Informatie voor naasten

Bij Human Concern betrekken en ondersteunen we de naastbetrokkenen van iemand met een eetstoornis, het systeem, actief bij de behandeling. Een eetstoornis heeft namelijk niet alleen een ingrijpende invloed op het leven van de persoon zelf, ook de impact op de naastbetrokkenen is groot. Waarschijnlijk leven er vele vragen in jou als naaste, want hoe kun je je het beste verhouden tot je dierbare en/of tot de eetstoornis? Hoe draag je bij aan herstel? Daarnaast weten wij als geen ander dat mensen in het algemeen, en mensen met een eetstoornis in het bijzonder, verlangen naar een gevoel van verbondenheid, zeker daar waar het moeilijk is. “Juist familierelaties dragen meer herstelkracht in zich dan welke andere relatie dan ook”, zegt Systeemtherapeute Simone Lensen.  Vandaar dat systeembegeleiding en/of systeemtherapie – en hiermee het werken aan positieve relaties – een wezenlijk onderdeel vormt van visie van Human Concern.

Home » Informatie voor naasten

Systeemtherapie bij Human Concern

Systeemtherapie voor naasten bij Human Concern kent een aantal uitgangspunten:

  • Ieder mens heeft kwetsbare en krachtige kanten welke tot groei en ontwikkeling komen in contact met anderen;
  • Wanneer sprake is van een eetstoornis, heeft deze een functie in de groei en ontwikkeling van de relatie met de ander; de kracht en en kwetsbaarheid die al voor aanvang van de eetstoornis aanwezig was in de relatie, komt extra tot uitdrukking via de eetstoornis;
  • Systeemtherapie richt zich op het in kaart brengen en expliciet maken van die kracht en kwetsbaarheid in de relatie. Verder richt zich de systeemtherapie zich op het bespreken van de balans in die krachtige en kwetsbare kanten die voor beiden maakt dat je “tevreden/gelukkig” bent met elkaar.

Een eetstoornis doet meestal iets met de onderlinge relatie. Het kan zijn dat je als naastbetrokkene veel rekening houdt met degene die de eetstoornis heeft, dat je conflicten vermijdt. Misschien denk en voel je zelfs voor de ander en sta je heel dichtbij. Het kan ook zijn dat je je als naastbetrokkene laat leiden door boosheid en wantrouwen. Je staat ver, steeds verder wellicht, af van degene van wie je houdt. Deze uitersten zijn meestal niet zwart-wit en kunnen door elkaar heen lopen.

In systeembegeleiding/therapie worden de al bestaande kwetsbaarheden en krachten in een relatie via de eetstoornis zichtbaar en krijgen de ruimte om bekeken te worden en opnieuw op waarde geschat te worden, voor beide personen. Lees hier meer over de doelen van systeembegeleiding en systeemtherapie.

Informatie voor naasten van iemand met een eetstoornis
Informatie voor naasten van iemand met een eetstoornis

Betrokkenengroep

Naastbetrokkenen bieden wij naast systeembegeleiding en/ of systeemtherapie ook de mogelijkheid deel te nemen aan de betrokkenengroep. In deze groep staat de impact die de eetstoornis op u en uw relatie/gezin heeft centraal. Veel naasten worstelen met vragen, twijfels en gevoelens van machteloosheid, frustratie, verdriet en bezorgdheid.

Wat kunt u verwachten van de betrokkenengroep?

De betrokkenen groep komt vijf avonden bijeen, na twee maanden is er een terugkombijeenkomst (19.00 – 21.30 uur). Er zijn minimaal zes en maximaal vijftien deelnemers aanwezig. Je treft andere ouders, partners, (volwassen) broers of zussen, vrienden, of andere naastbetrokkenen, in een vergelijkbare situatie. Tijdens de bijeenkomsten vind je als naaste herkenning, begrip en steun bij andere deelnemers. Je wisselt tips uit en krijgt informatie en adviezen van de groepsleiders. Ook doe je kennis en inzichten op door de opdrachten die je tijdens de bijeenkomsten en thuis uitvoert.

Meer weten over de betrokkenen groep? Lees dan hier verder

Om met lotgenoten te delen dat het juist de sterke eigenschappen zijn, die je eigen dochter of zoon nu ziek maakt, is verhelderend. Het is zo belangrijk om vooral ook de positieve kanten te blijven zien, het vertrouwen te houden en puur je kind te blijven zien, los van zijn/haar eetstoornis. Het helpt om elkaar daarin te steunen, om tegen elkaar te zeggen dat je vooral je eigen gevoel mag volgen, ook in je zoektocht naar de juiste behandelaar voor je kind. Want ook al weet je dat je niets fout hebt gedaan, je vraagt je als ouder toch altijd af of je het wel goed doet, of het niet beter kan.

Thomasoud-deelnemer