Skip to main content
search

Systeembegeleiding en systeemtherapie

De impact op naastbetrokkenen is groot (het systeem). Daarnaast heeft een eetstoornis een grote invloed op de onderlinge relaties en kan de eetstoornis een functie hebben in de onderlinge verhouding (en). Naastbetrokkenen worstelen vaak met vragen, twijfels en gevoelens van machteloosheid, frustratie, verdriet en bezorgdheid. Bij Human Concern wordt het systeem van de cliënt standaard betrokken bij de behandeling. Dit vindt structureel plaats in de vorm van systeembegeleiding en op indicatie kan systeemtherapie worden ingezet. Naastbetrokkenen spelen een onmisbare rol in de behandeling.

Home » Systeembegeleiding en systeemtherapie
Systeemtherapie bij eetstoornis

Systeembegeleiding

Als je een eetstoornis hebt dan kan het zijn dat je relatie met je naastbetrokkenen is veranderd en onder spanning staat. Het kan zijn dat conflicten vermeden worden door je naasten, omdat zij zien dat je het moeilijk hebt met je eetstoornis. Soms is het vertrouwen in het contact tussen jullie verminderd, en wordt dit vormgegeven door boosheid en wantrouwen. Misschien herken je beide patronen in jullie contact, dit kan erg verwarrend zijn voor iedereen die hiermee te maken heeft en het kan zorgen voor verwijdering en verdriet. Ook voor jou/jullie apart is er ruimte bij Human Concern om je verhaal te doen en om begeleiding en ondersteuning te krijgen. Systeembegeleiding maakt standaard onderdeel uit van je behandeling bij Human Concern. Systeembegeleiding vindt plaats bij je Therapeut. Daarnaast bieden we ook begeleiding aan je systeem door middel van een betrokkengroep.

Doelen van systeembegeleiding zijn onder andere:

  • Het behouden en zo nodig versterken van een begripvolle samenwerkingsrelatie tussen jou, je naaste omgeving en je Therapeut;
  • Het bevorderen van de ondersteuning door je systeem bij je herstel;
  • Het behouden en zo nodig versterken van de draagkracht van de mensen om je heen;
  • Extra steun in je herstelproces activeren vanuit de mensen om je heen.

Systeemtherapie

Bij Human Concern gaan wij ervan uit dat ieder mens kwetsbare en krachtige kanten heeft. Tijdens systeemtherapie worden de al bestaande kwetsbaarheden en krachten tussen jou en je naastbetrokkenen via de eetstoornis zichtbaar. Samen met de Systeemtherapeut worden deze krachten en kwetsbaarheden inzichtelijk gemaakt en opnieuw op waarde geschat. Naast jou krijgen ook alle belangrijke personen die rondom jou staan de ruimte om gezien en gehoord te worden. Daardoor krijgen de krachten en kwetsbaarheden (opnieuw) de kans om te groeien en te ontwikkelen in liefdevolle verbinding in plaats van te blijven voortbestaan vanuit spanningen en machteloosheid.

Doelen van systeemtherapie zijn onder andere:

  • Onderhoudende factoren van je eetstoornis in de dynamiek van jullie systeem inzichtelijk maken en verminderen;
  • Voorbereiden op gezamenlijke systeemgesprekken wanneer systeemgesprekken bij de Systeemtherapeut plaatsvinden met leden van je systeem.
Systeemtherapie bij behandeling voor eetstoornis
Close Menu