Skip to main content
search

Ben je in behandeling bij Human Concern of wil je je aanmelden voor een behandeling in 2024 en wil je weten welke zorgverzekeraar jouw behandelkosten (volledig) vergoedt? Lees dan hieronder verder.
Human Concern maakt jaarlijks afspraken met alle zorgverzekeraars over de vergoeding van behandelingen. Voor 2024 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract/zorgovereenkomst afgesloten met uitzondering van: zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (labels: AZVZ, Zorg en Zekerheid) en Salland (labels: Salland, Hollandzorg, Zorg Direct, Eno), daar gaan wij in 2024 GEEN contract mee afsluiten.

Gecontracteerde zorgverzekeraars
Als er een zorgovereenkomst is tussen Human Concern en jouw zorgverzekeraar kan je bij ons in zorg komen en worden alle kosten vergoed. De facturen van jouw behandeling worden periodiek rechtstreeks verstuurd aan de zorgverzekeraar. In het online portaal van je zorgverzekeraar kan je deze declaraties terug vinden.

Niet-Gecontracteerde zorgverzekeraars
Als er géén zorgovereenkomst is tussen Human Concern en jouw zorgverzekeraar, moet je (een gedeelte van) de kosten zelf betalen. Je ontvangt wekelijks een factuur van Human Concern welke rechtstreeks aan ons betaald moet worden binnen de gestelde betalingstermijn.
Deze factuur kun je bij jouw zorgverzekeraar ter declaratie aanbieden. Afhankelijk van jouw type polis en vergoeding ontvang je een gedeeltelijke of volledige vergoeding. Voor meer informatie omtrent specifieke vergoedingen verwijzen wij je naar je zorgverzekeraar.

Vergoeding vanuit de basisverzekering.
Vanaf 2022 wordt de prijs van de behandeling per afspraak afgerekend, dit is conform het Zorgprestatie Model. Dit houdt in dat voor elke afspraak die heeft plaatsgevonden er een factuur in rekening wordt gebracht bij jouw zorgverzekeraar. Binnen de contractafspraken met de zorgverzekeraar spreken wij voor elke type behandeling een vaste prijs af. Op deze wijze heb je als cliënt direct inzicht in de zorgkosten van jouw behandeling.

Tarieven Human Concern
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt jaarlijks de maximum tarieven vast voor behandelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.
Een overzicht van onze tarieven 2023 vind je hier.

Budget en zorgplafonds
Als een zorgaanbieder een contract afsluit met een zorgverzekeraar, worden de kosten van de behandeling conform prijsafspraken vergoed. Binnen de overeenkomsten is er meestal sprake van een zorgplafond (ook wel omzetplafond). Een omzetplafond is een maximumbudget dat een zorgaanbieder door de zorgverzekeraar toegewezen krijgt om te besteden in een kalenderjaar. Dit betekent dat er een beperking is in het aantal cliënten dat Human Concern in een kalenderjaar in behandeling kan nemen. Zodra het omzetplafond bereikt is, kan Human Concern in het betreffende jaar geen nieuwe cliënten in behandeling nemen. In dat geval krijgt Human Concern voor de behandeling geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar. Indien jij hiermee te maken krijgt en je niet in behandeling kunt vanwege het zorgplafond kun je je melden bij de afdeling ‘zorgbemiddeling’ van je zorgverzekeraar.

Eigen Risico
Voor 2024 is het wettelijk verplicht eigen risico vastgesteld op 385 euro. Ben je in behandeling bij Human Concern is het verstandig om het eigen risico zo laag mogelijk te houden. Informeer hier goed naar bij het afsluiten van een zorgverzekering.

Ben je van plan om over te stappen van zorgverzekeraar?
Zeg dan direct je huidige verzekering op (in ieder geval uiterlijk 31 december 2024). Na opzegging heb je nog tot 31 januari 2025 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

*Alhoewel wij ons best hebben gedaan de informatie zo zorgvuldig mogelijk te verzamelen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Bijgewerkt: 15-01-2024

Leave a Reply

Close Menu