Onderzoek naar eetstoornissen

Human Concern wil zowel mensen die lijden aan een eetstoornis als hun omgeving zo goed mogelijk behandelen, steunen, begeleiden en adviseren richting duurzaam herstel. Daarom zijn wij continue bezig met het verbeteren en innoveren van het behandelaanbod zodat Human Concern de beste zorg kan bieden voor álle eetstoornissen. Wij vinden het heel belangrijk om zo goed mogelijk te voldoen aan behoeftes en verwachtingen van onze cliënten. Daarom doen wij intern veel aan intervisie, supervisie en bij- en nascholing om de kennis van onze behandelaren op peil te houden. (Wetenschappelijk) onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. Eetstoornissen zijn psychiatrische stoornissen waar nog niet veel over bekend is. In onze onderzoeken houden we ons bezig met vragen die gaan over bijvoorbeeld het ontstaan en verloop van een eetstoornis en duurzaam herstel. Daarnaast focussen wij ons op vragen die betrekking hebben op het innoveren en verbeteren van onze behandelingen. Human Concern heeft een samenwerkingsverband met de Universiteit Twente en met het Erasmus MC.

Home » Onderzoek naar eetstoornissen

Doel en relevantie van onderzoek bij Human Concern

Onderzoek en kennisoverdracht over eetstoornissen spelen een belangrijke rol in onze missie, namelijk mensen met eetstoornissen helpen met duurzaam herstellen van een eetstoornis. De resultaten en conclusies van de onderzoeken die wij uitvoeren dragen onder andere bij aan de verbetering van onze behandeling. Wij vinden het belangrijk dat de onderzoeken die wij vanuit Human Concern en/of in samenwerking met partners uitvoeren, leiden tot inzichten en praktische verbeteringen.

Kennis overdragen en ons open access beleid

Door het geven van lezingen en workshops op congressen en aan universiteiten en door publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen werkt Human Concern aan het delen en overdragen van kennis. Al onze wetenschappelijke publicaties zijn door ons open acces beleid voor iedereen te raadplegen.

Kwaliteitsmanagement van Human Concern
Onderzoek naar eetstoornis

Behandelevaluatie

Gedurende de behandeling meten we herhaaldelijk het herstel van cliënten op een of meerdere gezondheidsindicatoren, zoals zelfvertrouwen, zelfacceptatie, somberheid en/of eetbuien. Door het meten van deze indicatoren gedurende de behandeling bij Human Concern kunnen we evalueren in hoeverre iemand is hersteld.

Behandelevaluatie tijdens ambulante behandeling
Iedere drie maanden evalueert de cliënt samen met de Ervaringsprofessional® het verloop van de behandeling. Op deze manier wordt gekeken of de behandeling nog naar behoren verloopt of dat er aanpassingen nodig zijn.

Behandelevaluatie na afronding van de behandeling
Wanneer een cliënt zijn of haar behandeling bij Human Concern heeft afgerond, meten we dezelfde gezondheidsindicatoren als tijdens de behandeling. Op deze manier krijgen we inzicht in de langdurigheid van herstel en eventuele terugvalpercentages. Deze meetmomenten vinden drie keer plaats: een half jaar, een jaar en twee jaar nadat de cliënt uit behandeling is gegaan. Deze momenten worden ‘follow-up momenten’ genoemd.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Om de kwaliteit van de behandeling bij Human Concern te waarborgen en waar nodig te verbeteren vragen wij onze cliënten deel te nemen aan cliëntentevredenheidsonderzoek. Sinds 2012 voert Human Concern jaarlijks een cliëntentevredenheidsonderzoek uit met behulp van de Consumer Quality index (CQI), een in de GGZ gestandaardiseerde methode om de cliëntentevredenheid te inventariseren.

Hiernaast het gemiddelde rapportcijfer van Human Concern per locatie in de periode 01-06-2019 tot en met 01-09-2019.

Kennis overdragen en ons open access beleid

Door het geven van lezingen en workshops op congressen en aan Universiteiten en door publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen werkt Human Concern aan het delen en overdragen van kennis. Al onze wetenschappelijke publicaties zijn door ons open acces beleid voor iedereen te raadplegen.

Locatie Amsterdam

81%

Locatie Bilthoven

78%

Locatie Den Haag

87%

Locatie Tilburg

79%

Locatie Zwolle

84%

Locatie Nijmegen

95%

Totaal

84%
Onderzoek naar anorexia, boulimia of eetbuistoornis

Interne Benchmark

Om inzicht te genereren in de kwaliteit van de behandeling op organisatie- en locatieniveau maken wij gebruik van een interne benchmark. Op deze manier kunnen wij helder krijgen wat wij aan onze behandelingen kunnen verbeteren.

Wetenschappelijk onderzoek

Lopend wetenschappelijk onderzoek

  • Gepersonaliseerde zorg: het identificeren van groepen cliënten die vergelijkbare hersteltrajecten hebben tijdens de behandeling
  • De relatie tussen welbevinden en klachten in de tijd
  • Psychologisch welbevinden als voorspeller van herstel
  • Attitudes van professionals over behandelaren met een eetstoornis
  • Inzicht in het behandelverleden van cliënten die zich aanmelden voor specialistische behandeling van een eetstoornis

Afgerond wetenschappelijk onderzoek

 

Human Concern heeft een samenwerkingsverband met BRAVE onderzoek (Erasmus MC).

Onderzoek naar eetstoornissen

Het onderzoeksteam

Het onderzoeksteam van Human Concern bestaat uit vier medewerkers. Naast dat het team eigen taken en onderzoeksprojecten heeft, werken de teamleden nauw samen met inhoudelijke professionals om behandelingen bij Human Concern verder te verbeteren.

Sander de Vos

Sander de Vos is senior onderzoeker en sinds oktober 2012 werkzaam bij Human Concern. Sander houdt zich voornamelijk bezig met wetenschappelijk onderzoek en promoveert bij de Universiteit van Twente op het onderwerp positieve gezondheid met de nadruk op de relatie tussen de eetstoornisklachten en het welbevinden.

Charlotte Bijkerk

Charlotte Bijkerk is medior onderzoeker en teamleider van de onderzoeksafdeling. Ze is sinds december 2014 werkzaam bij Human Concern. Naast coördineren van het onderzoeksteam houdt Charlotte zich nu met name bezig met de implementatie van ROM uitkomsten in de behandeling en in het beleid