Skip to main content
search

Kwaliteitsmanagement

Als (toekomstige) cliënt is vertrouwen in Human Concern en de unieke behandelvisie en behandelmethodiek heel belangrijk. Ons streven is dan ook de beste behandeling bieden voor álle soorten eetstoornissen. Daarnaast zij wij continue bezig met het verbeteren en innoveren van ons zorgaanbod, zodat wij nog beter aan de behoeftes en verwachtingen van onze cliënten kunnen voldoen. Om de kwaliteit van onze zorg te kunnen waarborgen beschikt Human Concern over het HKZ-certificaat en doen wij onderzoek naar cliënttevredenheid. Ook is onze klachtenprocedure gebaseerd op de wettelijke regeling, de WKKGZ.

Kwaliteitsmanagement Human Concern

Human Concern beschikt over HKZ Kwaliteitskeurmerk

Sinds 2014 is Human Concern in het bezit van een HKZ-certificaat. Het HKZ-certificaat is een landelijk kwaliteitskeurmerk voor zorginstellingen. Elk jaar vindt er een evaluatie plaats en moet Human Concern zich extern en onafhankelijk laten toetsen. Ook in 2022 heeft Human Concern deze toets goed doorstaan. Bijzonder vermeldenswaardig is dat de auditors hebben aangegeven zeer te spreken te zijn over het innovatieve vermogen van Human Concern. Daarnaast vonden zij het heel mooi om te zien dat alle Human Concern medewerkers de visie ‘ademen’. Met het verkregen HKZ-certificaat tonen wij aan dat Human Concern goed georganiseerd is, cliënten centraal stelt, continue werkt een optimalisering van het zorgaanbod, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen vanuit de GGZ-sector zelf, opgesteld door de overheid en cliënten.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Om de kwaliteit van de behandeling bij Human Concern te waarborgen en waar nodig te verbeteren vragen wij onze cliënten deel te nemen aan cliëntentevredenheidsonderzoek. Sinds 2012 voert Human Concern jaarlijks een cliëntentevredenheidsonderzoek uit met behulp van de Consumer Quality index (CQI), een in de GGZ gestandaardiseerde methode om de cliëntentevredenheid te inventariseren.

Locatie Amsterdam

80%

Locatie Bilthoven

82%

Locatie Den Haag

85%

Locatie Nijmegen

85%

Locatie Tilburg

84%

Locatie Zwolle

85%

Totaal

83%

Het gemiddelde rapportcijfer van Human Concern per locatie gemeten in de periode 01-01-2021 tot en met 31-12-2021

Onderzoek naar eetstoornissen

Klachtenprocedure

Onze klachtenprocedure is gebaseerd op de wettelijke regeling. Onze Kwaliteitsmedewerker behandelt alle klachten met uiterste zorgvuldigheid. Je kunt hier meer lezen over onze klachtenprocedure.

Kwaliteitsstatuut van Human Concern

Als GGZ-instelling is Human Concern verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben, dit is een professionele standaard waarin verschillende onderdelen van onze aangeboden zorg beschreven staan. In het kwaliteitsstatuut van Human Concern kun je lezen over de soorten zorg die wij leveren, hoe deze zorg eruitziet, aan wie wij zorg verlenen, op welke manieren wij de kwaliteit van onze zorg waarborgen en wat de rol van verschillende behandelaren hierin is. Je kunt ons volledige kwaliteitsstatuut hier inzien: Kwaliteitsstatuut 2022.

Professioneel statuut van Human Concern

Met een professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eisen van de wet kwaliteit , klachten en geschillen zorg, waarin iedere zorginstelling wordt verplicht om te voorzien in een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden teneinde verantwoorde zorg te kunnen bieden. In het professioneel statuut beschrijft Human Concern vanuit welke waarden en vanuit welke visie ze haar missie gestalte geeft en binnen welke wettelijke kaders dat plaatsvindt. Het professioneel statuut geeft aan wat Human Concern onder professionaliteit verstaat en hoe daarin de verantwoordelijkheid van de professionals en van de organisatie geregeld is. Ons professioneel statuut kan je hier terugvinden: Professioneel statuut 2022.

Close Menu