, waarbij de intensiviteit en de frequentie verschilt:

Ambulante individuele behandeling
Samen met een Ervaringsprofessional® werk je toe naar een leven waarin je de eetstoornis niet meer nodig hebt. De gesprekken met een Ervaringsprofessional vinden één of twee keer per week één op één plaats. Je hoofdbehandelaar sluit een aantal keer per jaar aan bij deze sessies.

Voedingsbegeleiding
Bij Human Concern wordt voedingsbegeleiding standaard aangeboden binnen het behandeltraject. Tijdens voedingsbegeleiding ga je op een praktische manier werken aan verschillende doelen rondom eten, gewicht en compenseren.

Somatische begeleiding
Om goed te kunnen monitoren wat de invloed van jouw eetstoornis op je lichaam en gezondheid is, word je al naar gelang de behoefte en/of noodzaak door onze somatisch arts gezien voor lichamelijk onderzoek en labonderzoek. De somatisch arts is onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam.

Groepsbijeenkomsten
Wanneer je bij Human Concern in behandeling bent neem je ook een aantal keer deel aan groepsbijeenkomsten. De dingen die je leert tijdens de therapiesessies ga je in de praktijk brengen tijdens de groepsbijeenkomsten. We noemen deze groepsbijeenkomsten daarom Therapie In Praktijk (TIP)-dagen.

Systeembegeleiding en systeemtherapie
Naastbetrokkenen, worden ook wel het systeem genoemd. In systeembegeleiding en systeemtherapie worden de al bestaande kwetsbaarheden en krachten tussen jou (cliënt) en je naastbetrokkenen via de eetstoornis zichtbaar. Indien nodig en op indicatie van het behandelteam worden samen met de Systeemtherapeut deze krachten en kwetsbaarheden bekeken en opnieuw op waarde geschat.

Kort-klinische boost-behandeling Be-LeeF!
In de Be-Leef! kliniek van Human Concern vindt een zes weken durende behandeling plaats die de ideale omgeving vormt om hardnekkige patronen te doorbreken. Deze behandeling kan een aanvullend onderdeel van het ambulante traject zijn.

Nazorg
Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden voor het opzetten van een nazorggroep buiten ons gespecialiseerde GGZ behandelaanbod.

Behandelen van een eetstoornis
Behandelaanbod bij Human Concern

De toegevoegde waarde van Ervaringsprofessionals

Bij Human Concern werken wij met Ervaringsprofessionals®. Dit zijn ervaringsdeskundige therapeuten die zelf hersteld zijn van een eetstoornis of, echter in mindere mate, een vergelijkbare moeilijke levenservaring hebben doorgewerkt. Zij zetten deze ervaringsdeskundigheid samen met hun vakkennis in tijdens de behandeling. Het begrip en de (h)erkenning die zij tonen maakt volgens onze (oud)cliënten het verschil. Cliënten voelen zich hierdoor veilig en geaccepteerd, waardoor ze zich sneller durven open te stellen om de weg van herstel te bewandelen.

Het behandelteam van Human Concern

Bij Human Concern werken wij met een multidisciplinair behandelteam bestaande uit een Ervaringsprofessional®, Psychiater, GZ-Psycholoog, Klinisch Psychloog, Systeemtherapeut, Diëtist en een Arts. Verder hebben wij nauwe samenwerkingen met (gespecialiseerde) Artsen en werken we samen met jouw eigen huisarts.

Welke behandeling past bij jou?

Je lichamelijke gesteldheid vinden wij erg belangrijk. Als onderdeel van de intakeprocedure vindt er een lichamelijk en psychiatrisch onderzoek plaats. Meer informatie hierover vind je bij de aanmeldprocedure. Je eigen voorkeur voor behandelmogelijkheden bij ons nemen wij ook mee in ons behandeladvies na intake. Let op: je hebt een verwijzing van je huisarts nodig.

Close Menu