Skip to main content
search

Informatie voor verwijzers

De rol van verwijzer is heel belangrijk. Het vroegtijdig signaleren van een eetstoornis is van essentieel belang om de kans op herstel te vergroten. Human Concern, centrum voor eetstoornissen, behandelt mensen met eetstoornissen vanaf 18 jaar. Wij bieden verschillende zorgpaden: ambulante behandeling, groepsbehandeling en digitale behandeling.

Verwijzers en Human Concern

Herkennen van een eetstoornis

Het herkennen van een eetstoornis in een vroeg stadium is erg belangrijk maar soms lastig, zeker als je niet dagelijks met deze stoornissen in aanraking komt. Ben je op zoek naar informatie over een specifieke eetstoornis? Hier vind je veel informatie over anorexia, boulimia, Binge Eating Disorder en NAO (OSFED).

Tevens staat op de website van Stichting Kiem een signalenkaart voor huisartsen, waarop staat vermeld wat je als huisarts kunt doen om je cliënten goed te monitoren. De richtlijnen zijn o.a. tot stand gekomen op basis van de zorgstandaard eetstoornissen alwaar ook de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) bij betrokken is geweest en K-EET (landelijke ketenaanpak eetstoornissen).

In behandeling bij Human Concern

Human Concern is een gespecialiseerde GGZ-instelling die hoog specialistische behandelingen op het gebied van eetstoornissen biedt. Wij werken als eerste en enige organisatie in Nederland met Ervaringsprofessionals. Dit zijn ervaringsdeskundige Therapeuten die zelf zijn hersteld van een eetstoornis of een vergelijkbare moeilijke levenservaring hebben doorgewerkt. Zij zetten deze ervaring samen met hun vakkennis in tijdens de behandeling. Daarnaast staan de vrije wil en eigen motivatie van een cliënt om te worden behandeld centraal. Bovendien richt onze behandeling zich niet alleen op het gewicht of het verstoorde eetgedrag (symptomen), maar richten wij ons ook op de problematiek achter de eetstoornis. Wij pakken hiermee de héle eetstoornis aan. Lees hier meer over onze unieke behandelaanpak en onze visie.

Wanneer Human Concern geen behandeling kan bieden

Wil je informatie over de gehanteerde toetsingscriteria over wanneer een patiënt in aanmerking komt voor een behandeling? Bekijk onze contra-indicaties.

Heb je nog (medische) vragen? Bel dan naar Human Concern via telefoonnummer 020 – 610 6224 of stuur een bericht aan info@humanconcern.nl. Indien noodzakelijk wordt er dan een overlegmoment met één van onze artsen ingepland.

Patiënt aanmelden

Human Concern is aangesloten op het digitale zorgplatform ZorgDomein. Als verwijzer kun je je patiënt met een eetstoornis eenvoudig digitaal verwijzen voor een behandeling bij Human Concern via ZorgDomein. Een verwijzing bestaat uit:

  • de verwijsbrief;
  • een recent labonderzoek;
  • de behandelhistorie gerelateerd aan de zorgvraag en/of verwachte diagnose (denk aan intakebrief en/of afsluitende brieven van reeds afgeronde behandelingen) van de afgelopen vijf jaar.
  • indien je als GZ-psycholoog of als verpleegkundig specialist een patiënt wil doorverwijzen moet de huisarts van patiënt in CC van de verwijsbrief staan.
  • let op: tijdens de intake kan blijken dat ons advies voor behandeling af kan wijken van de door u gegeven indicatie in de verwijsbrief.

De verwijzing verloopt vervolgens digitaal, met alle benodigde informatie vanuit ons informatiesysteem.

Digitale zorgplatform Zorgdomein
Close Menu